Nieuws

GroenLinks Amstelveen: er valt wat te kiezen

GroenLinks Amstelveen wil dat er na de verkiezingen ook in Amstelveen stappen worden gezet  om te experimenteren met vormen van een Basisinkomen. In andere steden worden al proeven gedaan met regelvrije bijstand. Een proef met soepeler omgang met de regels in de bijstand kan mogelijk ook een oplossing bieden voor de conflicten die de gemeente Amstelveen nu heeft met groepen minima en statushouders.

Lees verder

Betrek jongeren beter bij de politiek

De Amstelveense gemeenteraadspartijen D66 en GroenLinks vragen aandacht voor “jeugdig burgerschap”. Beide partijen willen dat jongeren beter worden betrokken bij de politiek. Vooral jongeren in de leeftijdscategorie 14 tot 18 jaar, die bijna mogen stemmen, moeten beter worden betrokken bij planvorming en politieke besluitvorming.  

Lees verder