Armoede uitbannen

Eén op de negen kinderen leeft in armoede, daarom is het noodzakelijk dat de gemeente in haar armoedebeleid extra gespitst is op kinderen. GroenLinks wil specifieke aandacht schenken aan kinderen die onder de armoedegrens leven. Er moet – naast sport en cultuur – meer ingezet worden op hulp die ten goede komt aan sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. De leeftijdsgrens van 8 jaar voor tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf van een computer moet naar 6 jaar.

GroenLinks wil mensen met schulden helpen, maar probeert schulden veel liever te voorkomen. Wij gaan voor een actieve aanpak met inzet op preventie, goede schuldsanering en nazorg. Er komt extra aandacht voor (zwerf)jongeren. Hun inkomen is vaak zo laag dat ze niet in de schuldhulpverlening komen, maar wel steeds meer schulden maken. GroenLinks wil een stevige afdeling voor schuldhulpverlening in stand houden, bij elke schuldsanering budgetadvies geven, de vier maanden eigen ‘leertijd’ afschaffen, betere nazorg en extra aandacht voor stille armoede, bijvoorbeeld mensen die in een ZZP-constructie gedwongen zijn.