A9

GroenLinks is tegen de verbreding van de A9. Maar nu Den Haag hem er toch doorheen drukt, zetten wij in op vermindering van fijnstof en geluidsoverlast.

Elke vorm van dreigende geluids- of milieuoverlast dient royaal gecompenseerd te worden. Ook verlies van groen (in hoeveelheid en kwaliteit) ten gevolge van de verbreding van de A9 is voor ons onacceptabel. Wij zien mogelijkheden om het Meanderpark met een groene verbinding aan te sluiten op de groene zone bij de Amstel en Elsenhove. Wat GroenLinks betreft gaat de maximum snelheid op de A9 naar beneden naar 80 km/uur. Zo zorgen we voor betere en schonere bereikbaarheid van Amstelveen.