Nieuws

Nomineer personen of instellingen voor een Groen Lintje!

De fractie van GroenLinks roept Amstelveners op nominaties in te dienen voor een Groen Lintje. Het Groene Lintje is een jaarlijkse prijs die GroenLinks uitreikt aan personen of instellingen die zich inzetten voor groene initiatieven in Amstelveen. Vanuit de genomineerden wordt een winnaar gekozen die het lintje eind juni uitgereikt krijgt.

Lees verder

Ben jij ons nieuwe raadslid in Amstelveen?

Het gaat goed met GroenLinks. We hebben het beste resultaat ooit bij de kamerverkiezingen gehaald. Steeds meer mensen zien ons als een, duidelijke en degelijke partij, met sterk leiderschap, die verantwoordelijkheid kan dragen.

Lees verder

Discussieavond Globalisering en Groene Politiek

Op woensdag 17 mei 2017 organiseerde de fractie van GroenLinks Amstelveen weer een discussieavond. Deze vond plaats in Il Caffè in Uilenstede en het thema was globalisering en groene politiek. Filosoof Hein van Dongen was uitgenodigd om zijn kijk op de materie te geven.

Lees verder

GroenLinks Amstelveen wil meer resultaten Duurzaamheid en ICT

GroenLinks Amstelveen heeft in de Raadsvergadering op 10 mei het college aangesproken op het gebrek aan resultaat bij de programma’s Duurzaamheid en Digitaal Werken. Voor beide programma’s geldt dat de wethouders afspraken over het opleveren van resultaten niet nakomen. De partij wil nu snel verbetering met zichtbare resultaten en wil ook dat de gemeenteraad beter wordt geïnformeerd over de voortgang.

Lees verder

GroenLinks Amstelveen wil meer duidelijkheid over crisis bij gemeentelijke ICT aanpak

Het Amstelveense college van B&W heeft laten weten dat er grote problemen zijn bij het programma Digitaal Werken. Dit ICT programma is twee jaar geleden gestart om snel een aantal grote stappen te zetten. Doel is het vervangen van de website Amstelveen.nl en het optimaliseren van de digitale dienstverlening. GroenLinks wil dat de gemeenteraad vaker en beter geïnformeerd wordt, zoals in een VNG-rapport in oktober 2016 al is aanbevolen.

Lees verder