Aanpasbaar bouwen

Met ontwikkelaars wordt gestreefd om vaker aanpasbaar te bouwen zodat er bijvoorbeeld meer huizen komen die voldoen aan nieuwe woonwensen zoals een extra werkkamer voor de thuiswerkende ZZP-er, of voor inwonende ouders.

Alle bouwprojecten kennen aangepaste woningen en worden levensloopbestendig gebouwd. De gemeente stelt ook grond beschikbaar voor particulieren die zelf (groepsgewijs) hun duurzame woning willen bouwen, al dan niet met gemeenschappelijke voorzieningen. Dit bouwen-van-onderop leidt tot minder eenheidsworst in de bouw, kan de (nieuw)bouw op gang houden en versterkt het buurtgevoel.