Saskia van de Zee, expert op het gebied van luchtkwaliteit van GGD Amsterdam, zal een half uur lang de raad en bewoners over het onderwerp informeren. Wat de drie raadsleden van de avond verwachten is heldere informatie te krijgen over hoe vervuild de lucht is, welke vervuilende stoffen op Amstelveen neerdalen, hoe en of dit correct wordt gemonitord en welke nadelige gevolgen eventuele luchtvervuiling op de volksgezondheid heeft.

Verschillende artikelen hebben het afgelopen jaar al op dit grote probleem gewezen:
’Ongeboren kinderen hebben al toxische stoffen in hun lijf, die zij binnenkrijgen via hun moeders’ liet onlangs een studie zien welke uitgevoerd werd aan de Universiteit van Aberdeen. ‘In elke kubieke millimeter weefsel, werden duizenden zwarte koolstofdeeltjes gevonden die door de moeder tijdens de zwangerschap werden ingeademd en vervolgens via de bloedbaan en placenta werden doorgegeven aan de foetus.'

Een ander onderzoek, onder meer dan 250.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk, heeft aangetoond hoe luchtvervuiling de progressie van longaandoeningen versnelt.

Uit onderzoeken blijkt ook dat kinderen extra kwetsbaar zijn, wanneer het gaat om vervuilde lucht. De longen van kinderen zijn nog in ontwikkeling, ze ademen sneller en twee tot drie keer meer lucht dan volwassenen. Dit terwijl ze meer tijd buiten doorbrengen. Blootstelling aan luchtvervuiling op jonge leeftijd verhoogt de kans op ontwikkeling van chronische longziekten op latere leeftijd, aldus de onderzoekers.

Het raadsgesprek is openbaar en begint 13 september om 19.30 uur in het raadhuis.