Nieuws

GroenLinks Amstelveen wil gehele opbrengst Eneco reserveren voor Duurzaamheid

Het Amstelveense college van Burgemeester & Wethouders stelt nu toch voor om de gemeentelijke aandelen Eneco te verkopen. GroenLinks Amstelveen ziet nog geen redenen om haast te maken met het verkopen van Eneco, goed voor een jaarlijks dividend van ongeveer 1 miljoen euro. En de groene partij wil zowel het jaarlijkse dividend, als de eenmalige opbrengst van de aandelen Eneco bij eventuele verkoop, in zijn geheel bestemmen voor de overstap op duurzame energiebronnen. De gemeenteraad beslist op 26 september over de eventuele verkoop van de aandelen Eneco.

Lees verder

Alternatieven voor het neoliberalisme

In Amstelveen is twee keer een discussiebijeenkomst over Het Basisinkomen georganiseerd. Bij beide bijeenkomsten was Alexander de Roo (initiatiefnemer voor het amendement Basisinkomenexperiment op de landelijke algemene GL-ledenvergadering) als gastspreker aanwezig. 

Lees verder

GroenLinks Amstelveen wil luchtkwaliteit meten en verbeteren

GroenLinks wil dat er in Amstelveen onderzoek wordt gedaan naar de luchtkwaliteit. De partij diende in de laatste raadsvergadering samen met CDA, AVA, BBA en SP een motie in om de luchtkwaliteit te gaan meten. Het voorstel kreeg de steun van de hele oppositie, maar werd net verworpen, door de tegenstem van VVD, D66 en PvdA.

Lees verder

GroenLinks Amstelveen wil goede oplossing We are here

De groep uitgeprocedeerde vluchtelingen van We are here zwerft al jaren rond van kraakpand naar kraakpand in Amsterdam en strijkt nu deels neer in Amstelveen. Het nieuwe Amsterdamse bestuur onderzoekt of een 24-uursopvang een oplossing voor de groep ongedocumenteerden is. GroenLinks Amstelveen stelt voor dat B&W met Amsterdam overlegt of Amstelveen hier in regioverband een rol bij kan spelen.

Lees verder

Borrel GroenLinks met thema vrijheid en kunst

Op donderdag 7 juni is de maandelijkse borrel van GroenLinks Amstelveen in P60. Dit keer met als thema ‘vrijheid in de kunst’. Vorig weekend zou de omstreden death metal band Infernal War in P60 optreden. Na enige discussie op social media werd het optreden op het laatste moment gecancelled, omdat de band het nazisme propageert. Een andere metal band, Marduk, trad wel op als hoofdact, hoewel zij ook op zijn minst koketteren met het nazisme.

Lees verder

GroenLinks Amstelveen: B&W neemt de raad niet serieus bij IT crisis

Het is weer crisis bij de gemeentelijke IT in Amstelveen. Dit keer blijkt dat de hardware al een tijd niet goed werkt en in feite op instorten staat. Het college van Burgemeester & Wethouders komt pal na de verkiezingen met dit slechte nieuws en vraagt de gemeenteraad nu met spoed om 2,8 miljoen euro extra, later dit jaar is minimaal nog eens 4 miljoen nodig. Interim burgemeester Bas Eenhoorn heeft de politieke verantwoordelijkheid op zich genomen en ermee ingestemd dat het geld al wordt besteed voordat de raad het voorstel heeft goedgekeurd. GroenLinks Amstelveen vindt de gang van zaken niet acceptabel en wil een audit op de aansturing van de gemeentelijke IT.

Lees verder