Nieuws

GroenLinks heeft actief bijgedragen aan de motie Opschorten Ouderbijdrage JGGZ

Sinds 1 januari moeten ouders van kinderen die psychiatrische zorg nodig hebben een eigen bijdrage betalen. Dit bedrag kan oplopen tot ongeveer 1500 euro per jaar. Dit bedrag kan een drempel opwerpen en er toe leiden dat kinderen niet de zorg krijgen die nodig is. Veel gemeenten (o.a. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam) hebben dan ook de inning van deze eigen bijdrage opgeschort. De staatssecretaris is bezig te onderzoeken of en in hoeverre de verplichting van een eigen bijdrage leidt tot het mijden van zorg. Voor de zomer moet dit onderzoek afgerond zijn.

Lees verder

GroenLinks wil buurtinitiatieven steunen en stimuleren

Amstelveners kunnen door middel van buurtinitiatieven zelf hun leefomgeving vormgeven en de regie in eigen hand nemen. Belangrijk is dat hiervoor goede randvoorwaarden worden geformuleerd en er moeten afspraken worden gemaakt over de ondersteuning door de gemeente. GroenLinks heeft het initiatief genomen om hier met bewoners over te brainstormen en nodigt mensen, die mee willen denken, van harte uit om aan deze gesprekken deel te nemen.

Lees verder

GroenLinks blij: aandacht voor jonge mantelzorgers

Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad vorig jaar gevraagd jonge mantelzorger op te sporen en te ondersteunen. Naar aanleiding daarvan heeft het college nu een plan van aanpak opgesteld. GroenLinks is daar erg blij mee.

Lees verder

GroenLinks start campagne tegen overlast Schiphol

Door het compromis over de groei van Schiphol moeten omwonenden de komende jaren rekenen op meer geluidsoverlast dan voorheen was afgesproken. Ook maakt GroenLinks zich ongerust over wat de groei betekent voor de luchtkwaliteit en gezondheidseffecten. GroenLinks wil dat de provincie zich sterk maakt voor de leefbaarheid van de inwoners.

Lees verder

GroenLinks wil betere fietsvoorziening in Stadshart

GroenLinks Amstelveen pleit voor betere fietsvoorzieningen in het Stadshart. Bij de bibliotheek zijn kort geleden fietsenrekken verwijderd zonder dat daar alternatieve plekken voor in de plaats zijn gekomen. GroenLinks wil parkeerplekken voor fietsers in de buurt van de voorzieningen rond het Stadsplein stimuleren en verrommeling tegengaan.

Lees verder

GroenLinks: bewoners de dupe van nieuwe Schiphol-afspraken

GroenLinks Amstelveen is niet te spreken over het gesloten compromis rondom de groei van Schiphol. Hierin wordt het gebruik van de overlastgevende ‘vierde baan’ verruimd, tegen een minimale afname van de groei van de luchthaven. Volgens de partij trekken bewoners aan het kortste eind.

Lees verder