Nieuws

GroenLinks wil meer actie voor verdraagzaamheid

GroenLinks Amstelveen wil dat de gemeente haar inzet voor verdraagzaamheid in de stad gaat vergroten. Twee jaar geleden kwam de partij met een initiatiefvoorstel gelijke behandeling, en nu lijkt het thema actueler dan ooit. De recente antisemitische voorvallen met ‘anti-jodenstickers’ en hakenkruizen laten zien dat er nog veel werk te verrichten is.

Lees verder

GroenLinks: meer inzet nodig voor bereikbare en betaalbare huurwoningen

GroenLinks Amstelveen wil weten hoe het college van burgemeester en wethouders er voor zorgt dat er in Amstelveen voldoende bereikbare en betaalbare sociale huurwoningen zijn. De gemeente beperkt zich al enige jaren tot het stimuleren van doorstroming en het terugdringen van scheefwonen als voornaamste middel om huurders met een klein inkomen te voorzien van een huis. De nieuwe Huisvestingswet en de situatie op de regionale woningmarkt roepen de vraag op of de inzet van het college voldoende oplevert voor Amstelveense huurders. 

Lees verder

GroenLinks blij met speelveldje Sint Philipsland

GroenLinks is blij dat wethouders Raat en Bot alsnog bereid zijn gebleken het speelveldje bij Sint Philipsland veilig te maken. Omwonenden van het speelveldje vragen al jaren aandacht voor de onveilige situatie op het speelveldje, waar fanatiek gevoetbald wordt,  maar dat direct naast de drukke Van Heuven Goedhartlaan ligt.

Lees verder

GroenLinks heeft actief bijgedragen aan de motie Opschorten Ouderbijdrage JGGZ

Sinds 1 januari moeten ouders van kinderen die psychiatrische zorg nodig hebben een eigen bijdrage betalen. Dit bedrag kan oplopen tot ongeveer 1500 euro per jaar. Dit bedrag kan een drempel opwerpen en er toe leiden dat kinderen niet de zorg krijgen die nodig is. Veel gemeenten (o.a. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam) hebben dan ook de inning van deze eigen bijdrage opgeschort. De staatssecretaris is bezig te onderzoeken of en in hoeverre de verplichting van een eigen bijdrage leidt tot het mijden van zorg. Voor de zomer moet dit onderzoek afgerond zijn.

Lees verder

GroenLinks wil buurtinitiatieven steunen en stimuleren

Amstelveners kunnen door middel van buurtinitiatieven zelf hun leefomgeving vormgeven en de regie in eigen hand nemen. Belangrijk is dat hiervoor goede randvoorwaarden worden geformuleerd en er moeten afspraken worden gemaakt over de ondersteuning door de gemeente. GroenLinks heeft het initiatief genomen om hier met bewoners over te brainstormen en nodigt mensen, die mee willen denken, van harte uit om aan deze gesprekken deel te nemen.

Lees verder

GroenLinks blij: aandacht voor jonge mantelzorgers

Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad vorig jaar gevraagd jonge mantelzorger op te sporen en te ondersteunen. Naar aanleiding daarvan heeft het college nu een plan van aanpak opgesteld. GroenLinks is daar erg blij mee.

Lees verder