Actief richting de arbeidsmarkt

Via de gebaande paden van bijvoorbeeld het UWV en verplicht solliciteren is het vaak ontzettend moeilijk om werk te vinden. Daarom moet de gemeente een actief eigen arbeidsmarktbeleid gaan voeren waarin we afspraken maken met werkgevers en onderwijsinstellingen over de aanpak van (jeugd)werkloosheid. 

Samen met lokale ondernemers gaan we bijeenkomsten organiseren om Amstelveners zonder baan te helpen met bijvoorbeeld solliciteren, omscholen of netwerken. Er komen talent-managers om jongeren zonder startkwalificatie te begeleiden naar de arbeidsmarkt. En we gaan de mogelijkheid van ‘koppelbanen’ onderzoeken, waarbij in één functie de kennis van de jeugdige werkloze en de ervaring van de oudere zonder baan gecombineerd worden.