GroenLinks stelt vragen over racisme

Amstelveen is een tolerant, gastvrije gemeente. Of niet? De huidige protesten tegen racisme tonen dat wij de neiging hebben om weg te kijken. Racisme is veelal ongrijpbaar.

De fractie van GroenLinks heeft daarom een aantal schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. De fractie wil bijvoorbeeld weten of kinderen van kleur ook in Amstelveen een lager schooladvies krijgen dan witte kinderen. Daarnaast vraagt de fractie op de werkeloosheid onder Nederlanders van kleur hier ook groter is, of er sprake is van inkomensverschillen en hoe het staat met de kansen op de woningmarkt.