Nieuws

GroenLinks botst met wethouder Raat over luchtvaartnota

In de RWN-commissievergadering van donderdagavond 18 juni stelde GroenLinks raadslid Lennart de Looze mondelinge vragen over de zienswijze die Amstelveen gaat indienen op de nieuwe luchtvaartnota. Wethouder Raat, die zich eerder in zijn persoonlijk blog wel negatief uitte over de luchtvaartnota, weigerde de vragen te beantwoorden en verwijst naar het position paper Schiphol van de gemeente van ruim een jaar geleden. Dit leidde tot irritatie bij de Looze, die wil weten of de Amstelveense mening over Schiphol wel goed wordt verwoord in de zienswijze.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over racisme

Amstelveen is een tolerant, gastvrije gemeente. Of niet? De huidige protesten tegen racisme tonen dat wij de neiging hebben om weg te kijken. Racisme is veelal ongrijpbaar.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over gelijke behandeling

Uit recent onderzoek is gebleken dat het verschil in brutosalaris tussen mannelijke en vrouwelijke ambtenaren nog steeds toeneemt. Stieneke Kruijer, raadslid van GroenLinks, vindt dit ongewenst en heeft daarom enkele vragen aan het college van B&W gesteld.

Lees verder

GroenLinks zoekt samenwerking met college voor actie tegen de luchtvaartnota

Vorige week presenteerde minister Cora van Nieuwenhuizen de nieuwe luchtvaartnota, waarin de kaders voor de toekomst van Schiphol staan. Wethouder Herbert Raat sprak zich in zijn persoonlijke blog meteen uit tegen de uitgangspunten van dit visiedocument. GroenLinks Amstelveen wil boter bij de vis en raadslid Lennart de Looze vraagt het college om de zienswijze van Amstelveen in Den Haag neer te leggen.

Lees verder

Pagina's