Alle standpunten

A9

GroenLinks is tegen de verbreding van de A9. Maar nu Den Haag hem er toch doorheen drukt, zetten wij in op vermindering van fijnstof en geluidsoverlast.

Lees meer
Woningbouw

Aanpasbaar bouwen

Met ontwikkelaars wordt gestreefd om vaker aanpasbaar te bouwen zodat er bijvoorbeeld meer huizen komen die voldoen aan nieuwe woonwensen zoals een extra...

Lees meer

Actief richting de arbeidsmarkt

Via de gebaande paden van bijvoorbeeld het UWV en verplicht solliciteren is het vaak ontzettend moeilijk om werk te vinden. Daarom moet de gemeente een...

Lees meer
Afval

Afvalscheiding

Amstelveen heeft nog steeds een te laag percentage aan afvalscheiding, terwijl betere scheiding goed voor het milieu is én goed voor je portemonnee.

Lees meer

Ambtelijke vernieuwersbende

Er zijn altijd wel redenen om vernieuwing en experimenteren tegen te houden. GroenLinks wil juist mensen die buiten die structuren iets voor elkaar kunnen...

Lees meer
Werkgelegenheid

Arbeidsbeperkt

De re-integratie naar regulier werk van mensen met een mentale beperking moet goed begeleid worden. GroenLinks verwacht van de gemeente dat minimaal 5% van...

Lees meer

Armoede uitbannen

Eén op de negen kinderen leeft in armoede, daarom is het noodzakelijk dat de gemeente in haar armoedebeleid extra gespitst is op kinderen. GroenLinks wil...

Lees meer
Energie

Besparen op energie

Amstelveen wil in 2040 energieneutraal zijn. Volgens GroenLinks kan dat ambitieuzer. Amstelveen moet de groenste stad van de regio zijn.

Lees meer

Bestuursstijl - Ambtelijke vernieuwersbende

Er zijn altijd wel redenen om vernieuwing en experimenteren tegen te houden. GroenLinks wil juist mensen die buiten die structuren iets voor elkaar kunnen...

Lees meer

Bestuursstijl - Betrokken bij je wijk

Op wijkniveau werken veel Amstelveners graag mee met wat er in hun stad gebeurt. Dit gebeurt nu meestal in de vorm van wijkplatforms.

Lees meer

Bestuursstijl - Dienstverlener

Verreweg de meeste Amstelveners hebben met de gemeente te maken als dienstverlener, bijvoorbeeld als zij een paspoort of rijbewijs aanvragen.

Lees meer

Bestuursstijl - Eigen initiatief

Waar Amstelveners met eigen initiatieven komen om bijvoorbeeld hun buurt te vergroenen, of sociale samenhang te bevorderen, moet de gemeente dat zo veel...

Lees meer