Nieuws

Nieuwe inkoop jeugdhulp zet perspectief van jeugdigen en hun ouders centraal

Woensdag heeft de gemeenteraad de Verordening Jeugdhulp 2018 vastgesteld. Daarbij heeft de voltallige raad op initiatief van GroenLinks bij het college van B&W aangedrongen op volledige keuzevrijheid voor de jeugdigen en/of hun ouders waar het gaat om wie hen ondersteunt bij het opstellen van het perspectiefplan. De motie is dan ook unaniem door de 10 fracties in de gemeenteraad ingediend en aangenomen.

Lees verder

In gesprek met GroenLinks!

De fractie van GroenLinks Amstelveen vindt het tijd voor een goed gesprek. En dat voeren we graag met jou, iedere eerste donderdag van de maand in P60.

Lees verder