Ruimtelijke ordening; Wonen en Volkshuisvesting; Verkeer en vervoer; Openbaar vervoer; Parkeren;
Project A9

Ik ben Lennart de Looze, 25 jaar oud, in 2018 als student voor Groenlinks gekozen als jongste raadslid in Amstelveen. Inmiddels afgestudeerd politicoloog en docent maatschappijleer. Als raadslid heb ik van 2018 tot 2022 in raad en commissie een duidelijk stempel op het debat gedrukt over het gebrek aan betaalbare woningen. Daarnaast houd ik mij bezig met het dossier Schiphol, met duurzaamheidsvraagstukken en de omgang met de natuurwaarden in Amstelveen.

Ik ben geboren in Amstelveen en heb er mijn hele leven met plezier gewoond. Als kind is het fijn opgroeien in Amstelveen met al zijn speelgroen, de parken, de prachtige polders en het Amsterdamse bos als achtertuin. Ook voor jongeren is het prima vertoeven hier; uitstekende scholen, mooie sportfaciliteiten en de grote stad om de hoek voor verder vertier. Het is alleen geen goede zaak dat veel jongeren noodgedwongen Amstelveen moeten verlaten als ze het ouderlijk huis verlaten of klaar zijn met studeren. Het beleid van de afgelopen jaren heeft onvoldoende aandacht besteed aan de groeiende vraag naar woningen voor studenten, starters, jonge gezinnen en andere mensen met een relatief klein budget. De wachtlijst wordt vaak geblokkeerd doordat mensen met urgentie (terecht) bovenaan worden geplaats. Daarom blijft mijn focus liggen op nieuwbouw voor deze groepen (zonder groen op te offeren!), ombouw van leegstaande kantoren, het bevorderen van doorstroming en faciliteren van het delen van woningen.

Zo maken we de woningmarkt niet alleen socialer, maar kunnen we tegelijkertijd werk maken van verduurzaming. Ik wil inzetten op gasvrije wijken en energie-neutrale woningen. Wat mij betreft moet het huidige plan van Amstelveen om pas in 2040 (!) energieneutraal te zijn, veel ambitieuzer. We kunnen nu al beginnen met het verduurzamen van gemeentegebouwen, zodat ze minimaal het energielabel A krijgen. Daarnaast kunnen we winst boeken door te focussen op het verkeer in en boven Amstelveen; Dat moet een stuk schoner. Amstelveen zucht onder al het fijnstof die de vliegtuigen van Schiphol uitstoten. Ook het andere verkeer in Amstelveen moet schoner en efficiënter Fietsverkeer moet bevorderd worden en het OV moet in de regio snelle verbindingen bieden en op lokaal niveau een fijnmazig netwerk als alternatief voor de auto, die het op zijn beurt verdient om overal elektrisch te kunnen worden opgeladen.