Nieuws

Axel Boomgaars op lijst Eerste Kamer

Fractievoorzitter van GroenLinks in Amstelveen, Axel Boomgaars, staat voor GroenLinks op de voordracht voor de Eerste Kamer. Op 7 februari stelt het landelijk congres van GroenLinks de kandidatenlijst definitief vast. Axel wordt voorgedragen voor plek 10 en blijft gewoon raadslid, maar gaat wel campagne voeren voor een hogere opvolgplek.

Lees verder

GroenLinks Amstelveen: “Geen fraudeur, geen boete”

Mensen met een uitkering kunnen te maken krijgen met buitensporig hoge boetes en strenge sancties onder verdenking van fraude, waar het in het in werkelijkheid onmacht of onkunde betreft. GroenLinks vindt dat onacceptabel. Daarom heeft de fractie tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 december samen met D66, SP en PvdA een motie ingediend, die met aanvullende steun van BBA, CDA, OCA en ChristenUnie is aangenomen, waarin wordt gevraagd om een menswaardige uitvoering van fraudemaatregelen.

Lees verder

GroenLinks Amstelveen bezorgd over ultrafijnstof

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W met betrekking tot de gezondheidseffecten van ultrafijnstof in Amstelveen. Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat in verschillende woonwijken rondom Schiphol, waaronder wijken in Amstelveen, net zo veel fijnstof in de lucht zit als naast snelwegen. GroenLinks vraagt actie te ondernemen om de gezondheid in Amstelveen te verbeteren.

Lees verder

GroenLinks: ‘Afbouwplan’ RoundUp zonder afbouw

GroenLinks Amstelveen is niet tevreden met het ‘afbouwplan’ dat wethouder Bot naar de gemeenteraad heeft gestuurd met betrekking tot stoppen met onkruidgif RoundUp. Volgens de partij is er van afbouw namelijk geen sprake. Ondertussen komt er vanuit allerlei hoeken steeds meer kritiek op het doorgaan met RoundUp in Amstelveen.

Lees verder

GroenLinks ontgoocheld over doorgaan RoundUp

Axel Boomgaars

GroenLinks Amstelveen is zwaar teleurgesteld over het feit dat de afspraken over stoppen met RoundUp in heel Amstelveen per 2015 niet worden nagekomen. De partij probeerde afgelopen raadsvergadering het benodigde geld voor deze eerder gemaakte afspraak vrij te spelen. De wethouder houdt echter vast aan zijn voornemen om door te gaan met RoundUp en ook partijen als D66 en PvdA die met GroenLinks optrokken tegen RoundUp gingen akkoord met uitstel.

Lees verder

De Algemene Beschouwingen

Axel Boomgaars

Op 12 november vonden de Algemene Beschouwingen plaats in de gemeenteraad van Amstelveen. Hieronder leest u de tekst die fractievoorzitter Axel Boomgaars namens GroenLinks heeft uitgesproken. Tevens treft u hierbij de moties en het amendement aan die hij heeft ingediend.

Lees verder