“ Maar wat doe je als je geen geld heb om die panelen aan te schaffen en je in een huurhuis woont waarvan de huurbaas geen zin heeft om te investeren in duuurzaamheidsmaatregelen. Dan is de enige mogelijkheid om je energierekening omlaag te krijgen om in de kou te gaan zitten. Wij vinden dat je dan als gemeente Amstelveen moet helpen, solidair zijn. ”

Stieneke Kruijer Raadslid GroenLinks Amstelveen

Rode draad vinden in lokale besluitvorming ​​​​​​

Hoi Stieneke,

Afgelopen week zijn de stukken rondom de begroting van 2023 gepubliceerd. Jaarlijks een belangrijk moment in de gemeentepolitiek, maar het geeft mij nog steeds een dubbel gevoel. Het lezen van financiële stukken is mij niet met de paplepel ingegoten. Als theaterwetenschapper ben ik eerder bezig met het leggen van verbanden, het uitzoeken van de onderliggende boodschap en het vinden van de rode draad. Ook dat kan allemaal in de begroting gebeuren, maar uiteindelijk gaat het toch om waar precies het geld naartoe gaat. Want dat wat wij belangrijk vinden als gemeente, daar gaat geld naartoe. En wat we denken te kunnen missen, daar snoepen we wat vanaf.

Dus de politieke accenten die het college maakt liggen open en bloot voor ons. Wel verstopt tussen cijfers en ambtelijke taal. Over de leesbaarheid moet ik wel zeggen dat ik zie dat de financiële experts echt hun best doen om dit stuk zo leesbaar mogelijk te maken. Sinds een paar jaar is er ook een infographic, zodat elke burger laagdrempelig de hoofdlijnen kan zien.

Maar als raadslid wil ik natuurlijk dieper duiken in die 220 pagina's. Ik wil weten welke keuzes er gemaakt zijn. Ik wil weten of we ergens een risico lopen. En of de accenten die gelegd worden, de accenten zijn waar GroenLinks zich in kan vinden. Dus zit ik inmiddels alweer aan mijn tweede avond begroting doorspitten. Gelukkig zijn we met meerdere in onze fractie en krijgen we elk jaar gezamenlijk een goed beeld.

En hoewel het lezen van de begroting niet mijn grootste hobby is, is het debat hierover vaak wel bijzonder interessant. Dat is het moment waarop wij als raadsleden voorstellen kunnen doen om onze eigen accenten te leggen. Er kritisch gekeken wordt naar de huidige koers en we als raad in debat gaan.

Ik kijk dus uit naar de begrotingsraad 9 november.

Ilika Polderman. i.Polderman@amstelveen.n

Beste Ilika,

Ja Ilika, de begroting van de gemeente, een hele klus! Via de cijfers kijken naar het beleid. Wat heeft dit college bedacht voor het komend jaar en voor de jaren daarna? En is de raad het daarmee eens. Want de raad is tenslotte de baas. Nou komt het er in de praktijk op neer dat de politieke partijen die in het college zitten, dus de wethouders leveren, het voor het zeggen hebben. Zij hebben de meerderheid. Dus als politieke partij in de oppositie moet je met veel verve je eigen idealen geaccepteerd zien te krijgen. En GroenLinks heeft idealen, ofwel, een visie op hoe de maatschappij eruit zou moeten zien. Om maar eens iets te noemen: duurzaamheid. Tegenwoordig heeft haast iedere politieke partij wel iets te vertellen over dit onderwerp. Maar wij zijn ermee bezig om te zorgen dat de kosten voor verduurzaming niet op het bordje van de mensen komt die weinig geld hebben. Met de huidige energiecrisis is het verstandig om je huis te isoleren, bijvoorbeeld zonnepanelen te laten installeren. Maar wat doe je als je geen geld heb om die panelen aan te schaffen en je in een huurhuis woont waarvan de huurbaas geen zin heeft om te investeren in duuurzaamheidsmaatregelen. Dan is de enige mogelijkheid om je energierekening omlaag te krijgen om in de kou te gaan zitten. Wij vinden dat je dan als gemeente Amstelveen moet helpen, solidair zijn. En ja, dat betekent dat de mensen met sterke schouders iets meer moeten bijdragen. Samen zijn we die maatschappij, samen zorgen we voor wie het nodig heeft. Volgens mij een goede manier om te kijken of de begroting van deze gemeente voldoet aan onze wensen. Zo niet, dan zullen we proberen wijzigingen in het beleid in te voeren. Veel werk te doen dus.

Stieneke Kruijer. S.kruijer@amstelveen.nl

Gambia

 

Vier vliegen in één klap

2 oktober 2022. Hoi Ilika

Afgelopen donderdag was ik ‘s avonds in Villa Randwijck. GroenLinks Amstelveen had een bijeenkomst georganiseerd met een lezing van Nic van der Riet uit Nes a/d Amstel over zijn project in Gambia. Hij heeft daar een biologische boerderij, die draaiende wordt gehouden door jonge Gambiaanse boeren. Nic vertelde wat hij de afgelopen jaren geleerd heeft over ontwikkelingssamenwerking. Hij is ervan overtuigd dat klakkeloos meer geld geven niet helpt, maar dat je onder andere sterk moet inzetten op onderwijs. Geeft de mensen daar de kans om zich te ontplooien en leer ze ondernemend te worden. Maak ze zelfstandig en verantwoordelijk voor eigen daden. En exporteer niet onze zeer goedkope eieren en ingevroren kippen naar Gambia, want tegen die prijzen kunnen de boeren daar niet concurreren. Ik dacht onmiddellijk aan het feit dat Amstelveen net een prijs gewonnen heeft als Sustainable Development Goals(SDG)-gemeente. Met die door de Verenigde naties opgestelde werelddoelen willen we eraan werken om een eind te maken aan armoede en ongelijkheid. Dat is natuurlijk ook belangrijk voor Amstelveen, maar een kijkje over de grens en onderzoeken wat we kunnen opsteken van het verhaal van Nic is interessant. En als de gemeente Amstelveen in haar internationaal beleid meer ruimte wil maken voor initiatieven vanuit het maatschappelijk middenveld, zoals dat zo mooi heet, dan zou het project van Nic een mooi aanknopingspunt kunnen zijn. Ik zie dan vier vliegen in een klap: werken aan SDGs, werken aan een project gestart door een inwoner van Amstelveen, werken aan internationale betrekkingen èn aan een andere manier van ontwikkelingssamenwerking. Kortom, veel stof om over na te denken.

 

Stieneke Kruijer. S.Kruijer@amstelveen.nl

 

3 oktober 2022? Hoi Stieneke,

 

Als ik hoor over onze goedkope eieren exporteren, daar gaat mijn gedachte gelijk naar dierenwelzijn. De eieren zijn economisch misschien goedkoop, maar iemand betaalt de prijs. En daarom is het zo mooi dat die boerderij boerderij in Gambia een Biologische boerderij is. Dit sluit aan bij de GroenLinks idealen. De hulp die geboden wordt, is gericht op het creëren van zelfredzaamheid. Zowel voor de mensen als voor het milieu. Dit is niet de makkelijkste weg. Maar inmiddels leren we in deze samenleving dat snelle welvaart niet duurzaam is en altijd een prijs heeft. Daarom ben ik GroenLinks lid, de partij die het moeilijke verhaal durft te vertellen. Er is een grens aan de consumptie en de productie. Er is een grens aan onze welvaart. We moeten durven kijken naar de gevolgen van ons gedrag en daar verantwoordelijkheid voor nemen.

 

De boodschap van verduurzaming is vaak pijnlijk. Dit zien we bijvoorbeeld bij het stikstofbeleid en de energietransitie. Als het aan GroenLinks ligt wordt de veestapel gehalveerd en megastallen verboden. De boeren krijgen een perspectief om toe te werken naar natuurinclusieve landbouw, met ondersteuning van de overheid. De stikstofcrisis proberen op te lossen met technische zoethoudertjes is oneerlijk voor de boeren en voor de natuur. De boodschap dat er een grote verandering nodig is, is moeilijk, maar uiteindelijk wel een oplossing die op de lange termijn door kan gaan.

 

Mensen leveren niet graag in. Vaak hoor ik dat van ‘GroenLinks niets meer mag’. Echter is het ideaal van GroenLinks dat het wel mag, maar in balans met mens en natuur. Dat is misschien anders dan de welvaart waar mensen aan gewend zijn, maar wel waarachtiger en houdbaarder. Een ideaal waar ik mij graag voor inzet.

 

En eerlijk toegegeven, verandering is voor mij ook lastig. Ik zette wel al duurzame stappen, maar door de huidige energiecrisis ben ik echt serieuzer gaan kijken naar mijn energieverbruik. Nu dat gevolgen heeft voor de portemonnee ben ik toch zorgvuldiger op het korte douchen en de woonkamerdeur dicht houden. Niets menselijks is ons vreemd. Zodra iets niet meer goed voelt, of als ik merk dat ik excuses voor mezelf ga verzinnen waarom iets toch oké is, dan weet ik dat het tijd is voor een verandering. Want ik wil mijn hoofd niet in het zand steken. Maar een verandering blijft moeilijk.

 

Wat zo mooi is aan het project van Nic, is dat hij dit samen met de jonge boeren opzet. Hij luistert naar hun verhalen en wat wij in het westen kunnen doen om te helpen. En dat is niet de alwetende redder uithangen, maar stoppen met goedkope producten die hier geproduceerd zijn daar naartoe te exporteren. Geld is niet de oplossing, niet het doel, geld is slechts een middel. Laten we samen blijven toewerken naar dit GroenLinks ideaal.

 

Ilika Polderman. I.polderman@amstelveen.nl

Duurzaam en energiezuinig leven; Tijd om door te pakken 

Amstelveen, 1 september 2022. Hoi Stieneke,

De jongste in het voorzitje, de oudste achterop en de kinderwagen ingeklapt op de voorste bagagedrager. Soms fiets ik door Amstelveen en dan vraag ik me af hoe ik het allemaal mee krijg. De tas met een extra setje kleren voor de jongste, want ongelukjes gebeuren, en twee bidons met water, want goed drinken is belangrijk met warm weer, hangt over mijn schouder. Uiteraard hebben de kinderen een helm op.

Zo langzamerhand ben ik er wel achter dat ik eigenlijk de meeste uitjes niet meer met de auto hoef te doen. Met goed plannen, creatief nadenken en vooral goed doortrappen, komen we er.

Ook thuis blijven de duurzame veranderingen komen. Er staan geen plastic flessen meer in de douche, maar er hangt een bamboe netje met verschillende soorten zeepjes, de wasstrips voor de was ruiken heerlijk en de tandpasta tabletten doen hun werk uitstekend. Voordat ik de douche inga, zet ik de timer op 4 minuten, zodat ik niet onbedoeld onder de douche meegenomen word door mijn gedachten. En de zonnepanelen hebben deze zomer goed hun werk gedaan.

Toch bereid ik me vast voor op de winter. De stijgende energierekening komt ons allemaal tegemoet. Dus liggen er vast dekentjes op de bank om het aanzetten van de verwarming zo lang mogelijk uit te stellen. Vanuit een duurzaam oogpunt, maar ook vanuit de portemonnee.

Terwijl ik fiets denk ik na hoe ik nog meer kan verduurzamen en besparen. Tot ik aankom bij museum Jan. Ik ga namelijk met de kinderen de voucher verzilveren die in de brievenbus kwam om gratis in museum Jan en het Cobra naar de gemeentelijke collectie te kijken.

Van Amstelveen voor Amstelveen. 'Zo hoort het.' denk ik. En dan denk ik aan de tegels in de tuin en de kale muren van het huis. Tijd om door te pakken met die schriftelijke vragen over het bereik van de subsidie 'Groen op gebouwen'.

Kijkend naar de collectie in museum Jan ben ik blij dat ik als Amstelvener de gelegenheid heb mijn kinderen zo laagdrempelig met kunst in aanraking te brengen. Ik ben benieuwd hoe het is de collectie mee te krijgen door de ogen van een kind. 'kijk, mama, kijk wat mooi!' roept de jongste terwijl die naar het raam rent. 'Een stoel!'. En zo leer ik weer dat schoonheid in van alles schuil gaat.

Dus nu heb ik besloten de eerst ongewenste klimplant, vrijelijk te laten groeien op de schuur. Het geeft eigenlijk wel een mooi groen effect.

Dat zou het toch mooi zijn als niet alleen de tuintegels, maar ook de gevels in Amstelveen steeds meer groen kleuren. De schriftelijke vragen zijn inmiddels gesteld.

 

Ilika Polderman. i.Polderman@amstelveen.nl

 

Amstelveen, 2 september 2022. Hoi Ilika,

 

Ik lees dat jij allerlei plannen hebt om zo duurzaam mogelijk en energiezuinig de winter door te komen. Goed voornemen! Het scheelt ook geld. We moeten waarschijnlijk allemaal de broekriem flink aantrekken. Schrijnend vind ik het dat veel mensen, die ondanks de pogingen om te bezuinigen, toch niet rondkomen. Nu we na het zomerreces weer beginnen met de raadsvergaderingen is het de hoogste tijd om te kijken hoe we hen als gemeente Amstelveen kunnen helpen.

 

Er zijn allerlei groepen die het financieel moeilijk hebben. De gemeente kan via compensatie- en bijstandsregelingen ondersteunen. Maar ja, de geldput is niet oneindig diep. Ik las in de krant dat gemeenten met veel studenten een brandbrief naar Den Haag gestuurd hebben om de compensatie voor de gestegen energierekening voor deze groep te gaan betalen. Veel gemeenten hebben het vermogen niet om dit voor hun rekening te nemen, terwijl de rechter bepaald heeft dat ook studenten recht hebben op 800 euro compensatie. Ik ga bij de wethouder van Amstelveen informeren hoe het met onze studenten op Uilenstede gesteld is en wat het ons kost als de gemeente moet bijspringen.

 

Ook las ik dat Amsterdam minima gaat helpen bij de aanschaf van een energie zuinige koelkast of wasmachine. Ze krijgen 275 euro korting per apparaat. Zo kunnen mensen hun apparaten die veel stroom verbruiken inwisselen voor zuinigere. Dat scheelt al gauw 110 euro per jaar op de energierekening. Lijkt me ook een prima plan voor Amstelveen. De meeste Amstelveense partijen zeggen zich te willen inzetten voor een duurzamer stad. Met dit plan hebben we twee vliegen in één klap. En hulp voor mensen die het nodig hebben en inzetten op duurzaamheid. Ik ga er gauw werk van maken.

 

Stieneke Kruijer. S.Kruijer@amstelveen.nl

kunst in de openbare ruimte & vergroenen in je tuin: Doen!

Amstelveen, 30 juli 2022. Hoi Stieneke,

 

Een half jaar geleden is een huis aan de overkant van de straat bij mij verkocht. En al die maanden is er druk verbouwd. De nieuwe eigenaren hebben er duidelijk een mooi huis van gemaakt. Maar met de grote schutting om de tuin zie ik daar weinig van. Het enige dat ik zie is de voortuin. En ook die is groots aangepakt. Op een gegeven moment liep ik langs en waren alle tegels en planten weg. Alles kon gebeuren met de tuin. Het eindresultaat vond ik wat teleurstellend. Overal tegels, behalve een klein stukje van 50cm bij 50cm waar een boompje geplant staat. Als alles mogelijk is en kosten noch moeite gespaard worden, dan zou ik zelf voor een mooie bloementuin gaan.

 

Hoewel ik moet bekennen dat mijn voortuin ook vooral bestaat uit tegels. Op een heg na. Dus daar moet toch echt verandering in gaan komen. Want wat houdt me tegen? De gemeente stimuleert het vergroenen van tuinen. Dus er zouden niet veel belemmeringen moeten zijn. Toch zijn die er wel.

 

In eerste instantie is dat het onderhoud. Mijn bak met hortensia's overleeft elk jaar maar net, omdat ik niet genoeg water geef. Er zijn eerlijk gezegd ook wel hortensia's gesneuveld. Maar nu hangt er een tuinslang in de voortuin. Dus dat is opgelost. De zware tegels die ik weg moet halen zijn ook geen obstakel meer. Die worden door de gemeente opgehaald. Dat hoef ik niet zelf te doen. En voor onderhoudsvriendelijke planten die passen bij de ligging van de tuin is een prachtige website vol informatie. Na diep graven zag ik dat er zelfs subsidie voor gevelplaten is. Niets staat mijn mooie, groene, bij-en-watervriendelijke tuin in de weg. Behalve tijd en nog een beetje moeite.

 

Goed geregeld zou je zeggen. Toch hebben met mij meer Amstelveners moeite met het vergroenen van hun tuin. Iets met droom en daad kan je denken. Maar ook de middelen die de gemeente beschikbaar stelt kunnen niet altijd makkelijk gevonden worden. Daarom ga ik samen met D66 vragen stellen of dit niet beter kan. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. En ik hoop je snel te kunnen vertellen dat mijn droom een daad is geworden.

 

Ilika Polderman. i.polderman@amstelveen.nl

 

Amstelveen, 31 juli. Hoi Ilika,

 

Ik merk dat ook jij het niet kan laten om in de vakantieperiode toch nog met de gemeentepolitiek bezig te zijn. Mij vergaat het net zo. Ik gebruik deze vakantie om achterstallig onderhoud te plegen. Aandacht besteden aan zaken die de afgelopen tijd gespeeld hebben en een beetje in het vergeethoekje terecht gekomen zijn. Omdat er wat urgents tussenkwam. De waan van de dag en dat soort dingen. En ook de verkiezingen natuurlijk met de daarop volgende collegevorming.

 

Gelukkig is alles wat je als raadslid ooit ingebracht hebt op te zoeken in het politieke archief. Alle moties, schriftelijke vragen en mondelinge bijdragen in vergaderingen zijn opgeslagen. Dus ik heb eens even door mijn moties gescrold om te kijken wat daar precies mee gebeurd is. Ik kwam als eerste Percentage Kunst in de Openbare Ruimte tegen. Naar aanleiding van die motie is keurig een verordening opgesteld, zodat financiering van kunst in de openbare ruimte bij nieuwbouw verzekerd is. Lijkt dus prima geregeld, behalve dat in het begeleidend schrijven van het college aangegeven wordt dat met de invoering van de Omgevingswet (die is al een aantal keer uitgesteld maar zal er toch wel ooit komen) de Percentage regeling niet meer toegepast kan worden. Dan moet er naar andere manieren gekeken worden om ontwikkelaars te laten bijdragen aan de culturele vorming van onze stad. Dus is er voor mij weer werk aan de winkel. Op tijd bij de wethouder erop aandringen om die mogelijkhedenalsnog in kaart te brengen. Want de gebiedsontwikkeling van Legmeer komt er aan en ook daar moet kunst een onderdeel van de nieuwe wijk worden.

 

De volgende motie die ik terugvond gaat over De Amstelveense Kunstprijs van de Raad.

 

De bedoeling van de motie is om één eindexamenkandidaat van de Gerrit Rietveld Academie een jaar lang als prijs de beschikking te geven over een Amstelveens atelier. Zo vergroot je de verbinding tussen Amstelveen en jonge kunstenaars. Het eindexamenwerk zou dan gekocht worden door de gemeente. De prijs moet in 2022 voor het eerst uitgereikt worden. We hebben nog een paar maanden, maar ik denk dat het wel handig is de wethouder even aan het jasje te trekken. Blijkbaar zit het niet helemaal op het netvlies bij de gemeente. Dat werd me ook duidelijk toen ik een stukje tekst las bij het bezoek aan de expositie over Amstelveense kunst in het Cobra. Daarin wordt beschreven hoe vanaf 2020, na jaren van bezuiniging, kunst en cultuur weer volop aandacht heeft gekregen. Amstelveen, zo gaat de tekst verder, stimuleert jonge kunstenaars en stelt geld beschikbaar om werk te kopen van aankomend talent. Geen woord over percentage regeling en atelierprijs. Het blijft een klus om ideeën blijvend onder de aandacht te brengen.

 

Stieneke Kruijer. s.kruijer@amstelveen.nl

Iliks Polderman Maarten de Haan

Schijnwerper op 'Together plan' & positie van vrouwen

Amstelveen, 15 juli 2022

Beste Ilika,

Afgelopen woensdag was het de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

Op de valreep werd er nog over een paar zaken gesproken waar ik me erg bij betrokken voelde. Het eerste onderwerp ging over Orange the World. Dit is een internationale actie om geweld tegen vrouwen te verminderen. Ieder jaar in november worden gebouwen in de hele wereld een aantal dagen in een oranje licht gezet om aandacht te vragen voor het verbeteren van de positie van vrouwen. In Amstelveen werd de afgelopen jaren bijvoorbeeld de kerk in Bovenkerk verlicht. Ik was daar meestal bij aanwezig, maar de meeste mensen die ik er over sprak hadden geen idee wat het precies inhield. Maar nu hebben we tijdens die laatste vergadering afgesproken dat we er in de toekomst in onze gemeente meer aandacht aan gaan besteden. De coronacrisis heeft het aantal gevallen van huiselijk geweld (grotendeels tegen vrouwen) fors doen toenemen. Hoogste tijd dus om in actie te komen.

Vervolgens hebben we een besluit genomen over de kostendelersnorm voor gezinnen in de bijstand waarvan een thuiswonend kind 21 jaar wordt. De bijstandsuitkering gaat dan omlaag, want er wordt vanuit gegaan dat het kind bijdraagt aan de kosten van het huishouden. Eenthuiswonend studerend kind kan nauwelijks bijdragen. Kinderen gaan om die reden vaak uit huis, wat een extra druk op de toch al schaarse woningvoorraad geeft. De regel wordt per 1 januari 2023 vanuit Den Haag veranderd. Wij in Amstelveen hebben afgelopen woensdag besloten nu al in te grijpen en de regel zo snel mogelijk te veranderen.

En zo is het raadsjaar tot een eind gekomen. Het was een enerverend jaar, het verkiezingsjaar. Nu even een paar weken niet vergaderen, maar al de zaken waar ik niet aan toegekomen ben om me in te verdiepen bij te werken. En natuurlijk plannen bedenken voor het komend raadsjaar.

 

Amstelveen 17 juli 2022

Hoi Stieneke,

Ja, de laatste vergadering was wel een interessante. Het raadsgesprek vorige week ook. De 19-jarige Omran kwam zijn plan presenteren om de minima vergoeding voor sport en cultuur voor kinderen te verhogen naar €450,- euro. Nu is dat nog €250,-, maar hij had uitgezocht dat dit nauwelijks toereikend is voor sport en al helemaal niet voor cultuur. Dit had hij heel overzichtelijk in een tabel gezet, waardoor heel duidelijk werd waar het gat zat tussen de vergoeding en de werkelijke kosten. Met zijn 'Together plan' wil hij dat zowel sport als cultuur vergoed wordt.

Ik vond het echt gaaf om te zien dat deze jonge jongen met zoveel woorden passie over dit onderwerp praatte en zoveel werk heeft verricht om dit aan de gemeenteraad voor te leggen.

En deze voorbereiding had hij wel nodig. Hij kreeg aardig wat kritische vragen over zijn plan. Of hij vond dat €450,- voor sport én cultuur genoeg was, of dat dit gesplitst moest worden naar een bedrag voor sport en een voor cultuur. Of dit plan niet ook over kinderen met een beperking moest gaan. Hoe hij vond dat er omgegaan moet worden met kinderen die net buiten de minimaregeling vallen. Of het gat tussen vergoeding en werkelijke kosten de enige drempel is, of dat hij dacht dat er nog andere drempels zijn. Ik heb vol bewondering gekeken hoe deze jonge jongen rustig bleef onder al deze vragen en overal duidelijk antwoord op kon geven.

Dat hij zich zo hiermee bezig houdt komt omdat hij het zelf heeft ervaren. En dat hoewel er natuurlijk ook andere behoevende kinderen zijn, dit de reden is dat zijn plan specifiek gaat over kinderen uit minimagezinnen. Dat het sport en cultuurfonds zorgt voor de kinderen die net buiten de regeling vallen. En dat het bedrag wat hem betreft zeker twee keer €450,- mag zijn, maar dat hij zich realiseert dat geld niet oneindig is. En dat een verhoging naar €450,- al flink zou helpen.

Zo professioneel, ik vond dat echt heel knap. En zijn inspraak heeft geholpen, want afgelopen vergadering is de motie aangeboden om het bedrag te verhogen naar €450,- unaniem aangenomen.

Een succes verhaal van participatie. De wethouder was ook erg ontvankelijk voor zijn verhaal en wil hem ook meenemen in de uitwerking van het plan. En dat vind ik zelf zo belangrijk. Dat de jongeren die iets willen bijdragen aan de stad, meegenomen worden in wat er met hun input gebeurt. Daar hebben wij als raad nog wat over te leren de komende periode. Want hoe toegankelijk is het om een jonge inspreker met een sympathiek idee al deze vragen te stellen zoals het afgelopen raadsgesprek? Een cursus 'hoe praat ik met jongeren' voor de nieuwe gemeenteraad staat wat dat betreft op mijn toekomst lijstje.

En het volgende op mijn lijstje is om jongeren ook echt een stem te geven (met budget). Want praten is één ding, maar luisteren is nog belangrijker. De masterclass luisteren speciaal voor raadsleden van de ombudsman vorige maand was zo een gek idee nog niet.

“ We moeten menselijkheid niet digitaal laten wegcijferen. ”

Ilika Polderman Raadslid GroenLinks Amstelveen

Focus op digitale veiligheid en sociale energietransitie

26 november 2021. Hoi Stieneke,

11 september liep ik met mijn kinderen en hun zelfgemaakte lampionnetjes langs een paar huizen om liedjes te zingen voor wat lekkers. Een zoetige traditie waar ik erg van kan genieten. Tijdens het lopen viel mij op dat de meeste huizen een camera deurbel hadden. En hoewel we vooral bij bekenden aanbelden, werd ik me steeds bewuster van de camera's gericht op de weg. Dus ook als ik niet aanbel of iemand voortuin inloop word ik gefilmd. En mijn verwachting is dat dit pas het begin is van steeds meer particuliere sensoren en camera's.

Daar moeten we als gemeente bewust mee omgaan. Zoals we ook bewust omgaan met persoonsgegevens die we verzamelen. Maar hoe zit het eigenlijk met de ethische risico's van de digitalisering? Digitale ontwikkelingen zorgen voor dilemma's waar de wetgeving nog niet voor bestaat. Tegelijkertijd biedt digitalisering kansen. Kansen om de wereld sneller, schoner, gemakkelijker en eerlijker te maken.

In Rotterdam bleek uit het recent verschenen rekenkamer rapport 'Gekleurde technologie' dat er te weinig zicht is op de ethische risico's bij het gebruik van algoritmes. Er is te weinig aandacht voor het effect op de burger. En uiteindelijk is de gemeente er natuurlijk voor de burger. Dus daar moeten wij als politiek scherp op zijn. Ik heb als eerste stap hierin gevraagd hoe dit in Amstelveen zit.

GroenLinks wil dat de gemeente alle algoritmes toetst op nadelige effecten zoals discriminatie. Het moet voor iedereen inzichtelijk zijn of en hoe een algoritme is gebruikt bij besluitvorming met een openbaar algoritmeregister. Zwolle, Nijmegen, Utrecht en Amsterdam hebben al zo een register.

Natuurlijk moet de gemeente bepaalde gegevens verzamelen om haar taken goed uit te kunnen voeren. Maar hoe gaan we met deze gegevens om? Dat is een vraag die we continu moeten blijven stellen en waar we het antwoord op moeten blijven herzien. Een ethische commissie die de gemeente adviseert over nieuwe technologie en het gebruik van data vind ik daarom een belangrijke punt uit ons verkiezingsprogramma. En in ons verkiezingsprogramma staan nog meer concrete voorstellen voor ethische digitalisering. Digitalisering en de mogelijkheden die het biedt kunnen we omarmen. Maar we moeten scherp blijven omdat het zo makkelijk is vanuit goede bedoelingen grote uitglijders te maken.

We moeten de menselijkheid niet digitaal laten wegcijferen.

Ilika Polderman. i.polderman@amstelveen.nl

 

29 november 2021. Hoi Ilika,

De partij waar ik lid van ben is een groene partij. Dus een partij die sterk inzet op verduurzaming en regels om klimaatverandering tegen te gaan. Maar GroenLinks heeft ook een hele sterke ‘rode’ kant. En dat wil zeggen dat bij alle beleidsmaatregelen om het milieu te beschermen de belangen van mensen met minder financiële armslag meegenomen worden. Want een tweedeling ligt volgens mij ook hier op de loer. Iedereen moet bijvoorbeeld kunnen profiteren van duurzame energie. Ook mensen in een (sociale) huurwoning of met minder financiële armslag. Elektrisch rijden is prachtig als je zo’n auto kunt betalen, maar zorgen voor voldoende duurzaam en betaalbaar openbaar vervoer voor mensen die daarvan afhankelijk zijn, is van evenveel belang. Dit zijn allemaal zaken die door de politiek in de gemeente geregeld kunnen worden. Als lid van een landelijke partij vertaal ik (en mijn fractiegenoten) de landelijke speerpunten naar de plaatselijke politiek. Zo is de motie Sociale Zonnepanelen door ons raadslid Aouni in juli ingediend. En hebben we geprobeerd de discussie op gang te brengen om een betere verbinding tussen busstation en tram/metro te krijgen.

Niet alleen letten we op de belangen van mensen die weinig geld hebben, maar we hebben ook oog voor mensen die als een berg opzien tegen de toekomstige maatregelen van de energietransitie, bijvoorbeeld ouderen. Goede voorlichting en daadwerkelijke hulp zijn van essentieel belang. En ook dat moet door de politiek op plaatselijk niveau geregeld worden.

Er is nog werk genoeg te doen voor ons in Amstelveen.

Stieneke Kruijer. S.Kruijer@Amstelveen.nl

“ Ongeacht de beurs van ouders, kinderen moeten zich creatief en sportief kunnen ontwikkelen. ”

Ilika Polderman Raadslid GroenLinks Amstelveen

Vinger aan de pols houden positie van statushouders

Amstelveen 14 november 2021. Hoi Ilika,

Sommige onderwerpen die in het verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de gemeenteraadsperiode van 2022 tot 2026 staan zijn nieuw. Andere spelen al langer een rol. Eén van die dingen waar we ons bijvoorbeeld ook al in het afgelopen jaar druk om gemaakt hebben is de nieuwe Wet inburgering voor nieuwkomers. Bij het bespreken van de notitie over dit onderwerp afgelopen april in de raad heeft GroenLinks een paar aanvullingen gedaan. Dat ging bijvoorbeeld over het recht van nieuwkomers op een zo hoog mogelijk taalniveau ongeacht de leeftijd. En we hebben de motie mee ingediend die vraagt om een speciale benadering van deelnemende vrouwen. Voor vrouwen uit sommige culturen is het belangrijk om (gedeeltelijk) afzonderlijk les te krijgen.

De nieuwe wet gaat 1 januari van kracht. Vandaar dat we in ons hoofdstuk Zorg en Welzijn uit het verkiezingsprogram aandacht besteden aan de nieuwe inburgering. Als GroenLinks raadleden willen we ook in de nieuwe periode de vinger aan de pols houden en op de hoogte blijven van de resultaten. De nieuwe wet is niet voor niets ingevoerd. Het oude systeem, waarbij de nieuwkomers zelf verantwoordelijk waren voor hun inburgeringscursus werkte niet.

In het nieuwe systeem regelt de gemeente de taalcursus. Maar ook nieuw is dat de gemeente de plicht krijgt de nieuwkomers te begeleiden en, in onderling overleg, te ´ontzorgen´. Dat laatste wil zeggen dat gemeente bijvoorbeeld de vaste lasten alvast inhouden op de uitkering,

Tot zo ver de toekomst. Maar ik las in het Parool van 10 november een artikel waarin aangegeven wordt dat grote steden zich zorgen maken over de positie van statushouders die vallen onder het falend oud systeem. De statushouders die voor 1 januari 2022 een verblijfsvergunning kregen moeten inburgeren onder het oude stelsel. Vanaf 1 januari zullen er dus twee categorieën inburgeraars zijn zij die vallen onder het nieuwe regime, dat veel begeleiding biedt en zij die nog vallen onder het oude regime. Dat klinkt niet goed.

Daarbij komt dat in het blad BinnenlandsBestuur van 1 november een artikel staat dat de aanbesteding van de Onderwijsroute, die 18- tot 28-jarige nieuwkomers klaarstoomt voor een studie in het mbo of hoger onderwijs, in veel delen van het land dreigt te mislukken. De aanbieders van de taalschakelprogramma´s schrijven niet in op de aanbesteding omdat ze het beschikbare budget ontoereikend vinden, aldus dit artikel. 

Dachten we even dat het beter geregeld werd als de gemeenten het heft in handen hadden, maar daar moeten we nu weer aan twijfelen. Ik wil weten hoe de zaken op dit terrein er in Amstelveen voorstaan. Dus ga ik vragen stellen aan de wethouder. Welke oplossingen bieden wij voor inburgeraars uit het oude systeem? En hoe staat het met het contracteren van taalscholen? Inburgering is een belangrijk thema, nu en ook in de komende raadsperiode.

Stieneke Kruijer. S.kruijer@amstelveen.nl

Amstelveen 14 november 2021. Hoi Stieneke,

De basis van ons verkiezingsprogramma is dat iedereen mee moet kunnen doen. Als het gaat om verduurzamen, cultureel of sportief bezig zijn of zorg krijgen die mensen verdienen. Wij vinden dat alle Amstelveners daar gelijke kansen moeten krijgen. Zo vragen we extra aandacht voor kinderen en hun aansluiting bij sport en cultuur. Ongeacht de beurs van ouders, kinderen moeten zich creatief en sportief kunnen ontwikkelen.

En als je het hebt over inburgering dan is dat op scholen ook een belangrijk onderwerp. Er zijn gelukkig taalklassen, om te voorkomen dat anders talige kinderen een achterstand oplopen. De diversiteit brengt ook mooie dingen mee in de klas. Mijn dochter van vier is enthousiast Engels aan het leren met haar klasgenootjes. Dat is zo mooi om te zien.

Kinderen zijn nog heel onbevangen, maar kunnen daardoor onbewust hard tegen elkaar zijn. Het ontwikkelen van vooroordelen en daardoor uitsluiten van anderen gaat vaak ongemerkt. Daarom is het zo belangrijk om hier altijd alert op te blijven. Laatst stond in Trouw dat LHBTI leerlingen helaas nog altijd vaker te maken krijgen met pesten. Om dit tegen te gaan is het belangrijk om acceptatie op basisscholen een plek te geven. Helaas wordt de druk op het onderwijs steeds groter. Daarom staat in ons verkiezingsprogramma dat wij extra passende ondersteuning voor docenten willen. Bijvoorbeeld in de vorm van een klassenassistent.

Hoe onbewust vooroordelen zich ontwikkelen wordt steeds meer duidelijk. Zo bleek laatst dat de algoritmes die gebruikt worden door de overheid, onbedoeld discriminatie bevorderen. En zo zie je maar hoe alert we moeten blijven op vooroordelen. In het NRC stond afgelopen week een pleidooi van twee Rotterdamse raadsleden die pleiten voor meer bewustzijn over de onbedoelde discriminerende werking die deze algoritmes kunnen hebben. Om dit bewustzijn in Amstelveen te bevorderen heb ik gelijk aan het college gevraagd hoe wij hiermee omgaan.

Alertheid is belangrijk en nog belangrijker om over deze onderwerpen te blijven praten met elkaar. Aan dat gesprek besteden we ook aandacht in ons verkiezingsprogramma. En deze periode waar de Sint weer in het land is laat zien hoe belangrijk het is dat we dat gesprek blijven voeren met elkaar. De volgende keer zal ik je vertellen hoe GroenLinks dat wil doen.

Ilika Polderman. i.polderman@amstelveen.nl

“ De problemen worden alleen maar erger als er grote schulden ontstaan. En daar heeft niemand iets aan ”

Stieneke Kruijer Raadslid GroenLinks Amstelveen

Amstelveen staat al in de verkiezingsmodus

31 oktober 2021. Hoi Ilika,

Het was weer commissietijd afgelopen week. De raadsleden van Burger-en-Samenleving zaten woensdag bij elkaar. Niet allemaal, want er waren nogal wat afwezigen. Ook mij fractiemaatje moest thuisblijven vanwege Corona. Ze had me uitgebreid geïnstrueerd over de onderwerpen die ik moest overnemen en zelfs teksten voor me uitgeschreven. Toch voelde ik me niet helemaal op mijn gemak, want het ging over zaken waar ik iets minder van op de hoogte ben dan mijn eigen onderwerpen. Maar met hulp van de hedendaagse digitale middelen, het whatsappen, kreeg ik zelfs tijdens de vergadering nog af en toe een ondersteunende mededeling.

Bij mijn eigen onderwerpen heb ik onder andere aandacht gevraagd voor het gevaar dat mensen in de problemen komen vanwege de hoge energieprijzen. De armoedeval ligt op de loer. We moeten zulke processen goed in de gaten houden en op tijd maatregelen nemen. De problemen worden alleen maar erger als er grote schulden ontstaan. En daar heeft niemand iets aan.

Ik had klachten gekregen van mensen over het aanvragen van hulpmiddelen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook daar heb ik een vraag over gesteld. Want als er extra geld moet komen voor de WMO dan was dat afgelopen woensdag het moment om dat te regelen.

En zo schuiven we langzamerhand de herfst in en de perikelen van de gemeenteraadsverkiezing. Ik ben zaterdag naar het landelijk bureau van GroenLinks in Utrecht geweest om allerlei goede raad met betrekking tot de verkiezingscampagne te horen. Het wordt een ‘hete’ winter!

Stieneke Kruijer, s.kruijer@amstelveen.nl

1 november 2021. Hoi Stieneke,

Met al het nieuws rondom het klimaat de laatste weken klinkt een hete winter toch minder prettig. Maar dat is onder andere waarom wij ons voor GroenLinks inzetten. Om écht actie te vragen voor het klimaat. En me inzetten voor die goede zaak, daar krijg ik het wel warm van.

Langzaam maar zeker druppelen de lijsten van de verschillende partijen ook binnen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook onze conceptlijst is aangekondigd. Daar zijn wij de eerste twee vrouwen op de lijst. En hebben we een fijne mix van nieuwe gezichten en oude bekenden. Want zoals je afgelopen commissie hebt gemerkt is samenwerking binnen een fractie ontzettend belangrijk.

Steeds meer gaan de partijen in verkiezingsmodus. In het debat worden andere partijen uitgedaagd. Het aantal interrupties gaat omhoog. En ik kan me voorstellen dat dat even lastig is als je onderwerpen van een fractiegenoot moet overnemen. Maar je hebt je prima staande gehouden en laten zien waar wij voor staan.

De verkiezingen wakkeren bij mij wel een vuurtje aan. Tijdens de campagne spreken we veel mensen op straat en bij het HuisaanHuizen. Daar komen ontzettend veel leuke en onverwachte gesprekken uit. Er heerst een extra fijne enthousiaste sfeer binnen de partij. En er sluiten zich nieuwe mensen aan om samen met ons campagne te voeren. De debatten die georganiseerd worden zijn leuk om naar te kijken. We kunnen echt goed laten zien waarvoor we staan. Dus hoewel we vaak midden in de winter met onze groene jasjes de straat op gaan, zie ik de winter ook ‘warm’ tegemoet.

Ilika Polderman, i.polderman@amstelveen.nl

“ Het zou toch te gek zijn als een gedeelte van onze oudere inwoners naar een andere plaats moeten verhuizen, omdat in het vertrouwde Amstelveen geen mogelijkheden zijn ”

Stieneke Kruijer Raadslid GroenLinks Amstelveen

Woonvormen voor ouderen en gemeentebegroting

17 oktober 2021. Hoi Stieneke,

De herfstvakantie is begonnen, maar zo voelt het nog niet. Veel stukken staan er weer op de agenda voor de commissievergadering na de vakantie. Het woonbeleid onderzoek van de rekenkamercommissie zit in de laatste fase. En ondertussen begint het verkiezingsprogramma ook vorm te krijgen. Dit is de periode van het jaar waarin we beginnen met zoveel mogelijk onderwerpen dit jaar af te ronden en alvast voor te bereiden op wat we volgend jaar willen doen. Komende commissie bespreken we bijvoorbeeld de begroting van komend jaar. Waar gaat het geld van Amstelveen naartoe.

Met al deze stukken en cijfers kan ik me nog wel eens verliezen in de beleidswereld van het gemeentehuis. Om die feeling met Amstelveen te houden ben ik dus de stad in gegaan. Ik heb mijn kinderen voor het eerst de benedenverdieping van het cobramuseum laten zien. En dat liet me weer zien hoe vol de wereld van kinderen is en hoe fijn het is naar kunst te kijken door hun ogen. Zo zag mijn dochter in de zen tuin Van Tajiri veertjes. Maar vroeg ze zich vooral af hoe iemand daar naar binnen was gekomen om die beelden neer te zetten. Een heerlijk ontnuchterende gedachte die ook de andere bezoekers amuseerde.

Het poppentheater had juist een keer een ander soort voorstelling. Waar ze normaal gesproken kindervoorstellingen programmeren stond vorig weekend Toneelgroep Bovenkerk (ToBo) op het programma. Het Noorddamcentrum waar ze normaalgesproken spelen is dicht vanwege de verbouwing. En het poppentheater bood uitkomst. En wat heb ik weer genoten van het hoge acteerniveau van dit amateurgezelschap. Er waren wat nieuwe gezichten op het toneel. En het is zo leuk om de chemie te zien tussen de spelers. Ik zag dat ze het heerlijk vonden om na corona eindelijk weer op het toneel te staan. En ik vond het heerlijk om in de zaal weer allemaal bekenden te zien. Daar voel ik me altijd een trotse Amstelveense. En met dat gevoel in mijn achterhoofd ga ik me deze vakantie buigen over de begroting van 2022.

Ilika Polderman. i.polderman@amstelveen.nl

17 september. Hoi Ilika,

Het was een drukke week.

Komende zaterdag heeft GroenLinks een bijeenkomst gepland over Betaalbare en zelfstandige woonvormen voor ouderen. Ik hoor dat veel senioren in Amstelveen zich zorgen maken over hun huisvesting. Zeker nu er geen bejaardentehuizen meer zijn en ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Want de verpleeghuizen zijn er alleen maar voor mensen die voortdurende intensieve zorg nodig hebben. Dus wat doe je dan als je eigenlijk wel kleiner wil gaan wonen, of als je als gepensioneerde al 15 jaar geen indexering van je pensioen gehad hebt en de huurprijzen wel voortdurend gestegen zijn. Dan ben je op zoek naar een andere, kleinere en/of goedkopere woning. Maar die zijn er in Amstelveen niet te krijgen. Als oudere wil je graag een woonomgeving die past bij je levensfase. Op loopafstand van winkels en bij openbaar vervoer. Maar ja, waar krijgt de senior met een gemiddeld of laag inkomen zoiets in onze stad.

Vandaar mijn drukke bezigheden voor het regelen van die bijeenkomst op zaterdag 23 oktober van 13.00 uur tot 15.00 uur in de buurtkamer Keizer Karelpark (Lindelaan 75). Afspraken maken over het zaaltje, de koffie en thee, en het uittesten van de digitale hulpmiddelen voor de sprekers. En natuurlijk moet er een persbericht gemaakt en posters opgehangen in wijkcentra en supermarkten. Vanwege de perikelen met corona vragen we de mensen die willen komen om zich van tevoren op te geven en een coronabewijs mee te nemen (fractie@groenlinksamstelveen.nl). Dat moet allemaal bijgehouden worden.

We hebben een spreker gevonden die informatie kan geven over verschillende woonvormen voor ouderen, zoals kangaroewoningen, mantelzorgwoningen etc. Verder komt er iemand van de Stichting Knarrenhof, die gaat uitleggen hoe hun concept eruit ziet. En we hebben een spreker die kan vertellen welke technische hulpmiddelen er zijn om het zelfstandig thuiswonen veilig te houden en te maken.

Als we informatie hebben over wat allemaal zou kunnen, moeten we maar eens flink aan de slag om concrete oplossingen te zoeken. Het zou toch te gek zijn als een gedeelte van onze oudere inwoners naar een andere plaats moeten verhuizen omdat in het vertrouwde Amstelveen geen mogelijkheden zijn.

Stieneke Kruijer. s.kruijer@amstelveen.nl

Wonen ouderen

“ Dat is het mooie van raadslidmaatschap: Wat wij belangrijk vinden, kunnen we aankaarten en aandacht voor vragen ”

Ilika Polderman Raadslid GroenLinks Amstelveen

Opvang Afghaanse vluchtelingen

1-10-2021. Hoi Ilika

Een paar weken geleden konden we in de krant lezen dat het kabinet gemeenten oproept meer opvangplekken voor asielzoekers te creëren. De afgelopen tijd zijn er immers steeds meer Afghanen naar Nederland gekomen.

Op zo’n verzoek moet de gemeente Amstelveen natuurlijk ook een antwoord formuleren.

Soms heb je als raadslid de illusie dat je van alle dingen die er gebeuren in je eigen stad op de hoogte bent. Nou nee hoor. Het college zal ongetwijfeld na het verzoek vanuit Den Haag direct aan het werk gegaan zijn, maar ik hoorde er niets over. Terwijl ik de opvang van de Afghaanse vluchtelingen een belangrijk politiek onderwerp vind. Ik wil bij dat onderwerp de vinger aan de pols houden. Dus vroeg ik tijdens de commissievergadering van half september aan de wethouder om ons, raadsleden, uitgebreid op de hoogte te brengen.

Er kwam een schriftelijk antwoord. Daarin stond beschreven dat er een analyse uitgevoerd was. Uit de analyse zou blijken dat er geen mogelijkheden op korte termijn voor de opvang van Afghaanse vluchtelingen zijn. Oh, denk ik dan. Hoezo geen mogelijkheden. Waar en hoe hebben jullie dan gekeken. Daarop gaf de brief geen antwoord.

Aangezien de aanhouder hopelijk wint, heb ik in de raadsvergadering van afgelopen week wederom gevraagd om de raad in detail op de hoogte te brengen van de inspanningen die Amstelveen doet om te zoeken naar opvangplekken.

Zodat de politieke partijen van deze gemeente zich een mening kunnen vormen of ze daarover tevreden zijn.

Er werd beloofd dat er een uitgebreide brief komt. We gaan het zien!

Stieneke Kruijer, s.kruijer@amstelveen.nl

3-10-2021. Hoi Stieneke,

Het is inderdaad goed om als raadslid de zwaartepunten te leggen bij de onderwerpen die belangrijk zijn. Als we alleen afwachten met wat voor voorstellen het college komt, dan reageren we alleen maar. Ik heb de afgelopen tijd verschillende mensen gesproken die nadenken over raadslid worden.

Een argument dat ik voorbij hoor komen om het niet te doen is dat ze niet overal iets van vinden. Maar dat is het mooie van raadslidmaatschap. Je kiest je eigen zwaartepunten. En dat wat wij belangrijk vinden, dat kunnen we aankaarten en aandacht voor vragen. En de opvang van Afghaanse vluchtelingen is zeker een onderwerp dat die aandacht verdient.

Een tweede argument dat ik hoor is dat mensen denken niet genoeg kennis te hebben. En daarop antwoord ik altijd dat je kennis kan vergroten. Door de stukken te lezen van het college. Maar ook door naar werkbezoeken te gaan. In gesprek te gaan met instellingen en bedrijven die iets voor je gemeente betekenen. En dan niet alleen de werkbezoeken die op de raadsagenda staan, maar zelf actief op bezoek gaan.

Met onze filmpjes en podcast geven we een leuk inkijkje in hoe zo een werkbezoek dan gaat. En dat die gesprekken heel breed kunnen zijn en nuttig.

Zelf heb ik afgelopen donderdag interessante gesprekken gevoerd bij het Amstelveens Diversiteit Café (ADC). Ze hadden stichting regenboog loket uitgenodigd om een presentatie te geven. Ontzettend interessant om te horen wat zij betekenen voor de gemeenschap. Deze presentatie gaf gelijk aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. Zo heb ik gesprekken gevoerd over dat het voor iedereen anders is om uit de kast te komen. En wanneer je je aanpast aan de maatschappelijke norm en wanneer je volledig jezelf kan zijn. Wat is daarin acceptabel en wat moet veranderen. En wat is het dan mooi dat wij als raadsleden aan die verandering kunnen bijdragen.

Ilika Polderman, i.polderman@amstelveen.nl

“ Mensen voor wie het leven niet bepaald vriendelijk is geweest en die te maken hebben gehad met pech, verdienen het om ondersteund te worden. Ik probeer daar, gelukkig samen met andere raadsleden iets aan te doen. ”

Stieneke Kruijer Raadslid GroenLinks Amstelveen

Pilot Basisbanen en invulling scholenlocatie Orion

18 september 2021. Hoi Ilika,

Ik heb uitgekeken naar onze eerste commissievergadering na het zomerreces afgelopen woensdag. Op locatie nog wel. Eindelijk voor het eerst in anderhalf jaar elkaar recht in de ogen kunnen kijken. Een hele opluchting na dat digitale gedoe van vorig jaar.

Voor mij waren de onderwerpen die besproken werden heel belangrijk. Het ging namelijk over het invoeren van een pilot Basisbanen ( banen creëren voor een aantal mensen uit Amstelveen die al jaren in de bijstand zitten en geen kans maken op de arbeidsmarkt) en het soepeler maken van regels voor mensen in de bijstand. Dit laatste betekent dat in het vervolg in Amstelveen het maximale bedrag dat als gift ontvangen mag worden, met 200 euro per jaar verhoogd wordt tot 1200 euro en dat inwoners met een medische urenbeperking 25 % van hun loon mogen houden , met een maximum van 219 euro. Dit bedrag is 15 % tot nu toe. Een behoorlijk verschil toch. Over beide onderwerpen maak ik me al een hele tijd druk. Tot mijn grote vreugde lijkt er een meerderheid van de commissieleden voor alle voorstellen te zijn. In de raadsvergadering over twee weken moet er definitief over gestemd worden. In Amstelveen is het over het algemeen goed toeven, maar inwoners aan de zogenaamde onderkant van onze samenleving hebben het in onze stad ook zwaar. Mensen voor wie het leven niet bepaald vriendelijk is geweest en die te maken hebben gehad met pech, verdienen het om ondersteund te worden. Ik probeer daar, gelukkig samen met andere raadsleden iets aan te doen. Amstelveen een fijne stad voor iedereen. Als dat toch eens kon.

Wie ik ook gelukkig wil maken zijn de kunstenaars. Ik vind dat een stad als Amstelveen meer ateliers moet hebben. Amstelveen, de bruisende stad, vol met kunst en kunstenaars. En ateliers die we verhuren moeten voor het maken van kunst gebruikt worden en niet voor allerlei andere zaken.

Stieneke Kruijer. S.kruijer@amstelveen.nl

19 september 2021. Hoi Stieneke,

Een spannende politieke week was het weer. In Den Haag lijkt het vooral te gaan over de politici en onderlinge verhoudingen. De inhoud lijkt op een tweede plaats te komen. En ik kan me voorstellen dat de politiek voor veel mensen op afstand voelt. Toch heeft politiek zoveel direct invloed.

Zo besprak de commissie RWN afgelopen donderdag de nieuwbouw van de originele Orion scholen. Dat gebouw is niet meer veranderd sinds ik zelf op de Cirkel zat, 25 jaar geleden. De verbouwing leeft ook onder de ouders merk ik. Vooral de tijdelijke huisvesting voor de leerlingen. Ze gaan toch een groot deel van hun schooltijd in dat gebouw zitten. Dus daar hebben wij als GroenLinks fractie extra aandacht voor gevraagd. Ons collega raadslid gaf aan dat als we vooraf meer tijd nemen om modulair gebouwde klaslokalen neer te zetten als tijdelijke huisvesting, deze lokalen dan later weer in het definitieve gebouw geïntegreerd kunnen worden. Dat maakt de tijdelijke lokalen van goede kwaliteit. En bespaart tijd bij de uiteindelijke bouw van de nieuwe school, omdat deze lokalen al "af" zijn. En dan heb ik het nog niet eens over de CO2 besparing, omdat dit circulair is. Er werd ook gesproken over het vergroenen van het gebied.

Ik ben nu heel benieuwd wat er gaat komen. Op dit moment worden er dus beslissingen gemaakt hoe het Oriongebied er over een paar jaar uit gaat zien. En als raad kan je daar nu invloed op uitoefenen. Dus ik hoop dat als ik over een paar jaar op het schoolplein sta te wachten, ik om mij heen de duurzame en groene initiatieven van deze raad om mij heen zie. Daarvoor moeten deze voorstellen wel nog omarmd worden in de gemeenteraad over twee weken. Een mooi voorbeeld van de directe invloed die de politiek heeft op wat wij dagelijks om ons heen zien.

Ilika Polderman. i.polderman@amstelveen.nl

“ Verandering is in korte tijd heel snel gegaan. En ik weet dat er nog een lange weg te gaan is. Maar het is mogelijk. Want waar mensen eerst zeiden dat de dat ‘nooit zouden kunnen’, doen ze het nu wel. Dat geeft mij hoop. ”

Ilika Polderman Raadslid GroenLinks Amstelveen

Kleur Bekennen

5 september 2021. Hoi Stieneke,

Gisteren was de officiële opening van het politieke seizoen. Het was een bijzonder om veel raadsleden voor het eerst sinds maart vorig jaar weer in het echt te zien. Na al die digitale vergaderingen. Bij deze opening namen we ook afscheid van Matthijs den Hollander. Die zeven jaar onze stadsdichter is geweest. Tijdens zijn afscheidsspeech sprak hij onder andere over veganist worden. Een in mijn ervaring gevoelig onderwerp. Eetgewoontes persoonlijk. En zodra iemand vertelt dat het anders kan ‘omdat dat beter is’ schieten veel mensen in de verdediging. Zij maken zelf wel uit wat zij eten. Daar komt nog bij dat veel mensen zich afvragen ‘of het wel echt beter is’.

Nu ik zelf 18 jaar vegetariër ben heb ik de afgelopen jaren veel verschillende vormen van dit gesprek gevoerd. Moeten wij mensen dieren en dierlijke producten eten? Al vrij snel nadat ik vegetariër werd spraken mensen hun irritatie uit over vegetariërs die anderen probeerde te overtuigen dit ook te gaan doen. Door uit te spreken dat ik geen vlees of vis eet leken veel mensen zich al snel aangevallen te voelen dat zij dit wel aten. Een reactie die ik ook vaak tegen ben gekomen is dat ze gingen wijzen op andere ‘fouten’ die ik wel maakte. “Maar je draagt wel leren schoenen” werd dan gezegd. Tegelijkertijd werden er wel vragen gesteld over mijn motivatie om te stoppen met dieren eten. En eigenlijk begrijpt iedereen dat wel. “Knap hoor, ik zou dat zelf nooit kunnen” is een reactie die ik veelvoudig voorbij heb zien komen.

Ik ben ooit vegetariër geworden omdat ik vond dat als ik zelf niet een dier kon slachten ik het dier ook niet zou moeten eten. In de tussentijd zijn daar voor mij steeds meer argumenten bij gekomen. Zoals hoe mensen met dieren omgaan. De misstanden in de bio-industrie. Het veevervoer, zeker in de hitte. Het gebrek aan brandveilige stallen met stalbranden als gevolg. De impact van de visserij op de oceanen. En natuurlijk de impact van dieren eten op het klimaat. Hier was ik mij 18 jaar geleden niet van bewust, maar elke keer dat dit soort nieuws naar buiten komt ben ik wel heel erg blij dat ik geen dieren eet.

Een verdrietig plaatje als ik dit zo opsom. En toch haal ik hoop uit die gesprekken die ik voer zodra mijn keuze om geen dieren te eten en te minderen met zuivel en eieren ter sprake komt. Ik zie namelijk een verschil in hoe dit gesprek tegenwoordig gaat. Want waar eerst de reactie was zoals ik hierboven heb beschreven, is tegenwoordig vaak de reactie: “Oh wat gaaf, wij eten thuis ook bijna geen vlees meer.” Ik hoef eigenlijk niet meer uit te leggen waarom ik geen dieren eet en minder met zuivel en eieren. Dit laat mij zien hoe snel mensen en hun denken en gedrag kunnen veranderen. En daarmee ook andere keuzes gaan maken. Deze verandering is in korte tijd heel snel gegaan. En ik weet dat er nog een lange weg te gaan is. En er echt snel grote stappen gemaakt moeten worden, niet allen in ons eten. Maar het is mogelijk. Want waar mensen eerst zeiden dat de dat ‘nooit zouden kunnen’, doen ze het nu wel. Dat geeft mij hoop.

Ilika Polderman

i.polderman@amstelveen.nl

5 september 2021. Hoi Ilika,

Ja, inderdaad, het politieke seizoen is weer begonnen. De borrel voor raadsleden afgelopen zaterdag was een mooie gelegenheid om de band met de collega’s na een vakantieperiode aan te halen. Want ook al hebben we regelmatig een andere visie over hoe de maatschappij eruit moet zien, buiten de politieke arena is het van belang om een goede verstandhouding met elkaar te hebben. Ik heb dan ook geprobeerd met zo veel mogelijk raadsleden te praten.,van allerlei politieke kleuren. De inhoudelijke strijd vindt natuurlijk plaats tijdens de raadsvergadering. Daarna moet je weer samen door één deur kunnen. Elkaar af en toe in een ongedwongen sfeer ontmoeten help daarbij. Vandaar dat we altijd na het zomerreces beginnen met een ongedwongen bijeenkomst.

Behalve de borrel had ik zaterdag nog een klus. Samen met andere partijgenoten ben ik langs de deuren bij Amstelveners gegaan. Het was de aftrap van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen die in maart gehouden worden. We noemen het langs de huizen gaan ‘ Huis aan Huis(en)’. Aanbellen en vragen wat mensen van de politiek in Amstelveen vinden. En tegen welke obstakels ze aanlopen. Deze keer waren we in Keizer Karelpark. Ik ben vooral langs de huizen geweest waar veel ouderen wonen. Gezien mijn eigen leeftijd begrijp ik de specifieke problemen van ouderen goed, ben ervaringsdeskundige zeg maar. Politiek is niet alleen voor en door jonge mensen.

Een van de problemen bij ouderen is het gevoel van eenzaamheid. Het contact verliezen met de buurt en de buren. Ik heb dit regelmatig gehoord tijdens de gesprekken aan de deur. Dat is niet eenvoudig op te lossen. Ik ben ervan overtuigd dat buurthuizen een belangrijke rol kunnen spelen, maar blijkbaar niet voor iedereen. Want ook senioren heb je in veel variaties, met eigen wensen en mogelijkheden. In een vergrijzende samenleving moeten we naar meer en/of andere oplossingen zoeken. Werk aan de winkel dus voor ons als raadsleden! In ieder geval ga ik er aandacht aan besteden in de komende tijd.

Stieneke Kruijer, s.kruijer@amstelveen.nl

Zorgen over kwetsbare evenementenbranche & kwetsbare ouderen

21augustus 2021. Hoi Stieneke,

Vandaag is de dag van de "Unmute Us!" protestmars. In Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam zijn er protesten van de evenementenbranche. Deze branche laat van zich horen omdat het huidige coronabeleid als willekeur voelt. Want het valt niet uit te leggen dat de formule 1 wel door kan gaan, maar een cultureel festival niet. De tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft hier ook vragen over gesteld. En over de vergoeding van Artiesten, zzp'ers en andere creatieve ondernemers. De kunstenbond signaleerde dat de organisator noodsteun krijgt, maar artiesten door oude contracten niet. Snap jij het nog?

De coronamaatregelen en vooral het snelle veranderen daarvan zorgt voor onzekerheid en verwarring, ook op lokaal niveau. Begin deze zomer was er bij Huttendorp de Meent onzekerheid, omdat zij misschien zouden vallen onder een meerdaags evenement. Gelukkig bleken evenementen voor kinderen een uitzondering. Ook mooi voor bijvoorbeeld de organisatie van Kinderland. Toen wij daar vorige week waren werd weer duidelijk wat een extra werk de coronamaatregelen dit soort initiatieven bezorgen. Ouders mochten niet het terrein op. Vrijwilligers moeten afstand houden tot elkaar. En ze hadden een coronaproof bar, inclusief QR code, voor de vrijwilligers. Deze organisaties draaien op de kennis en kunde van vrijwilligers. Tijdens ons YouTube interview met Kinderland bleek hoe professioneel zo een organisatie kan zijn. Een bar inrichten lijkt wellicht wat veel werk alleen voor de vrijwilligers, maar Kinderland ziet heel goed in dat het dit soort activiteiten zijn die vrijwilligers aan de stichting bindt, waardoor ze terug blijven komen. Wat er weer voor zorgt dat er veel kinderen terecht kunnen. Uiteindelijk is alles met elkaar verbonden.

Mij is in elk geval duidelijk dat de waarde van een avond samen kunnen dansen niet onderschat moet worden.

Ilika Polderman, i.polderman@amstelveen.nl

 

22 augustus 2021. Hoi Ilika

Met al dat Corona gedoe zou je haast vergeten dat er nog meer zorgelijke zaken zijn. Ik kreeg een paar dagen geleden een e-mail van een arts. Daaruit blijkt dat er in Amstelveen kwetsbare, zieke ouderen zijn die geen enkele vorm van thuiszorg kunnen krijgen. Het gaat fout met de capaciteit van de zorg en de verpleeghuizen.

Het systeem is overbelast en dat levert zeer schrijnende gevallen op. De verzorgingshuizen zijn wegbezuinigd, de verpleeghuizen nemen alleen zeer speciale doelgroepen op. De zorg hebben we overgeleverd aan marktwerking, dat leidt tot versnippering. Maar erger nog, de zorgorganisaties verkopen regelmatig nee. Ook in ons goed georganiseerde Amstelveen gebeuren er mensonterende zaken met oudere hulpbehoevende inwoners.

Meteen na het ontvangen van dit bericht heb ik contact gezocht met de wethouder en andere raadsleden. De enige manier om naar oplossingen te zoeken is om dit gezamenlijk te doen. Even geen partijpolitiek.

Veel van de oplossingen liggen op het terrein van landelijke regelingen, daar kunnen we als gemeente op dit moment weinig mee. Maar we moeten toch in staat zijn om snel op een of andere manier in onze stad het ergste leed voor zieke ouderen te verzachten. En ook wij, de politiek en het bestuur van Amstelveen, moeten zich veel meer bewust zijn van de consequenties op lange termijn van allerlei beslissingen. Huisvestingsplannen, de systematiek van contracten met zorgaanbieders, de toekomstvisie van de stad; wat betekent dat voor Amstelveners nu en op de lange duur.

De vakantie loopt ten einde, mensen komen terug en we moeten weer aan de slag. Ik hoop dat we zo snel mogelijk een bijeenkomst kunnen organiseren, samen met de professionals uit de zorg om dit knellend probleem enigszins op te lossen.

Stieneke Kruijer, s.kruijer@amstelveen.nl

Vergrijzing - mantelzorg - passende woningen

6 augustus 2021. Hoi Ilika,

Het schrijven voor het verkiezingsprogramma neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Dus een groot gedeelte van mijn vakantie besteed ik eraan. De gemeenteraadsverkiezingen lijken in razend tempo dichterbij te komen. De onderwerpen waarover geschreven moet worden hebben we onderling verdeeld, want we zijn gelukkig met een grote groep. Ik mag me met De Zorg bezighouden. Vooral de plannen die GroenLinks heeft over de zorg voor ouderen ga ik behandelen. Nederland vergrijst, dat geldt ook voor onze stad. Dus is de zaak om de belangen, behoeften en wensen van senioren goed in het vizier te hebben. De gemeente heeft tenslotte een taak om zorgvuldige en passende ondersteuning te bieden aan deze doelgroep. Ikzelf begin ook tot de categorie te behoren, ik kan me erin verplaatsen

Ouderdom vraagt om aanpassingen in het leven. Maar niet voor alle ouderen zijn die aanpassingen hetzelfde. Ik kom oudere Amstelveners tegen die nog volop in het leven staan en allerlei vrijwilligers werk doen, anderen hebben te maken met fysieke, geestelijke of sociale problemen. Daarbij maakt het nogal uit of je nog geen 70 bent of al ruim boven de 85 jaar. Dus wil ik erop aandringen dat er oog moet zijn voor de verschillen. En daar mankeert het in onze stad nog weleens aan.

Waar iedere oudere mee te maken krijgt is dat langer thuis wonen het devies is. Dat is landelijk beleid waar de gemeente geen invloed op heeft. Maar het heeft wel consequenties op veel beleidsterreinen waar de gemeente wél zeggenschap over heeft. Het huisvestingbeleid bijvoorbeeld. Er moeten voldoende passende woningen komen voor senioren, in een passende woonomgeving met openbaar vervoer en winkels in de buurt. Ouderen die naar een kleinere woning willen verhuizen, of voor wie de huur te hoog wordt omdat de pensioenen al jaren niet geïndexeerd worden, hebben op dit moment in Amstelveen zo goed als geen mogelijkheid. Dat moet anders. Voor draagkrachtige maar ook voor niet-draagkrachtige senioren moet het mogelijk zijn in hun vertrouwde Amstelveen te blijven wonen.

In een sterk vergrijzende stad als het onze wordt de druk op mantelzorgers steeds groter. Een van de taken van de gemeente is faciliteren dat mantelzorgers hun taak af en toe kunnen overdragen. Je hoeft geen glazenbolkijker te zijn om te begrijpen dat dit een steeds belangrijker opdracht wordt. Reden ook om in te zetten op het gebruik van succesvolle technologische hulpmiddelen. Laten we hier eens voorop lopen met dat soort innovaties.

Extra aandacht wil ik voor ouderen in een kwetsbare financiële positie, die worden vaak vergeten in Amstelveen. Deze groep heeft weinig mogelijkheden om zelf kwaliteit van leven in te kopen, vooral als er hoge zorgkosten zijn. Ouderen met schulden worden ook nogal eens over het hoofd gezien, want het schaamtegevoel onder die groep is groot. Het vereist een specifieke benadering door onze afdeling schuldhulpverlening.

Ik heb tijdens mijn bezoekjes aan buurthuizen de afgelopen tijd ervaren dat laagdrempelige voorzieningen onontbeerlijk zijn voor ouderen, vooral in de vakantieperiode. Ook ouderen die hun huis niet meer uit kunnen komen vanwege fysieke beperkingen moeten hiervan gebruik kunnen maken. Daarvoor heb je speciaal vervoer nodig, dat kost geld. Maar deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren draagt bij aan mentaal welbevinden. En daar gaat het toch maar om.

Stieneke Kruijer, s.kruijer@amstelveen.nl

7 augustus 2021. Hoi Stieneke,

Zoals je weet gebruik ik het reces vaak om te lezen. En gisteren las ik een interessant interview van kamerlidLisa Westerveld met oud-onderwijsminister Jo Ritzen. Dit is een van de zomeravondgesprekken van NRC. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik Lisa al een tijdje bewonder als kamerlid voor GroenLinks. Niet zo gek gezien zij ook Jeugdzorg, onderwijs en sport als portefeuilles heeft.

Naast hun interessante gesprek over onderwijs in Nederland vond ik het deel interessant over omgaan met (vrije)tijd, de sfeer in de kamer, de media en de achterban. Zo geeft Ritzen aan dat hij als minister op donderdag avond ging tennissen in plaats van tot diep in de nacht vergaderen. Waar Westerveld aangeeft dat ze aan het begin van het reces eerst alles wil afronden, voordat ze echt op vakantie kan. Maar wanneer is het werk dan af? Dat is iets waar we in de lokale politiek ook tegenaan lopen. Het werk is nooit af, er is altijd wel meer te lezen, onderzoeken of schrijven. En als je ambitie hebt voor de zaak, dan is de kans groot dat je continu aan het werk blijft. Toen ik net begon als burgerraadslid zei de griffie al tijdens de introductie dat politiek keuzes maken is. Wanneer kom je wel, wanneer sla je over, wanneer trek je je mond open en wanneer blijf je stil.

Westerveld omschrijft dat door de grote hoeveelheid partijen de politiek in de kamer ingewikkelder is geworden. En dat dit dilemma’s met zich meebrengt. Als er een motie wordt ingediend zonder dekking, vooral om de achterban te laten zien waarvoor een partij staat, steun je die dan? Hoe ongenuanceerder je bent, hoe meer zendtijd van de media je krijgt. Maar wat bereik je dan eigenlijk? Ik vind dat Westerveld dit in het stuk goed omschrijft. Een ongedekte motie niet steunen kan wel commotie binnen de achterban opleveren, wat dan? En doordat er steeds meer partijen zijn komen er steeds meer moties. Toch wil je ook iets bereiken. Dillema’s die wij in de lokale politiek natuurlijk ook zien. Je wilt vooral graag debatteren over de inhoud en op basis daarvan de juiste beslissingen maken. En toch blijkt dat in de politieke wereld waar beeldvorming en de media zo belangrijk zijn geworden niet eenvoudig.

En wat is het dan mooi als je inhoudelijk aan een voorstel werkt en dat dit dan resultaten heeft. Zo kreeg ik vlak voor het reces een mooi compliment dat mijn motie voor een borstvoeding en kolfvriendelijkere gemeente is overgenomen in Nijmegen. En in deze wereld borstvoeding week is dat dan toch een van de successen die ik vier en waardoor ik na het reces vol energie en ambitie voor de (GroenLinks)zaak aan de slag ga. Maar nu eerst de pride week vieren.

Ilika Polderman, i.polderman@amstelveen.nl

Nijmegen wordt borstvoedingsvriendelijker | GroenLinks

Stieneke & Ilika in speeltuin Kinderland

Zonder vrijwilligers geen vakantie bedrijvigheden in Amstelveen

23 juli 2021. Hoi Ilika,

Nu de gemeenteraad met zomerreces is en ik dus vakantie heb, leer ik Amstelveen vanuit een heel andere perspectief kennen. Ik had me voorgenomen langs activiteiten te gaan waar thuisblijvende Amstelveners (dat zijn denk ik veelal ouderen) elkaar kunnen ontmoeten terwijl de buren op vakantie zijn.

Op maandagmiddag was er een feestelijk concert van La Familia in de Luwte. Vanwege het mooie weer vond het optreden plaats op de parkeerplaats. Veel ouderen uit de Luwte zaten heerlijk onder een parasolletje buiten te genieten. Ik kwam er een vrijwilliger tegen die blijmoedig een oogje in het zeil hield. Zonder vrijwilligers geen bedrijvigheden. De begeleider vertelde me over allerlei andere activiteiten deze zomer in de Luwte. Vervolgens ben ik op dinsdag even op bezoek geweest bij Wijkcentrum Westend. Daar werd met veel plezier een verjaardag gevierd van iemand die dik in de tachtig geworden was. En vervolgens ben ik aangeschoven bij het crea clubje. Op brei en haakniveau zijn er voor mij nog veel geheimen werd me duidelijk. Het was ook een mooie gelegenheid om met de sociaal beheerders te praten over het reilen en zeilen in het buurthuis

En vrijdag op de fiets naar Wijkcentrum Pluspunt. Trouwens, de fiets kon maar gedeeltelijk gebruikt worden want de Amstelveenseweg voorbij het Oude Dorp is nu echt voor een gedeelte onbegaanbaar ivm de werkzaamheden aan snelweg. In het Pluspunt kreeg ik een informatief lesje over Koersballen. Er was daar een groepje senioren bezig met dat spel. Grappig, zo’n lange groene loper midden in de zaal. De aanwezigen vonden dat ik als GroenLinksraadslid er prima bijkleurde. Bij het weggaan zag ik op de toegangsdeur posters met andere gezamenlijke activiteiten zoals gezamenlijk eten.

De opbrengst van de eerste week voor mij was dat ik er achterkwam dat er best het één en ander te doen is voor de thuisblijvende oudere Amstelvener. Maar ja, je moet dan natuurlijk wel de puf en energie hebben om naar een buurthuis te gaan. Als dat niet lukt kan de zomerperiode misschien toch wel erg eenzaam zijn.

Stieneke Kruijer, S.kruijer@amstelveen.nl

24 juli 2021. Hoi Stieneke,

Genoeg te doen in Amstelveen deze zomer. Ik was vorige week in het bostheater. Toneelgroep Oostpol heeft een mooie voorstelling neergezet. Hollands Glorie vond ik goed reflecteren op het maatschappelijk debat van het afgelopen jaar, waaronder de grote thema's zoals klimaatverandering en racisme. Het is een voorstelling die aanzet tot nadenken en zelfreflectie, met de nodige dosis humor. Een aanrader dus, als je agenda nog een gaatje over heeft.

De andere activiteiten waar ik me aan waag zijn meer gericht op de kinderen. Zo ging ik laatst met mijn dochter een rondje kanoën in het bos. Ook het poppentheater heeft weer kindervoorstellingen op de planning zag ik. Dus deze zomer ga ik op zoek naar nog meer kinderpareltjes in de stad.

Verder gebruik ik de vrije tijd van het reces om meer te lezen over de onderwerpen waar ik ja het reces mee aan de slag wil. Zo ben ik aan het lezen over Shelter City. Na het agendaverzoek bleek dat veel fracties positief zijn om van Amstelveen een Shelter City te maken, maar dat verdere uitwerking nodig is. Dus ik ben me meer aan het verdiepen zodat we na het reces vanuit de werkgroep concrete stappen kunnen maken.

Ilika Polderman, i.polderman@amstelveen.nl

Reces begonnen! Even langs bij Uiterton en huttendorp de Meent

11 juli 2021. Hoi Stieneke,

Het reces is begonnen en we zijn het ingegaan met een knaller. In de laatste vergadering voor het reces hebben we de perspectiefnota besproken. Het was een uitgebreide behandeling die al om 14:00 uur op het gemeentehuis begon.

Voor de gemeenteraad hét moment om een blik op de toekomst te werpen en aan te geven wat voor alle fracties de belangrijkste onderwerpen zijn.

Ons speerpunt blijk duidelijk uit de 3 unaniem aangenomen moties van GroenLinks. We willen een groen en duurzaam Amstelveen waarin iedereen mee kan doen. Voor de verbetering van de toegankelijkheid van publieke gebouwen en openbare ruimte hebben we een motie in gediend voor een normen kader en een adviesraad op dit gebied. Voor diversiteit binnen de eigen organisatie hebben we gevraagd om een Quickscan uit te voeren om inzichtelijk te maken waar onze blinde vlekken zitten. En omdat ook huurders zonnepanelen moeten kunnen plaatsen kwam GroenLinks met de motie sociale zonnepanelen.

Ook vanuit andere partijen kwamen moties en ideeën. En ik vond deze vergadering erg interessant om te volgen, omdat alle partijen aangeven hoe zij hun toekomst voor Amstelveen zien. Het was wel een lange zit. Ik vond het wel interessant het debat vanaf de tribune te volgen. Dat schept dan letterlijk afstand, waardoor ik het inhoudelijk ook met meer afstand kon aanschouwen. Vanuit de theaterwetenschap weet ik ook dat publiek kritischer kijkt naar een voorstelling in platte vloer opstelling, dan naar een podium voorstelling in de schouwburg. Dus wellicht moeten we als raad vaker blijven experimenteren met de locatie en opstelling.

Maar voor nu even geen vergaderingen en is het tijd voor rust in het reces.

i.polderman@amstelveen.nl

11 juni 2021. Hoi Ilika,

Ja, het is reces, even geen gemeenteraadsvergaderingen, even rust, even het vakantiegevoel beleven. Alhoewel, ik gebruik de vakantie vaak om op bezoek te gaan bij verschillende Amstelveense organisaties. Dat is iets waar je soms te weinig tijd voor hebt in de rest van het jaar. Dan ben je, behalve de uren die je kwijt bent aan het daadwerkelijk vergaderen, bezigmet stukken lezen, achtergrondkennis vergaren, informatie verzamelen bij ambtenaren en overleg met fractiegenoten en collega’s van andere partijen. Niet zelden zit ik een halve dag aan de telefoon of te surfen op het internet. Maar vanaf nu dus tijd voor bezoekjes.

Zo ben ik afgelopen zaterdag naar de Stichting Uiterton gegaan. Deze stichting heeft een blokhut in park de Braak en zet zich in voor kinderactiviteiten, zoals bootjes bouwen in de vakantieperiode. De gemeente heeft aangekondigd de subsidie voor deze stichting stop te zetten. Ik vind het zo’n geweldige plek, dat hutje midden in het groen van het park, dat ik me al tijden hard maak om de locatie veilig te stellen voor het gebruik voor diverse activiteiten. Ook voor clubs en organisaties die weinig huur kunnen betalen. Kortom, de ruimte moet maatschappelijk bestemming blijven houden. De stichting had de buren uitgenodigd om in gezamenlijk overleg te bespreken hoe het verder moet. Gelukkig heeft de Rotary het op zich genomen om een en ander te begeleiden. Ook Amstelidee denkt mee. Het moet toch goed komen zou je denken.

Verder staat op het programma een kijkje te nemen, op afstand, bij het hutten bouwen bij de Meent. Een bijzonder kindergebeuren. Maar het grootste gedeelte van de tijd wil ik bijeenkomsten voor ouderen in deze vakantieperiode bezoeken. Ik vind het belangrijk dat tijdens de vakantie er voor ouderen gelegenheid is om anderen te ontmoeten. De halve stad is op reis, de eigen kinderen en buren zijnop vakantie, de gebruikelijke clubjes zijn gestopt. Dat lege gat moet gevuld en dat gebeurt gelukkig ook op verschillende plekken in Amstelveen. Ik vind het leuk om er langs te gaan.

Stieneke Kruijer. S.Kruijer@ amstelveen.nl

Discussie over financiën en zwembadinvestering tijdrovend

26 juni 2021. Hoi Ilika,

De commissievergadering van afgelopen woensdag was bizar. Tegen 11 uur ‘s avonds hadden we nog maar 2 van de 5 agendapunten besproken. Eén van de punten was de bespreking van het overzicht van alle plannen voor volgend jaar met de daarbij behorende financiën. Dat financieel stuk bespreken we altijd voor de zomer en in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces besluiten we over geld. Een belangrijk, maar tijdrovend onderwerp. Vandaar dat de avond flink uitliep. We hebben altijd een regel gehad dat onderwerpen die onbesproken blijven de week daarop tijdens een reservevergadering behandeld worden. Dit systeem is min of meer verlaten, met als gevolg dat de niet bediscussieerde onderwerpen nu pas na de zomervakantie behandeld worden. En dat vind ik deze keer heel vervelend, want ik had graag het agendapunt over de Basisbanen besproken. Basisbanen zijn banen voor mensen die al lang in de bijstand zitten en die het, door omstandigheden, niet lukt om een betaalde baan te krijgen. Het is de bedoeling voor een aantal van deze mensen een betaalde baan te creëren met specifieke, voor de maatschappij nuttige werkzaamheden die anders blijven liggen. Het hebben van een baan geeft iemand het gevoel een volwaardig lid van onze samenleving te zijn. Dat voorkomt dat mensen depressief worden en zich afgedankt voelen. In Groningen hebben ze al een aantal van dit type banen en daar is het een reuze succes.

Een paar maanden geleden had ik de wethouder gevraagd te onderzoeken of we in Amstelveen zoiets kunnen regelen. Daar waren alle oppositie partijen en twee van de drie coalitiepartijen het mee eens. En woensdag lag er een goed voorstel van de wethouder. Mooi op tijd om nog te zorgen dat het benodigde geld tijdens de komende raadsvergadering geregeld had kunnen worden, zodat we met deze banen volgend jaar van start kunnen. Dat gaat nu dus waarschijnlijk niet door. Misschien dat het sommige fracties goed uitkwam het agendapunt vooruit te schuiven. Want het onderwerp ligt politiek gevoelig bij enkele partijen. En zolang je er niet over praat worden de verschillen in inzicht niet blootgelegd.

Ik vind het echter een gemiste kans.

Stieneke Kruijer, s.kruijer@amstelveen.nl

 

28 juni 2021. Hoi Stieneke,

Ja, op die manier is het een lange avond geworden. Er werd voor de zogenaamde perspectiefnota en het zwembad veel tijd genomen. En wellicht dat we afgelopen commissievergadering een lokale versie van het doorgaans Amerikaanse filibusteren hebben gezien. Ontzettend zonde dat doordat de politiek zolang vergadert, het nog langer duurt voordat de basisbanen er komen. De commissieleden hoorde je klagen dat de vergadering opnieuw zo lang duurde, maar over de mensen die nog langer moeten wachten op een basisbaan werd niet gesproken. Dat lijkt op zo een moment heel abstract. Terwijl politiek, zeker in de commissie burgers en samenleving, gaat over levens van echte mensen.

Waar wel over gesproken is, is uitbreiding van het zwemwater. En politiek zijn we het er allemaal over eens dat er snel extra zwemwater moet komen. Wachtlijsten voor zwemlessen zijn onwenselijk, ook dat gaat over mensenlevens. Waarover werd gedebatteerd had of dit moet in de vorm van een nieuw zwembad, of dat het huidige zwembad wordt gerenoveerd. Het voorstel dat er ligt is om die beslissing uit te stellen en alleen nu extra zwemwater te realiseren.

Het uitstellen van deze beslissing vind ik vreemd, en met mij ook andere partijen. Het realiseren van dit extra zwemwater moet volgens de wethouder gezien worden als een eerste stap van het proces. Maar ik vraag me af hoe we de eerste stap kan zetten als we niet weten waar we naartoe gaan, renovatie of nieuwbouw van het zwembad. Wat als deze investering van 13,6 miljoen een misstap is? En dat terwijl alle gegevens om een beslissing te maken beschikbaar zijn. Er is uitgebreid onderzoek geweest, maar hoe relevant is dat nog als de beslissing pas over 5 jaar genomen wordt? Dan moet het hele voorbereidingsproces opnieuw. Dan was dit onderzoek zonde van het geld. Dat geld had dan beter richting de basisbanen kunnen gaan.

Gelukkig was deze week niet alleen maar frustrerend. Amstelveen had woensdag vanwege de wedstrijd Duitsland - Hongarije de regenboogvlag uithangen. Jij stuurde een tweed uit dat je vond dat we zondag tijdens de wedstrijd Nederland - Tsjechië een soortgelijk statement moesten maken. Helaas kan de vlag niet uit als het gemeentehuis op zondag dicht is, maar het college heeft een oplossing gevonden. Het kunstwerk op het Keizer Aquarellen is vanafdonderdag al verlicht in de regenboog kleuren. Ik ben zelf donderdagavond wezen kijken en het ziet er prachtig uit. Wat een tweed al niet kan doen. Vanavond kijken we dus met de regenboogvlag uit en

Ilika Polderman, I.Polderman@amstelveen.nl

Het ideale Amstelveen

13 juni 2021. Hoi Stieneke,

De eindsprint voor het zomerreces is begonnen. Niet alleen bij de gemeenteraad, maar ook bij ons YouTube kanaal. Ons eerste seizoen interviews zit er bijna op. Dit weekend is het interview met Villa Randwijck online gekomen. En ik heb voor dat filmpje weer nieuwe edit-technieken ingezet. Ik vind het opnemen van de filmpjes echt ontzettend leuk. Ik kan steeds meer mijn creativiteit kwijt in het editen. Maar nog leuker is dat we laten zien wat voor enthousiaste en getalenteerde mensen er in Amstelveen zijn. Het lijstje met inwoners die we willen interviewen groeit alleen maar. Net als de ideeën voor een nieuwe serie. Nu de basis leggen en dan kunnen we na het reces aan de slag met seizoen 2.
Waarvoor we ook de basis leggen is ons verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Alle onderwerpen worden besproken in de programmacommissie. Het interessante daaraan vind ik dat we nadenken over wat voor ons als GroenLinks het ideale Amstelveen is. We maken helder waar Amstelveen nu staat en vergelijken dat met onze visie op de stad. Ik vind het heerlijk dat we nu alle mooie en leuke ideeën kunnen opschrijven. In de praktijk moeten we in de politiek altijd rekening houden met 37 andere raadsleden. En bij het vinden van een meerderheid moet je vaak wat water bij de wijn doen om een stapje dichterbij je ideaal te komen. Zeker als oppositiepartij. Dat maakt het raadswerk uitdagend, maar soms ook een beetje frustrerend. Bij het schrijven van het verkiezingsprogramma hoeven we geen rekening met andere partijen te houden en kunnen we weer echt neerzetten waar wij voor staan. En dat is toch wel heel fijn. Ik heb zin in de verkiezingen waarin we ons verhaal en onze visie voor Amstelveen gaan vertellen.

Ilika Polderman i.polderman@amstelveen.nl

 

Hoi Ilika,

De volgende verkiezingen in maart 2022 lijken nog ver weg, maar toch zijn we inderdaad al aan de voorbereidingen begonnen. Dat is maar goed ook. Voor je het weet is het zomervakantie en dan is niemand meer te bereiken. En na de vakantie moeten we echt uit de startblokken kunnen schieten.

Ik heb me deze keer opgegeven voor het campagneleiderschap. Vrijwilligers zoeken en enthousiast maken, aansprekende activiteiten bedenken, zorgen voor voldoende verkiezingsmateriaal en de rest van de werkzaamheden. Dat is best een hele klus. Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen, maar samen met een fractiemaatje. Met z’n tweeën kunnen we de taken verdelen, maar ook samen overleggen.

De eerste voorbereidende bijeenkomst hebben we deze week gehad. Groenlinksecampagneleiders uit het hele land werden door het landelijk bureau via zoom geïnformeerd over de strategie en de ondersteuning die we kunnen verwachten van ‘landelijk’. Tijdens die gezamenlijke meeting werden vragen beantwoord en bediscussieerd over de speerpunten die in de gemeenteraadverkiezing een belangrijke rol gaan spelen en hoe we die het beste over het voetlicht kunnen brengen. Dat laatste is natuurlijk heel belangrijk. De landelijke organisatie helpt daarbij, maar het echte werk moet op plaatselijk niveau gebeuren. Dus hoe zorgen we ervoor dat Amstelveners bekend zijn met onze visie en ideeën en voornemens.

Over twee weken organiseren we een spetterende aftrap. We hopen alle mensen die de vorige keer meegeholpen hebben weer te ontmoeten en natuurlijk ook nieuwe vrijwilligers.

Ik verheug me erop, want samen optrekken en de klus klaren geeft doorgaans een prima gevoel. Ik hoop alleen niet dat de geruchten over nieuwe verkiezingen die je steeds vaker hoort in gesprekken over het gedoe met het formeren van een kabinet in Den Haag, de waarheid worden. Want dat zou twee verkiezingen vlak op elkaar betekenen. Ik denk daar even liever niet aan.

Stieneke Kruijer. s.kruijer@amstelveen.nl

Inspreken, voor betaalbare woningen in Amstelveen!

 

30 mei 2021. Hoi Stieneke,

De eerste vergadering die ik ging voorzitten zit erop. Ik vond het erg leuk om te doen. Het was ook interessant om van dichterbij te zien hoe een bespreking in een andere commissie gaat. Zo waren er deze vergadering veel insprekers over het bestemmingsplan rondom de Zwarte Kat aan de Amstel.

De commissie besprak het voorstel om het bestemmingsplan van deze locatie te wijzigen, zodat er woningen gebouwd kunnen worden. Zoals Herman Ruhe ook uitlegde in ons interview met hem, leeft er bij de Dorpsraad Nes onvrede over de verloop van dit proces. Vandaar dat er tijdens het behandelen van dit punt insprekers waren.

Insprekers kunnen aan het begin van een commissievergadering of aan het begin van de behandeling van een agendapunt vijf minuten de commissie toespreken. Dit gebeurt over uiteenlopende zaken. En de commissieleden kunnen deze bijdrage dan meenemen in hun oordeel. Dit is een van de manieren waarop de commissie burgers betrekt.

De emoties van een inspreker zijn dan vaak zichtbaar. Iemand komt inspreken omdat een onderwerp diegene aan het hart gaat, of omdat iemand direct geraakt wordt door een voorgenomen besluit. En het contrast tussen de zakelijke vergaderingen van een gemeenteraad en emotie die mensen kunnen voelen over een besluit, vind ik dan zichtbaar worden.

Emoties spelen in de politiek dan een grote rol. Zeker als partijen het oneens zijn. En het blijft een kunst om ondanks deze emoties toch een rationeel gesprek met elkaar te voeren, om zo tot een goed weloverwogen besluit te komen. Toch is het van belang dat ook de toeschouwers kunnen zien dan een onderwerp ons raadsleden raakt. Ik vind daarom dat je in een debat best boos of verdrietig mag worden. Als we maar respectvol met elkaar blijven praten. En het blijven vinden van die balans tussen emotie en ratio maakt voor mij het raadswerk bijzonder interessant en uitdagend.

Ilika Polderman

i.polderman@amstelveen.nl

 

30 mei 2021. Hallo Ilika,

Over onderwerpen gesproken die je aan het hart gaan. Dat was voor mij afgelopen woensdag, tijdens de extra commissievergadering. We spraken over het probleem van zogenaamde ‘economische’ daklozen. Die hebben we in Amstelveen namelijk ook. Mensen met gewoon een baan die in een auto overnachten, omdat ze geen dak boven het hoofd hebben. Het grote probleem is natuurlijk het gebrek aan betaalbare woningen in onze stad. Er is de afgelopen jaren best wel gebouwd in deze stad, maar voornamelijk dure, grote huizen. Dit levert problemen op voor iedereen die niet kapitaalkrachtig is. Als je relatie bijvoorbeeld uitgaat en je probeert met een gemiddeld inkomen een nieuwe woning te bemachtigen, dan ben je in Amstelveen echt het haasje. Want de wachtlijst voor een woning met een sociale huur is 16,5 jaar (cijfer van nosnieuws) en ook een woning met een middelbare huur is nauwelijks te krijgen. Er is veel goed geregeld in Amstelveen, maar wat huisvesting betreft zorgt Amstelveen slecht voor een deel van haar bewoners. Je kunt natuurlijk naar Delfzijl verhuizen, daar zijn nog woningen te krijgen, maar dat is ver van het werk, je kinderen en je netwerk. Ook als je inkomen erg daalt, door ontslag, ziekte, gepensioneerd worden of overlijden van partner, heb je weinigkans te kunnen verhuizen naar een goedkopere woning. Het bouwen van voornamelijk luxe villa’s de afgelopen jaren is een bewuste keuze geweest. Daarmee bepaal je welke categorie inwoners je in de stad wil laten wonen en wie zijn heil maar ergens anders moeten zoeken. Tja, solidair zijn zit niet bij iedereen tussen de oren.

Stieneke Kruijer

s.kruijer@amstelveen.nl

Biodiversiteit op straatniveau & ‘Gezond in Amstelveen

 

14 mei 2021. Hoi Ilika,

Af en toe gun ik me de tijd om bezig te zijn met andere zaken dan het raadswerk. Vorige week heb ik in hele staat waar ik woon een briefje in de brievenbus gedaan. Met een paar naaste buren hadden we namelijk afgesproken om bij ons aan de voorkant langs het water zaden te strooien van bloemen die vlinders en bijen aantrekken. In het briefje stond een uitnodiging om mee te doen. Er kwamen uiteindelijk 11 buren. Samen hebben we veel zaadjes aan de grond toevertrouwd. We lopen nu iedere dag te speuren of er al iets opkomt. Het is een leuke manier om meer contact te krijgen met bewoners van je eigen straat. En we doen iets aan het bevorderen van de biodiversiteit. Een nobele taak lijkt me.

Na het strooien van de zaadjes heb ik snel op mijn iPad gestort, want komende woensdag is er weer een commissievergadering. Er moeten zoveel stukken besproken worden dat er meteen al een extra vergaderavond ingepland is. We gaan het onder anderen hebben over Gezond in Amstelveen.

Het college van Burgemeester en wethouders heeft daar een zogenaamd uitvoeringsagenda voor geschreven. Allerlei plannen om te zorgen dat inwoners van Amstelveen gezond oud kunnen worden. Een van de onderwerpen is het beperken van milieugezondheidsschade. Al jaren bepleiten we bij GroenLinks om luchtkwaliteitsmetingen te doen. Dat gebeurt nu eindelijk ook. Maar dan ben je nog niet klaar. Dan weet je waar de luchtkwaliteit slecht is, vervolgens moet je zorgen dat het beter wordt. Dat zal niet meevallen met Schiphol om de hoek en een snelweg door het dorp.

Gezond oud willen worden is éen. Ikzelf begin langzamerhand tot de categorie oud te behoren. Ik begrijp steeds beter welke gezondheidsproblemen ouderworden met zich meebrengt. En zoek naar oplossingen die we als samenleving van Amstelveen kunnen bieden om deze problemen het hoofd te bieden. Maar zorgen dat we onze jeugd gezond laten opgroeien is eveneens van vitaal belang. Zeker in deze coronatijd. Jij stort je op de jongeren, ik bemoei me met de ouderen. Nou, samen kunnen we proberen van onze stad een nog betere plek te maken.

Stieneke Kruijer, s.kruijer@amstelveen.nl

16 mei 2021. Hoi Stieneke,

Dat klopt, net als jij ben heb ik me ook gestort op de uitvoeringsagenda “Gezond in Amstelveen.” En dan het jongeren gedeelte. Toevallig dat we ook deze week ons interviewmet Jolanda Peper van buurtclub leefstijl hebben gepubliceerd. Wat mij bij het lezen opviel is dat er helemaal geen aandacht is voor studenten. En dat terwijl we in Amstelveen de studentencampus Uilenstede hebben. Zeker als het gaat om alcohol, drugs, sociale media en gamen. Niet alleen de scholieren hebben hier mee te maken, juist ook de studenten. Een bezwaar dat mensen kunnen maken is dat studenten toch wel doen waar ze zin in hebben. Persoonlijk ben ik van mening dat de studententijd deels ook daarvoor is. De studententijd is bij uitstek dé tijd om te experimenteren en te leren op eigen benen te staan.

Goede voorlichting over alcohol, drugs, sociale media en game gebruik vind ik voor studenten ontzettend belangrijk. En als het gaat om veilig drugsgebruik ben ik groot voorstander van een testlocatie voor drugs. Op dit soort locatie kunnen recreatief gebruikers hun drugs vooraf laten testen zodat ze zeker zijn dat bijvoorbeeld de pil die ze willen nemen veilig is. Zo een testlocatie zie ik graag op Uilenstede. Er zijn vaker berichten dat een bepaalde drug in de omloop is met gevaarlijk hoge doses van een bepaalde stof, soms zelfs met fatale afloop. Daarbij is een testlocatie een mooie plek voor de voorlichting. Ook krijg je op deze manier veel gebruikers in beeld en kan je die op gepaste wijze hulp of extra voorlichting geven als dat nodig is. GroenLinks vind ook dat je het beste kan inzetten op goede voorlichting bij het verminderen van drugsgebruik. Dit wil ik dan ook bespreken komende woensdag.

Komende commissie week is een bijzondere week voor mij. Ik sluit namelijk aan bij alle drie de commissies. In de commissie Algemeen bestuur en middelen (ABM) heb ik samen met D66 en PvdA een agendaverzoek ingediend om te kijken of we van Amstelveen een Shelter City kunnen maken. Als Shelter City bied je mensenrechtenverdedigers zoals journalisten, gemeenschapsleiders, advocaten, kunstenaars en wetenschappers die mensenrechtenschending in hun thuisland bestrijden, tijdelijke opvang, training en veiligheid in je stad. Dit zijn onder andere mensen die opkomen voor de rechten van de regenbooggemeenschap. Amstelveen kan daar wat ons betreft als Shelter City mooi aan bijdragen. En in de commissie dinsdag bespreken we de mogelijkheden hiervoor met de andere partijen.

Tot slot ga ik komende donderdag voor het eerst de commissie Ruimte, Wonen en Natuur voorzitten. Een uitdagende avond, want er zijn veel stukken geagendeerd en er zullen vast ook insprekers komen. Dus aan mij de taak om de balans te bewaken tussen een goede behandeling van de onderwerpen en het efficiënt omgaan met de tijd. Het gaat dus een ontzettende interessante en leerzame week worden.

i.polderman@amstelveen.nl

Goed voorzitterschap en verkiezingsprogramma meeschrijven

 

2 mei 2021, Hoi Stieneke,

De vorige raadsvergadering was voor mij een bijzondere. Ik ben namelijk benoemd als voorzitter vaan de commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). Dus komende commissie ronde ga ik de vergadering voorzitten. Een nieuwe rol voor mij, die ook nog eens een extra uitdaging heeft, omdat we nog steeds digitaal vergaderen. Ik ben me de afgelopen week dan ook aan het voorbereiden waar kan.

Ik kijk bijvoorbeeld commissievergaderingen terug. Dat vraagt wat concentratie, want een vergadering duurt wel een paar uur. Opvallend voor de commissie RWN is vooral dat bij bepaalde onderwerpen veel insprekers zijn. Daar ligt een grote rol voor de voorzitter. Die moet ervoor zorgen dat de insprekers zich gehoord voelen door de commissieleden en er tegelijkertijd voor waken dat er voldoende tijd over blijft voor het debat over de geagendeerde onderwerpen.

Naast het terugkijken van de vergaderingen heb ik ook verschillende documenten gekregen over goed voorzitterschap. Maar de belangrijkste vraag is denk ik wat voor voorzitter ik zelf ben. In mijn korte toelichting in de raadsvergadering zei ik het al, ik ben in elk geval iemand die ervoor wil zorgen dat de tijd zo goed en nuttig mogelijk besteed wordt. Verder ben ik van plan op gepaste momenten ruimte te laten voor luchtigheid en humor. Dus ik wil zeker mijn eigen persoonlijkheid inbrengen.

Nu is het de taak deze voornemens waar te gaan maken. Heel eerlijk lijkt de eerste vergadering mij best spannend. Maar meer dan spannend lijkt het me ontzettend leuk om te doen. En heb ik er echt zin in om mezelf als goede commissievoorzitter te gaan ontwikkelen de komende tijd.

Ilika Polderman

i.polderman@amstelveen.nl

 

2 mei 2021, Hoi Ilika

Jij bent druk bezig je voor te bereiden op het voorzitterschap van de commissie; ik ben dit weekend al druk met het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het duurt weliswaar nog een klein jaartje voordat we weer naar de stembus mogen om gemeenteraadsleden te kiezen, maar een groepje GroenLinksers is al aan de slag met het ontwerpen van een programma. Ik werk daar nu voor de derde keer aan mee en weet dat het een hele klus is. Om te beginnen moeten er allerlei keuzes gemaakt worden. Schrijf je uitgebreid over de visie van je partij op de samenleving of richt je je alleen op zaken die specifiek in Amstelveen spelen? Benoem je zaken waarvan je sowieso vindt dat ze in het beleid van je gemeente aanwezig moeten zijn, of belicht je uitsluitend die zaken die nog niet in Amstelveen aanwezig zijn en hoognodig aandacht vragen? En in hoeverre sluit je aan bij de landelijke politiek? Onderwerpen die daar spelen staan niet los van een gemeentelijke politiek.

Er zijn heel wat bijeenkomsten nodig om daar met elkaar uit te komen. En als je overeenstemming hebt over het raamwerk moet de tekst nog daadwerkelijk geschreven worden. Verschillende mensen leveren dan stukjes in. Daar moet weer een geheel van gemaakt worden. Een goed leesbaar epistel.

Het duurt een aantal maanden voordat de klus geklaard is. Want er moet natuurlijk ook nog gekeken worden naar de afgelopen periode. Wat stond er in het verkiezingsprogramma van vier jaar geleden? Wat hebben we kunnen realiseren? Wat ligt er nog te wachten? En wat daarvan nemen we mee naar een volgend termijn?

Het is trouwens een mooie gelegenheid om te reflecteren. Weer eens terug te kijken naar de moties die we ingediend hebben in de achterliggende jaren en hoe succesvol dat was. Ik ben best tevreden, maar heb nog een verlanglijstje. En natuurlijk kan overal een schepje bovenop. Genoeg inspiratie dus voor een nieuw verkiezingsprogramma!

Stieneke Kruijer

s.kruijer@amstelveen.nl

Inburgering en coronawandeling rond de Poel

 

17 april 2021. Hoi Ilika,

Het is een drukke week geweest. In de raadsvergadering van komende woensdag gaan we beslissen over de nieuwe regels voor de Inburgering. De gemeente krijgt veel meer taken om te zorgen dat nieuwkomers beter begeleid worden. Dat is nodig als je mensen zo goed en snel mogelijk aan onze maatschappij wil laten deelnemen. Als raadslid heb je natuurlijk altijd iets op te merken over het nieuwe beleid, want je hebt ideeën over hoe de ideale wereld er uit moet zien. Daarvoor ben je de politiek ingegaan. Ik heb als wens dat er speciale aandacht is voor vrouwelijke nieuwkomers. Vrouwen die uit een andere cultuur komen hebben soms een idee over de man/vrouw verhouding en de rol die vrouwen horen te spelen waar Nederlanders anders tegen aan kijken. Het is belangrijk om te laten zien dat in Nederland het min of meer gebruikelijk is dat zorgtaken verdeeld worden tussen vrouwen en mannen en dat Nederlandse vrouwen geacht worden te werken. Dit soort zaken bespreken in een aparte vrouwengroep werkt vaak beter voor de doelgroep dan in gemengde bijeenkomsten. Hoewel ik denk dat het ook heel belangrijk is dat de mannen zich bewust worden van de rol die vrouwen in onze samenleving spelen.

Behalve bezig zijn met de inburgering heb ik deze week ook een rondje Poel gedaan. De raadsleden waren uitgenodigd door de ondernemersvereniging Amstelveen om een wandeling te maken langs het water met een lokale ondernemer. Ik heb een rondje gelopen met Vikram Sharma van Bar Dixie. Vikram vertelde over de problemen die hij in verband met corona ervaart en ook wat dat voor hem betekent. Het is altijd goed om dit soort verhalen persoonlijk te horen. Helaas heb je als raadlid geen toverstokje. Dat zou fijn zijn; drie keer zwaaien en iedereen is blij en gelukkig.

Stieneke Kruijer

s.kruijer@amstelveen.nl

 

18 april 2021. Hoi Stieneke,

Ja, inburgering is een belangrijk en gevoelig onderwerp. Er moet met veel rekening gehouden worden. Ik vond ons gesprek met Ritika Mehra voor ons YouTube kanaal "Stieneke en Ilika in gesprek met" heel interessant. Zij vertelde ons over de integratie van de Indiase expat gemeenschap. Wat me daar vooral van is bijgebleven is dat we niet alleen van de nieuwkomer aanpassingen moeten verwachten, maar ook zelf actief een handreiking moeten doen. Zelf ons verdiepen in culturen van een ander en zelf actief uitnodigingen. Ritika had daar een goede visie op. Dus dat is een interessante video geworden.

Komende raadsvergadering is voor mij rustiger. Het sportvoorstel voor het nieuwe duurzame clubgebouw van Martinus is een hamerstuk. Dus daar gaan we niet meer over praten. Ik ben wel heel blij dat Martinus de duurzaamheid subsidie voor sportverenigingen heeft aangevraagd. Voor deze subsidie heb ik een paar jaar geleden samen met VVD en D66 een motie ingediend in de raad. En het is altijd fijn om resultaten van moties terug te zien.

Ik ben verder momenteel met D66 en PvdA aan het kijken of we een vervolg kunnen geven aan het hijsen van de regenboogvlag voor 20 jaar huwelijk voor mensen van het gelijke geslacht. In de tussentijd zijn er namelijk nog meer gelegenheden geweest waarop we de vlag moesten hijsen. Internationale trans zichtbaarheid dag, asexualiteit dag en tegen Putin die het huwelijk voor mensen van het gelijke geslacht via de grondwet onmogelijk wil maken in Rusland. Daarbij moet iedereen elke dag zichzelf kunnen zijn. Dus we willen gezamenlijk een voorstel doen dat we elke dag op het gemeentehuis de progressvlag gaan hijsen.

Tot slot heb ik schriftelijke vragen gesteld met D66 en PvdA over de gezondheid van kinderen in deze coronaperiode. In een gesprek met Amstelveen Sport en scholen gaven zij aan dat er meer aanmeldingen zijn van kinderen met overgewicht. En het zou zo mooi zijn als school, Amstelveen Sport en diëtisten de handen ineenslaan om deze kinderen te helpen.

Een drukke, maar productieve week voor ons dus.

Groetjes Ilika

i.polderman@Amstelveen.nl

 

Stieneke&Ilika met regenboogvlag

Amstelveen Regenboogstad

 

2 april 2021. Hoi Stieneke,

1 april hing in Amstelveen de regenboogvlag! Wat ben ik toch altijd trots als ik die vlag zie wapperen. En wat is het fijn dat Amstelveen een regenboogstad is. Toen ik de oproep van COC Nederland, Gay krant en Stichting SOOZ zag om 20 jaar burger huwelijk tussen mensen van het gelijke geslacht te vieren door de regenboogvlag te hijsen, wist ik dat Amstelveen dat ook moest doen. 

Samen met D66 en PvdA hebben we de handen ineen geslagen en deze vraag gesteld aan wethouder van Ballegooijen in de vorige raadsvergadering. De wethouder antwoordde met een volmondig "ja" en vertelde zijn persoonlijke verhaal. 

Wat ben ik trots dat in Amstelveen op 1 april de vlag uithing. Ook bij mij thuis.

Ik realiseerde me dat deze vlag ook voor mij als bisexueel een persoonlijke betekenis heeft. De "B" in het rijtje LHBTIQA+. 

Het voelde voor mij altijd vreemd aandacht te vestigen op mijn sexuele geaardheid, zeker nadat ik trouwde met een man. Toch blijft het een onderdeel van mijn identiteit. Ik heb er nooit heel open over gesproken. In mijn geval werd mijn geaardheid vaak gesexualiseerd. Alsof ik voor het plezier van een man verliefd zou worden op een vrouw. Dit heeft mij terughoudend gemaakt hier over te praten. Mijn eigen terughoudendheid al deze jaren om over mijn geaardheid te praten, geldt voor anderen natuurlijk ook. Iedereen in de regenboogfamilie heeft daarin zijn eigen verhaal en eigen ervaringen. Helaas vaak ook gepaard met vooroordelen of zelfs discriminatie en geweld. 

Daarom blijft het zo belangrijk om mee te doen aan een paarse vrijdag, internationale transgender dag van zichtbaarheid en om de regenboogvlag te hijsen. Om te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn. Voor mij was dit dan ook hét moment om op social media bekend te maken dat ik bisexueel ben. Een publieke coming out, wat in kleinere kringen allang bekend was. Ik vond het spannend. Terwijl het tegelijkertijd een kleine stap is, ik ben immers als getrouwd. Maar het voelt vooral bevrijdend. Om openlijk te zijn wie je bent. Dus daarom hoop ik dat we massaal de regenboogvlag blijven uithangen. En dat in Amstelveen de regenboogvlag elke dag gehesen kan worden. Zodat iedere Amstelvener weet dat je elke dag jezelf mag zijn. 

Ilika Polderman

i.polderman@amstelveen.nl

 

3 april 2021. Hoi Ilika

Ja inderdaad Ilika. Daar gaat het om, jezelf mogen zijn in alle openheid. Dat is waar GroenLinks ook voor staat tenslotte. Discriminatie op basis van seksualiteit en genderidentiteit is uit den boze. Dat moet stoppen. Daarom hebben wij bijvoorbeeld als standpunt dat ook LHBTIQA+-asielzoekers beschermd moeten worden. Opkomen voor mensen die kwetsbaar zijn, of zich niet gehoord voelen is niet zomaar een kreet. Solidair zijn. Kansen creëren voor mensen die dat (even) zelf niet kunnen. Daar gaat het tenslotte om. Maar ook mensen de vrijheid geven om hun eigen weg te volgen zonder daar een moreel oordeel over te vellen. 

Ik kom op het onderwerp asielzoekers omdat in de komende commissievergadering gepraat wordt over de nieuwe inburgeringswet. Vanaf 1 januari moeten gemeenten die inburgering zelf gaan regelen, want zoals het nu georganiseerd is kost het heel veel geld, en levert slechte resultaten op. De raad van Amstelveen moet de kaders aangeven, dat wil zeggen, in grote lijnen aangeven wat bereikt moet worden met de inburgering. We willen natuurlijk dat nieuwkomers de taal leren, maar ook dat ze onze samenleving begrijpen en mee kunnen doen aan onze maatschappij. En dat zo efficiënt mogelijk. Daarvoor moet je soms speciale omstandigheden creëren. Ik denk aan kinderopvang als moeders les krijgen. Ik weet uit het verleden, toen ik allerlei cursussen in het Vrouwenhuis organiseerde, dat zonder oppas weinig vrouwen kwamen opdagen. Nu zijn de tijden natuurlijk wel verandert. Van tevoren nadenken over secundaire faciliterende voorwaarden is altijd goed.

Stieneke Kruijer 

S.kruijer@amstelveen.nl

Na de landelijke verkiezingen gaat het werk lokaal gewoon door
 

19 maart 2021. Hoi Ilika,

Het was me het weekje wel. En het kwam even hard aan. Geen goede uitslag voor ons. Maar ja, dat weet je in de politiek. De ene keer win je en vaak de keer daarop verlies je. Even uithuilen en dan weer aan de slag. Nog harder werken om duidelijk te maken waar je voor staat. Het komt vast wel weer goed. Ik krijg net de vraag vanuit Roermond of we onze Amstelveense GroenLinks motie over Basisbanen willen opsturen als voorbeeld. Daar willen ze ook dat soort banen gaan creëren. Zo worden onze denkbeelden over een betere wereld toch verspreid.

De komende raadsvergadering gaan we voor het eerst digitaal stemmen. Tot nu toe moest tijdens een stemming ieders naam afgeroepen worden en dan riep je voor of tegen. Dat was een langdurig en saai proces. Vanaf nu mogen we op een balkje op het scherm drukken om onze stem te laten horen. Dit systeem moest natuurlijk getest. Ik kreeg een mail met de vraag of ik daaraan mee wilde doen. De mail was heel vriendelijk geformuleerd. Daarin stond dat at random raadsleden waren gevraagd om aan de test mee te doen. Volgens mij hadden ze gewoon de digitale kneusjes gevraagd. Ik heb de eer een beetje aan mijzelf gehouden en onmiddellijk geantwoord dat ik een prima testobject ben. Als ik de nieuwe werkwijze begrijp, kan iedereen het. Daar heb je wat aan. We gaan het maandagavond nog een keer met de hele raad uitproberen. Ik kijk er naar uit. Mij zal het niet gebeuren dat het fout gaat. Ik ben al getraind.

Stieneke 

s.kruijer@amstelveen.nl  

 

21 maart 2021. Hoi Stieneke, 

Nou, ik hoop wel dat het digitaal stemmen de vergaderingen wat gaat verkorten. We hebben woensdag vanuit elke commissie één bespreekstuk. Het rekenkamer onderzoek over het subsidie beleid. Als lid van de rekenkamer vind ik het fijn om te zien dat dit onderzoek zo serieus genomen wordt. Ik begreep dat er in de commissie ook moties zijn aangekondigd, dus kijk er naar uit om dat debat te volgen. Zelf voer ik het woord over de media. Ook daar zijn verschillende moties voor aangekondigd. In de commissie lag de raad duidelijk niet op één lijn. We willen allemaal een sterke lokale omroep, maar over hoe we dat kunnen bereiken blijken de meningen flink uit elkaar te liggen. Tot slot wordt er gesproken over het nieuwe beleid voor woonruimteverdeling voor mensen die zoeken naar een sociale huurwoningen. Ook dit is een belangrijk onderwerp, want de wachtlijsten voor sociale huurwoningen is te lang. 

Naast het voorbereiden van de vergadering zijn we ook lekker bezig met onze interviews. Aflevering 6 van de podcast is vandaag online gegaan. Zo na de landelijke verkiezingen is ons verhaal wat er voor ons als raadsleden gebeurde vlak na de gemeenteraadsverkiezingen ook nog ontzettend actueel. En dinsdag komt weer het volgende interview online. Ik vind zelf het gesprek met Shanti Zanoli erg interessant. Daarin geeft hij aan dat we als overheid soms het vertrouwen moeten hebben om risico's te nemen. Zodat er mooie nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Een boodschap die ik zeker ter harte neem en wil uitdragen in de gemeenteraad. 

Dus wat je zegt. Ook na de landelijke verkiezingen gaat het werk hier lokaal gewoon door. En zeker voor GroenLinks is er extra week aan de winkel. Even slikken en weer doorgaan. We blijven ons best doen om van Amstelveen een mooiere stad te maken. 

Groetjes Ilika 

I.polderman@amstelveen.nl

Ons YouTube kanaal

 Via YouTube en Podcast mensen inspireren en contact leggen

 

5 maart. Hoi Stieneke,

Nou, ons YouTube kanaal en podcast staan online! Wat een spannend moment, maar de reacties zijn positief. Mensen vinden ons idee om online inspirerende mensen voor Amstelveen te interviewen leuk en vernieuwend. De eerste twee gesprekken staan online. En de volgende aflevering staat al klaar voor dinsdag.

Maar wat een tocht was het ernaartoe. Weet je nog dat we samen achtergronden in Zoom gingen uitproberen. Klopt het dat jij op een gegeven moment met een knalrode achtergrond in een overleg voor komende internationale vrouwendag zat? Als ik nu bedenk hoe we begonnen met ons oefeninterview en kijk naar wat er nu online staat, dan hebben we al veel geleerd. Maar we zijn er nog niet. Het blijft uitproberen wat het beste werkt. Gelukkig leer ik elke dag beter hoe ik een video moet editen. Daar valt nog veel in te ontdekken. Toch vind ik het fijn dat we de sprong gewaagd hebben. De lijst met mensen die we nog gaan interviewen is ontzettend leuk, daar krijg ik echt energie van. Ook ben ik benieuwd hoe populair de podcast gaat worden. Dat is toch een nieuw medium. Het is afwachten wat dit allemaal gaat opleveren. Ik hoop dat we mensen meer inzicht kunnen geven in wat wij als raadsleden doen. De afstand tussen politiek en de samenleving lijkt soms heel groot, hopelijk verkleinen we die zo.

Het gewone raadswerk gaat ook door. Ik heb je er al vaker over geschreven en is weer zover. De lokale omroep staat weer op de agenda. Komende week bespreken we in de commissie het collegevoorstel om zowel de bestaande omroep RTVA als het nieuwe initiatief AAN! een deel van het subsidiebedrag te geven dat begroot is voor de lokale omroep. Het is een lastig voorstel, omdat het huidig begrote bedrag al weinig bleek te zijn voor een kwalitatief goede omroep. En we willen juist de kwaliteit van de lokale media verbeteren. Komende commissievergadering is dit het enige onderwerp op de agenda, dus we kunnen als raad goed in gesprek hoe we in Amstelveen een zo sterk mogelijk en kwalitatief goed medialandschap kunnen krijgen.   

Ilika Polderman

i.polderman@amstelveen.nl  

 

6 maart 2021. Hoi Ilika

Inderdaad staat er komende woensdag maar één onderwerp op de agenda van de commissie Burger&Samenleving. En dat onderwerp is jouw terrein, dus ik hoef niets voor te bereiden, behalve in de fractievergadering samen met elkaar overleggen welk standpunt we innemen. Maar dat betekent niet dat ik niets te doen heb. Behalve ons avontuur met de video-interviews en podcasts is er ook de viering van Internationale Vrouwendag. Ik vind het erg grappig dat we meteen onze nieuwverworven videotechniek gebruikt hebben voor een opname waarin we beiden vertellen wat 8 maart voor ons betekent. Ik help trouwens mee met de voorbereiding van bepaalde vrouwendag activiteiten en ga in ieder geval deelnemen aan een aantal workshops.

En dat is nog niet alles. Het is tenslotte verkiezingstijd. Dan hebben raadsleden het doorgaans heel druk samen met andere mensen van de partij. In deze Coronaperiode doen we niet ons gebruikelijke huis-aan-huizen, maar we duwen wel folders door de brievenbussen. We verspreiden in totaal 3x10.000 in Amstelveen. De flyers zijn geadresseerd, dus je moet er je hoofd bij gebruiken. Ik heb respect gekregen voor de postbode. Sommige brievenbussen zijn nauwelijks open te krijgen, achter andere zit een waakzame hond woest te blaffen en dan zwijg ik over tuinhekjes die niet open of weer dicht gaan. We hebben afgesproken dat we op verkiezingsdag bij de tramhalte van Uilenstede gaan folderen. Om te zorgen dat we de anderhalve meter ruimschoots aanhouden bedenken we allerlei oplossing. De folders aanbieden op een schep met lange steel, of op een koekenpan met lang handvat. Een mens wordt creatief in deze tijden. Omdat we niet in groepjes verkiezingsactiviteiten mogen uitvoeren, is het voor de vrijwilligers minder gezellig dan vorige keren. Ik neem dan ook mijn petje af voor de diehards die momenteel solitair plakzuilen behangen met folders. Ik kan me nog herinneren hoe leuk dat kan zijn als je met een groepje, gewapend met een emmer behangplaksel, aan de slag gaat. Helaas, dit jaar niet. Maar betere tijden komen eraan, nog eventjes volhouden dus!

Stieneke Kruijer

S.kruijer@amstelveen.nl 

Ilika borstvoeding

'Kolven kan hier' binnenkort in Amstelveen

18 februari 2021. Hoi Ilika,

Jee, wat was dat gister een gedoe om aan te sluiten bij de raadsvergadering zeg. Ik zat keurig een kwartier van tevoren klaar met mijn iPad om digitaal de vergadering bij te wonen, doet het ding het niet. Eerst leek alles nog prima te functioneren. Ik zag al een paar ander raadsleden op mijn scherm, degenen die net als ik zich zorgen maken of het wel goed komt met de apparaten en dus zo vroeg mogelijk alles willen testen. 

Na een paar minuten, toen ik me net even begon te ontspannen, viel de verbinding uit. Geen contact meer. Dus als een haas de hulpservice op het gemeentehuis gebeld. Een uiterst geduldige helper probeerde mij per telefoon door de problemen heen te loodsen. Maar in plaats van herstelde verbinding, valt mijn hele iPad steeds uit, het ding doet helemaal niets meer. Met behulp van een videoverbinding op mijn telefoon laat ik het tegenstribbelend, niet functionerend apparaat aan alle kanten bekijken door de reddende engel aan de andere kant van de lijn. De tijd dringt, de vergadering begint zowat en het zweet breekt me uit. Niets lijkt te helpen. 

De opening van de raadsvergadering vindt plaats zonder dat ik er bij ben. Ik kan alleen nog bedenken dat ik met mijn iPad onder de arm naar het gemeentehuis ga waar hulptroepen aanwezig zijn. Daar aangekomen kom ik niet binnen, want er is geen fysieke vergadering, dus de deuren zijn dicht. Ik klop op ramen, geen reactie. Bedenk dat ik iemand binnen in het gebouw moet bellen en ja hoor, dan kom ik erin. Door een zowat leeg gemeentehuis lopend, zie ik alleen de burgemeester met griffieren aan zijn zijde druk bezig de al lang begonnen raadsvergadering te leiden. Binnen een minuut werkt mijn apparatuur. Ik blijf zitten waar ik zit en volg de vergadering op mijn scherm in het stadhuis. 

Dan moet nog een klein probleempje opgelost worden. De vergadering is ver na negen uur afgelopen, hoe kom ik nu weer naar huis met die avondklok. Geen zorgen, met een brief ondertekend door de baas van het gemeentehuis onder de arm kan ik diep in de nacht vertrekken. Lege straten, niemand te zien. Wat een ervaring.

Stieneke Kruijer, s.kruijer@amstelveen.nl 

 

21 februari 2021, Hoi Stieneke, 

Jeetje wat een verhaal. Ik kan me voorstellen dat je flink in de stress zat. Gelukkig heb je geen stemming gemist. Met die digitale vergaderingen zijn we zo afhankelijk van de internetconnectie. Gelukkig werd je in het gemeentehuis op gevangen. Een avond vol stress, maar het is achteraf een mooi verhaal. 

Voor mij was het ook een week vol tumult. Afgelopen vergadering heb ik mijn motie voor een borstvoedingvriendelijker Amstelveen ingediend. En ik had niet verwacht dat daar zoveel reacties op zouden komen. Vanuit verschillende hoeken kwamen veel positieve reacties. Toen ik de motie met de raadsleden had gedeeld waren sommige partijen wat terughoudend en anderen gelijk heel positief. Veel belletjes en verschillende aanpassingen in de motie verder, lag er woensdag een sterke motie en waren alle partijen voor! AvA leek in eerste instantie tegen, maar heeft na het debat toch voor gestemd. Unaniem aangenomen dus! Daar ben ik natuurlijk super blij mee. 

Wat ik niet had voorzien waren de reacties die volgde op mijn persbericht. Ik kreeg zelfs reacties uit andere delen van het land. Van verschillende vrouwen hoor ik ervaringen die zij hebben meegemaakt in hun borstvoeding periode. Dat zoveel vrouwen net als ik op een toilet, of in een bezemkast eindigen met hun kolf is natuurlijk niet de bedoeling. Ook geven meer vrouwen aan toch vaker thuis te blijven als ze nog voeden.  Ik hoop echt dat door in beeld te brengen waar de kolfruimtes in Amstelveen en omgeving zitten, de bewegingsvrijheid van deze groep vrouwen toeneemt. 

In de reacties werd ook gevraagd of dit landelijk uitgezet kan worden. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Ik hoop dat deze motie in andere gemeenten overgenomen gaat worden. In Amstelveen krijgt 80% van de pasgeborenen borstvoeding. Dat is een hoger percentage dan het landelijk gemiddelde. Dus Amstelveen is een mooie gemeente om hiermee te beginnen. Het mooiste zou zijn als het voedingscentrum het idee voor een “Kolven kan hier” beeldmerk over gaat nemen. Toen ik met ze sprak waren ze positief en ook de wethouder gaf aan dat hij hierover een goed gesprek had met het voedingscentrum. Dus ik heb goede hoop. 

Ik hoorde verder dat er in Amstelveen organisaties zijn die door de aandacht hiervoor in de pers graag aan de slag willen om borstvoedingvriendelijk te worden. Dit is vaak simpeler dan dat het klinkt. Dus ik ga kijken hoe deze organisaties het beste geholpen kunnen worden. Deze motie was wat mij betref pas het begin. Al deze positieve berichten zijn wel heel leuk om te zien. En dat ik als gemeenteraadslid op deze manier kan bijdragen is wel ontzettend gaaf! 

Ilika Polderman

i.polderman@amstelveen.nl

Actie ondernemen, ook zonder commissievergadering

6 februari 2021. Hoi Stieneke,

Op mijn persbericht over de schriftelijke vragen waar ik vorige keer over schreef kwamen veel reacties binnen. Een persbericht uitsturen blijft spannend. Hoe zal de pers het bericht oppikken? Welke delen zullen worden uitgelicht? En daar komen de reacties nog bij. Deze keer kwamen er ook reacties van andere politieke partijen. Daaraan merk ik wel dat het campagnetijd is. 

 

Het is natuurlijk goed dat een persbericht veel reacties oproept. Maar ik blijf het lastig vinden om online een debat te voeren. Ik praat liever direct met mensen. Dat stukje menselijk contact geeft een gesprek meer diepte vind ik. Ik vraag me soms af of online mensen wel echt naar elkaar willen luisteren. Het lijkt er al snel op dat mensen eerder alleen hun eigen gelijk komen halen. Als je één op één of in de raad met elkaar praat pik je toch sneller nuances op. En nu de verkiezingen voor de deur staan is het voor politieke partijen ook de tijd om zichzelf te profileren.

 

Afgelopen week ging alleen de commissievergadering voor Ruimte, Wonen en Natuur door. Voor onze commissie waren er geen agendastukken. Dus ook daar konden we als raadsleden niet met elkaar het gesprek aan gaan. Ik moet wel toegeven dat een commissie of raadsvergadering achter een scherm vermoeiender is dan fysiek bij elkaar komen. Je zit al snel vier uur lang achter een schermpje. En door het vaker hoofdelijk stemmen moet je wel alert blijven. Volgens mij is er bij elke online raadsvergadering wel een raadslid de fout in gegaan bij het stemmen. Er is ook wel eens verbinding weggevallen, juist tijdens het stemmen. Dat houdt ons wel scherp in elk geval. Voor komende raadsvergadering ben ik bezig met het opstellen van een motie om Amstelveen borstvoeding vriendelijker te maken. Die wil ik komende raadsvergadering gaan indienen. De laatste puntjes moeten nog op de i gezet, dus ik zal hier de volgende keer meer over vertellen.

 

Ilika Polderman, i.polderman@amstelveen.nl  

 

6 februari 2021. Hoi Ilika,

 

Jij bent flink bezig merk ik. En dat terwijl we deze maand geen commissievergadering hebben. Dus we hoeven geen raadsstukken te lezen en voordrachten voor te bereiden. Maar net als jij ben ik toch ook als een druk baasje in de weer.

 

Ik heb schriftelijke vragen gesteld aan het college over het openstellen van de kringloopwinkel De Boemerang voor mensen met een Amstelveen pas. Ik kreeg namelijk te horen van een Amstelveense mevrouw dat zij met haar minima inkomen niet de financiële middelen heeft om online inkopen te doen. Voor de aanschaf van noodzakelijke spullen is ze afhankelijk van de kringloopwinkel. Maar de Boemerang is dicht vanwege de coronamaatregelen. Ik heb voorgesteld de Boemerang onder voorwaarde af en toe open te stellen. De kringloopwinkel als een essentiële winkel voor mensen die een beperkt inkomen hebben

 

Ik gebruik mijn vrije tijd ook om eens flink in de vakliteratuur te lezen. Ik las in Binnenlands Bestuur dat de belastingdienst de persoonsgegevens van mensen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire aan de gemeente gaat doorgeven. Weken geleden had ik gevraagd welke extra maatregelen Amstelveen neemt om deze mensen te helpen. Toen kreeg ik als antwoord dat vanwege de gegevensbescherming het niet mogelijk was om contact te leggen. Later heeft de wethouder via de media een oproep gedaan aan gedupeerden om zich te melden bij het Amstelveen loket zodat er ondersteuning geboden kan worden. Gelukkig kunnen nu met de gegevens van de belastingdienst alle slachtoffers bereikt worden.

 

Verder ben ik in contact met een mevrouw die het plan heeft om groente te verbouwen voor de Voedselbank. Ik vind dat een prima idee. Samen met haar denk ik na hoe dat georganiseerd moet worden. Misschien is er in Nes een stukje grond? Ben al bezig om te kijken of het daar mogelijk is. Zo is er altijd wel iets te doen!

 

Stieneke Kruijer s.kruijer@amstelveen.nl    

"Ontmoetingsplekken zijn belangrijker dan ooit"

 

22 januari 2021

Hoi Ilika,

Ik ben lekker bezig. Heb schriftelijke vragen gesteld aan het College van Amstelveen omdat ik wil weten hoe onze gemeente omgaat met giften die mensen in de bijstand krijgen. Er is in de media immers veel ophef over een dochter met een bijstandsuitkering die boodschappen van haar moeder kreeg en de gemeente waarin ze woont daar niet over informeerde. Dat leverde een fikse boete op. Niet iedere gemeente hanteert hetzelfde beleid. Dus denk ik dat het verstandig is om te weten hoe Amstelveen de regels toepast. Vooral omdat vanwege Corona meer mensen in de bijstand komen. Maar ook wil ik de regels helder op papier zodat raadsleden die kunnen vergelijken met de regels in andere gemeenten en eventueel kunnen aandringen op een ander beleid.

Daarnaast ben ik met collega raadsleden van CDA, SP en VVD bezig om te kijken of we iets kunnen betekenen om de voorgenomen beëindiging van de subsidie aan de Stichting Uiterton nader te laten overwegen. Deze stichting gebruikt twee gebouwtjes in de Braak, waar ze jeugd en kwetsbare ouderen gelegenheid geven om scheepjes te restaureren en te bouwen. Het is een prachtige locatie en ik zou het jammer vinden als deze ruimte verloren gaat voor maatschappelijke doeleinden. Het is altijd prettig om gezamenlijk te kunnen optrekken met raadsleden van andere partijen. Dat geeft een saamhorigheid gevoel in de politiek, al lijkt dat soms vanaf de buitenkant alsof politici dat van niet belangrijk vinden.

En verder denk ik mee met initiatieven voor de 8 maart viering, de Internationale Vrouwendag. Dit jaar wordt het een hele klus om iets te organiseren vanwege de lockdown. Maar evengoed zijn er een heleboel vrouwen uit Amstelveen die goede ideeën hebben. Samen proberen we te kijken hoe de uitvoering dit jaar moet, passend bij de belemmeringen van Corona. We worden gelukkig uitstekend ondersteund door onze welzijnsorganisatie Participe. Daar werken de professionals die weten hoe je evenementen concreet kan uitvoeren.

Ik zit dus bepaald niet stil, gelukkig maar, want anders zou het binnen zitten het leven wel erg saai maken

Stieneke Kruijer, s.kruijer@amstelveen.nl    

 

Hoi Stieneke,

Je zit zeker niet stil tijdens de lockdown. En het is maar goed om bezig te blijven nu we zo veel binnen zitten.

Ik heb gisteren schriftelijke vragen gesteld over wat Amstelveen op dit moment doet aan het tegengaan van verveling bij de jeugd. In de media stond dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag een spoor van vernieling is achtergelaten in het Oude Dorp. Volgens die berichten zijn de daders jong. Vandaar dat ik vragen heb gesteld over preventie. Het is zo belangrijk dat de jeugd activiteiten heeft en ergens naartoe kan, juist nu. De lockdown heeft impact op ons allemaal, maar zeker op jonge leeftijd ben je kwetsbaar.

Vandaar dat wij als GroenLinks zo blijven hameren op het inzetten op preventie. Een plek als de Uiterton is dan bijzonder waardevol. Het lijkt misschien klein, bootjes onderhouden samen, maar het geeft een doel en het verbindt. Mensen komen met elkaar in contact, maken iets met hun handen en hebben een doel. Het kan de jongeren en ouderen echt helpen. Wat super dat meer partijen uit de raad zich hiervoor inzetten.

Samenwerking in de raad is zo belangrijk en het zorgt vaak ook voor leuke en waardevolle ideeën. Zo ben ik nu bezig met D66, VVD, PvdA en Lijst Höcker om met jongeren in gesprek te gaan hoe zij eenzaamheid ervaren. Hiervoor hebben we het nieuwe platform Future Face benaderd. We streven ernaar om voordat in de raadscommissie de agenda Eenzaamheid wordt behandeld er eerst met de jongeren gesproken te hebben. Dan kunnen we hun input mee nemen in het debat. Future Face was enthousiast, dus ik ben benieuwd welke vorm eruit gaat komen. Maar ik weet nu al dat dit gesprek voor ons raadsleden erg waardevol gaat zijn.

Ilika Polderman, i.polderman@amstelveen.nl      

 

Een nieuw jaar met aandacht voor inburgering en inclusiever en eerlijker Amstelveen

 

9 januari 2021.

Hoi Stieneke,

Het nieuwe jaar is begonnen! Mijn jaar ben ik extra goed begonnen, door een mini vakantie te houden. Ik moest werken met de feestdagen, dus vanaf 2 januari heb ik een hele week geen mail geopend en een mini lockdown vakantie gehouden. Mijn man heeft wel eens gezegd dat ik sinds ik raadslid ben eigenlijk nooit echt vakantie heb. Ik ben bijvoorbeeld wel eens op en neer gereisd vanuit ons vakantieadres om aan te schuiven bij een laat geplande raadsvergadering. Gelukkig was dat een uitzondering.
Afgelopen week was het heerlijk om samen met het gezin thuis te zijn en niets tussendoor te moeten doen.
Deze lockdown hebben we gelukkig al meer balans gevonden tussen gezin en werk. Maar om me heen hoor ik dat het voor ouders echt een uitdaging blijft. Ik moet dan ook steeds vaker denken aan de kwetsbare gezinnen en kinderen. Ik zag het initiatief buurtgezinnen.nl. Dit initiatief koppelt gezinnen die hulp vragen en gezinnen die hulp kunnen geven. Ze zijn al een tijdje actief in Amstelveen, toch ken ik het pas sinds een paar maanden. Ik hoop binnenkort kennis te kunnen gaan maken.
Gelijk een goed voornemen voor 2021. Een nieuw jaar is een goed moment om na te denken over de doelen. Ik wil me dit jaar extra gaan inzetten voor een inclusiever en eerlijker Amstelveen. Daar zijn we in Amstelveen al op de goede weg mee, maar daar kunnen zeker extra stappen gemaakt worden. Om echt met concrete actiepunten te komen wil ik meer werkbezoeken gaan afleggen. De uitkomsten zal je komend jaar langs zien komen.

Ilika Polderman, i.polderman@amstelveen.nl

10 januari 2021. Hoi Ilika,

Bij het nieuwe jaar horen inderdaad goede voornemens. Ik heb ze ook gemaakt. Ideeën en plannen om het komende jaar mee bezig te gaan.
Bijvoorbeeld wil ik de nieuwe werkwijze ten aanzien van het inburgeren op de voet volgen. Om nieuwkomers een goede start te geven moeten ze taallessen volgen. Ook krijgen ze dan informatie over onze maatschappij en cultuur, zodat ze zo snel mogelijk mee kunnen doe aan onze maatschappij.
De huidige werkwijze geeft onvoldoende resultaten. Veel inburgeraars doen te lang over de cursus en de taallessen worden soms door malafide organisaties gegeven. De gemeenten worden meer betrokken bij het inburgeringsproces en moeten zich daar op gaan voorbereiden. De achterliggende gedachte is dat de gemeenten veel dichter bij mensen staan die een Inburgeringscursus moeten volgen en dus beter kunnen begeleiden en maatwerk leveren. Omdat de gemeente meer zeggenschap krijgt is er ook een werk voor raadsleden, zij hebben de taak om te controleren hoe het inburgeringsproces verloopt. Ikzelf wil vooral focussen op de begeleiding van vrouwelijke inburgeraars. Vanuit de jaren dat ik actief was in het Vrouwenhuis Amstelveen weet ik dat het nuttig is om te kijken aan welke specifiek voorwaarden er voldaan moet worden om vrouwen optimaal de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen.

Over vrouwen gesproken. We naderen al weer ras 8 maart, de datum van Internationale Vrouwendag. Vanaf vorig jaar heeft 8 maart voor mij een hele speciale lading gekregen. De impact van de coronacrisis drong pas goed tot mij door toen ik ’s middags de activiteiten in verband met Vrouwendag in het cultuurcentrum op het Stadshart bezocht. Ik zie ons nog staan. Het gesprek ging haast alleen maar over de pandemie, sommige spreeksters hadden afgezegd en het aantal bezoekers was beduidend minder dan verwacht. Een jaar later zijn we nog steeds gegijzeld door corona. Het zal lastig zijn om dit jaar de 8 maartviering te organiseren, maar ik hoor hier en daar toch wel geluiden over activiteiten. Natuurlijk allemaal evenementen waarbij aan de coronaregels voldaan kan worden. Ik ben benieuwd. Aan mij zal het niet liggen. Zodra er iets georganiseerd kan worden ben ik van de partij.

Stieneke Kruijer, s.kruijer@amstelveen.nl

 

'Krasse Knarrenhof' en initiatief 'Future Face'

 

25 december 2020.

Hoi Ilika,

De raadsvergaderingen zijn achter de rug, maar dat betekent niet dat het politieke werk voorbij is. Bewoners van Amstelveen sturen regelmatig e-mails naar raadsleden en die mails moeten natuurlijk beantwoord worden, ook in het kerstreces. Het is prima dat mensen ons weten te vinden met hun ideeën en problemen. Niet dat we direct persoonlijke moeilijkheden kunnen oplossen, maar we blijven op deze manier wel op de hoogte van wat er speelt in Amstelveen.

Zo kregen we afgelopen week een mail van een oudere mevrouw die ons de Nieuwsbrief Knarrenhof toestuurde, over een specifieke woonvorm voor ouderen. Toevallig had ik in oktober 2018 in de commissievergadering al geopperd dat we in Amstelveen aan het Zwolse initiatief ‘Krasse Knarrenhof’ aandacht moesten geven. Het initiatief houdt in dat een vereniging van ouderen een bouwgroep vormt. Gezamenlijk bouwen ze duurzame woningen, waarbij de vereniging verantwoordelijk is voor onderhoud en beheer. Kernpunt is dat ze een sociaal contact tekenen waarmee ze beloven bereid te zijn aandacht voor de buren te hebben en lichte mantelzorgtaken te verrichten of te willen ontvangen. In een maatschappij waarin het aantal mantelzorgers drastisch zal verminderen, getuigt dit van een vooruitziende blik. Het complex dat gebouwd wordt is nadrukkelijk geen groepswonen. Er worden 1 en 2 persoonshuishouden woningen gebouwd, met 100% privacy. De plattegronden zijn uitgekiend, zodat men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

In Zwolle zijn betaalbare huur en goedkope koopwoningen het uitgangspunt geweest. De Knarrenhofjes bestaan uit laagbouw woningen met een gemeenschappelijke tuin en hobbyruimte. Het lijken veelbelovend projecten. Maar er zitten wel een paar probleempjes aan vast.
Ten eerste natuurlijk de financiering. In Zwolle heeft men met behulp van crowdfunding het benodigde geld bij elkaar gekregen. En dan is er nog het punt dat een hofje typisch een locatie is waar iedereen op de begane grond woont, zodat de bewoners makkelijk naar buiten kunnen om elkaar te ontmoeten. In Amstelveen is de ruimte om te bouwen sowieso beperkt, dus laagbouw wordt lastig, maar de gedachte achter het Knarrenhof spreekt me aan. Ook een appartementencomplex kun je zo ontwerpen dat aan de essentie van een Knarrenhofje, uitnodigend tot contact met medebewoners, voldaan wordt.

Het wachten is op het eerste initiatief. Waar ik als raadslid dan kan helpen, zal ik zeker doen.  

Stieneke kruijer, s.kruijer@amstelveen.nl    

26 december 2021

 

Hoi Stieneke, Fijne kerst!

Het kerstreces is begonnen. Na een raadsvergadering van 4,5 uur achter een scherm merk ik dat veel raadsleden hier ook wel aan toe zijn. Toch worden er nog wat bijeenkomsten gepland. De dag na de raadsvergadering zijn we met een aantal raadsleden voorgesteld aan het initiatief future face. Een mooi initiatief voor jongeren om met elkaar in contact te komen. Waar ze hun ideeën of ambities kunnen uiten en hulp krijgen deze uit te voeren. Zo is er een digitaal team, van jongeren. Als een jongere een idee heeft om bijvoorbeeld een feest te organiseren helpen zij met het digitaal promoten. Dit initiatief is 1 december live gegaan en ik ben heel benieuwd wat voor leuks hier uit gaat komen. Met een paar raadsleden zijn we hierover in gesprek te gaan om samen met jongeren te kijken hoe de jeugd en de politiek dichter bij elkaar kunnen komen. Ook onze stagiair van vorig jaar sloot aan. En nog een aantal leerlingen van het KKC. Het is zo leuk om te zien hoe betrokken en ambitieus deze jongeren allemaal zijn. In januari staat een vervolg bijeenkomst gepland.
Het knarrenkof initiatief doet me denken aan de Seine flat waar mijn opa en oma vroeger woonde. Ze hadden hun eigen appartement in de flat. En in de gezamenlijke ruimte werd van alles georganiseerd. Maar als ik het goed begrijp krijgen de ouderen bij een knarrenhof-idee zelf meer grip op wat er georganiseerd wordt. Dat ze net als de jongeren bij future face geholpen worden bij het realiseren van hun eigen wensen.  

Nu eerst verder met de feestdagen in lockdown.

Ilika Polderma, i.polderman@amstelveen.nl  

Bijlage: Nieuwsbrieven Knarrenhof

Stieneke Kruijer
Stieneke Kruijer in de commissievergadering 9 september 2020

Tweede feministische golf en Paarse vrijdag

11 december 2020. Hoi Stieneke,

In de afgelopen commissie vergaderingen had ik het over de door het college opgestelde Visie Ontmoeten. Ik heb me verbaasd dat er niet over studenten wordt gesproken in deze visie. En dat terwijl we in Amstelveen de grootste campus van het land hebben. Helaas kreeg ik hier in de commissie geen reactie op van andere partijen of de wethouder. Maar ik blijf er scherp op dat bij de uitvoering van de ontmoeting visie wel de studenten de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Verder verwacht ik dat mijn bijdrage in de komende raadsvergadering kort zal zijn.

Ik heb nu dus meer ruimte om boeken te lezen. Dat is weer wat anders dan raadsstukken en collegevoorstellen. Het onderwerp waar ik nu het meeste over lees is feminisme. Ik heb me gerealiseerd dat ik te weinig weet over de tweede golf in Nederland. Dus daar ben ik over aan het lezen. Onder andere 'Dolle Mythes' van Linda Duits en 'Zijkant van de macht' van Julia Wouters staan op de lijst. Beiden zijn boeken die ik allang gelezen had willen hebben, maar waar ik nooit de tijd voor heb genomen. Nu gelukkig wel.

Had jij afgelopen vrijdag ook paars aan? Het was namelijk paarse vrijdag. De dag dat scholieren en studenten paars dragen om te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je bent en op wie je verliefd wordt. Zo een mooi initiatief van COC Nederland en Studentenpride NL. Dit jaar deden voor het eerst ook de basisscholen mee. Ik las dat Splinter Chabot in zijn Instagram post paars dragen op paarse vrijdag omschreef als het geven van een collectieve knuffel. Zo een mooi idee vind ik dat. Op deze manier te laten zien dan iedereen zichzelf mag zijn.

Helaas is het nog niet zo dat alle vormen van sexualiteit en gender identiteit altijd geaccepteerd worden. Daarom is het zo fijn dat nu ook de basisscholen mee doen. Je kan niet jong genoeg beginnen. Mijn kinderen gaan nog niet naar school, dus heb ik ze het boekje 'Het lammetje dat een varkentje is' van Pim Lammers gegeven. Genoeg inspirerends te lezen dus.

Ilika Polderman, i.poldermam@amstelveen.nl   

 

12 december 2020. Hoi Ilika,

Ach ja, die tweede feministische golf. Het voordeel van oud zijn is dat ik kan pochen dat ik in mijn jonge jaren mee gedemonstreerd heb. Baas in eigen buik, langere zwangerschapsverlof, grotere deelname vrouwen aan openbaar bestuur en ga zo maar door. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw bestond er in Amstelveen een Vrouwenhuis. Ik ben daar jarenlang bestuurslid van geweest. Vorig jaar heb ik daar een artikel over geschreven in het tijdschrift van de Vereniging Historisch Amstelveen (Amstel Mare, december 2019). Wat is dat toch al weer lang geleden.  

Komende week is de laatste raadsvergadering voor het kerstreces. Nog even er tegen aan dus.

Ik ben van plan om twee moties in te dienen. Het zijn moties die betrekking hebben op onderwerpen waar we het over gehad hebben in de commissievergadering. Die moties krijgen de bijzondere naam, nl, moties vreemd aan de orde van de dag. Dat komt omdat het onderwerp waar ze over gaan niet met een Collegevoorstel in de raad besproken wordt. Alleen de naamgeving is wat bizar, de inhoud is gewoon recht voor zijn raap.

In de ene motie pleit ik voor het creëren van zogenaamde basisbanen. Sommige mensen die heel moeilijk een baan kunnen vinden, d.w.z. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals dat zo mooi heet, hebben vaak een tijdelijke baantje, komen dan weer een periode in de bijstand, doen vrijwilligerswerk, dan weer een tijdelijk baantje, enzovoorts. Zo’n situatie geeft weinig zekerheid en ondermijnt het zelfvertrouwen. Er zijn genoeg werkzaamheden in onze samenleving die nuttig zijn. Maak daar een baan van en betaal daarvoor een minimuminkomen. Dat maakt die mensen gelukkig en daardoor gezonder en dan zijn ze niet meer afhankelijk van de bijstand met de daarbij behorende strakke regels. Het vangnet van onze verzorgingsmaatschappij moet niet de bijstand zijn, maar het recht op werk.

En mijn tweede motie gaat over die regels waaraan mensen moeten voldoen wanneer ze een bijstandsuitkering krijgen. Die regels kunnen in sommige gevallen voor bepaalde groeperingen best iets soepeler volgens mij. In een aantal gemeenten hanteren ze al zogenaamde ‘regelarme bijstand’. Soms een klein bedrag mogen bijverdienen, iets soepeler met de sollicitatieplicht en bijstandsgerechtigden de regie over eigen leven laten houden. Uit onderzoek blijkt dat deze versoepeling vaak tot een versnelde uitstroom uit de bijstand leidt.  In de huidige coronatijd, waarin steeds meer mensen moeten terugvallen op een bijstandsuitkering, moeten we eens kritisch kijken naar hoe effectief de spelregels zijn.

Stieneke Kruijer, s.kruijer@amstelveen.nl 

 

Basale politieke handwerk belangrijk!

27 november 2020

Hallo Ilika,

Zo, het was me het weekje wel! Een lange raadsvergadering op 18 november; een digitale ontmoeting met het Amstelveen College op 23 november; een dag later de bijeenkomst met technische vragen voor de komende commissievergadering; daarna op 26 november een informatieve meeting over de aanbesteding specialistische jeugdhulp. Daarbovenop de start van de campagne Orange the World.

Ik was er bij toen de toren van de Urbanuskerk in Bovenkerk afgelopen woensdag om 5 uur ’s middags oranje kleurde. De campagne heeft mijn volle sympathie, want ik vind aandacht vragen voor het probleem van geweld tegen vrouwen erg belangrijk. Zeker ook in deze coronatijd. Ruim 25% van de Nederlandse vrouwen is slachtoffer van fysiek of seksueel geweld. Daar moeten we iets tegen doen.

In de raadvergadering van vorige week heb ik bij het onderwerp over zorgwoningen gepleit om voldoende sociale huurwoningen te bouwen voor onze oude, hulpbehoevende medeburgers. Veel gepensioneerden zijn er al jaren in hun inkomen reëel op achteruit gegaan omdat de meeste pensioenfondsen geen indexatie toepassen en ook de huidige berichten over het korten van het pensioen doet weinig goeds vermoeden. Deze categorie ouderen zal te zijner tijd uit de dure vrije sector huurwoning naar een goedkopere passende woning moeten verhuizen. Amstelveen moet dan voldoende betaalbare zorgwoningen hebben. We kunnen het niet overlaten aan de regio om dit probleem op te lossen.

Gelukkig is er ook vrolijk nieuws. De provincie Noord-Holland geeft financiële steun aan de cultuursector. De GroenLinks gedeputeerde Zita Pels heeft zich daar hard voor gemaakt. Ook de Amstelveense cultuurorganisaties profiteren van deze extra geldinjectie.

Nou, er was dus genoeg om over te schrijven. En nu snel bezig met de voorbereiding van de vergadering van Burgers&Samenleving volgende week. Er staan veel onderwerpen op de agenda. Het wordt een weekentje beleidsnotities lezen.

Stieneke Kruijer s.kruijer@amstelveen.nl    

Hoi Stieneke,

Je was gisteren ook nog folders rondbrengen met de campagne zag ik. De verkiezingen van maart komen natuurlijk dichterbij en de campagne is begonnen. Wel Covid-proof natuurlijk, maar we staan er weer met enthousiasme. Ik heb in mijn eentje folders rondgebracht. Al luisterend naar een podcast is dat bijna meditatief om te doen. Meestal blijkt met campagne activiteiten dat als je eenmaal bezig bent, het ontzettend leuk is. Helaas missen we dit jaar de gesprekken met de mensen aan de deuren of bij de winkelcentra. Maar hopelijk hebben we de gesprekken dit jaar digitaal.

De eindsprint voor het einde van het jaar is wel ingezet. Elke avond stond er iets op het programma afgelopen week. En dat na een dubbele commissie- en raadsvergadering. Het waren wel succesvolle vergaderingen voor ons. Er zijn vorige vergadering 3 moties van ons unaniem aangenomen!

De motie van fractiegenoot Cheimaa om voor vermindering van de CO2 uitstoot onderzoek te doen naar houtbouw. En nog twee moties van mij. Er gaat nu gekeken worden waar modulair bouwen mogelijk is binnen de onderwijshuisvesting. Daar ben ik erg blij mee, want dat kan de onderwijshuisvesting flexibeler en duurzamer maken. De tweede motie is zelfs unaniem ingediend. In de commissie hadden we een interessant debat waaruit bleek dat in de raad de wens breed leeft om gymzalen van scholen breder in te zetten. Ik heb na overleg met vele partijen een motie opgezet om dit ook voor de nieuwe gymzalen van het HWC mogelijk te maken.

Ondertussen is er ook weer nieuws over de lokale media in Amstelveen. Het blijkt dat het commissariaat inderdaad de uitzendlicentie aan RTVA heeft gegeven. Maar nu heeft het college voorgesteld de helft van het beschikbare budget aan een nieuwe partij te willen geven. Ik vind echt dat een nieuwe partij deze aanvraag hoort te doen bij het mediafonds en niet bij de gemeente. Het is de bedoeling dat de gemeente zo veel mogelijk op afstand staat van de lokale media, zodat deze zo onafhankelijk mogelijk zijn. Juist onafhankelijke pers is ontzettend belangrijk. Dus daar blijf ik me voor inzetten als dit op de agenda staat. Gelukkig is het college zo verstandig niet meer verder in beroep gaan tegen het besluit van het commissariaat. Maar ik blijf alert op wat er verder nog gaat komen.  

Ilika Polderman i.polderman@amstelveen.nl      

Ilika Polderman tijdens het rondbrengen van campagnefolders

Motie over multifunctionele spotzaal en Global Goal City

13 november 2020

Hoi Stieneke,

Het is even spits met de vergaderingen. Voor de commissie was vorige week een extra vergadering nodig en ook deze raadsvergadering gaat in twee keer. De tweede commissie bijeenkomst was wel levendig. Ik vond dat het debat goed op gang kwam. We raken als raadsleden steeds meer bedreven in het digitaal debatteren. 

Ik had tijdens de commissie de vraag gesteld hoe multifunctioneel we willen dat sportzalen van scholen zijn. Dit na aanleiding van het voorstel voor de nieuwe gymzalen van het HWC. Hierover kwam een mooi discussie op gang. Er werd opgemerkt dat een multifunctionele sporthal wel veel meer geld kost dan gymzalen en dat de locatie daarvoor ook goed bereikbaar moet zijn. Verder werd er vanuit verschillende partijen aangegeven dat het wenselijk is dat de gymzalen ook buiten de lesuren om gebruikt worden. En er werd gevraagd of breed gebruik van sportvoorzieningen niet algemeen gestimuleerd kon worden. 

Ik ben nu bezig om een motie op te stellen om de gedeelde wens van de commissie te verwoorden. Het is best een uitdaging om een debat dan te vertalen naar een motie. Zeker ook omdat dit over zowel sport als onderwijs gaat. Ik heb dan ook overleg met verschillende raadsleden en wethouders, maar ook met de betrokken partijen zoals scholen en Amstelveen sport. Ik hang dus weer veel aan de telefoon. En werk er hard aan om een zo breed mogelijk gedragen motie in te kunnen dienen komende raadsvergadering. 

Groetjes Ilika

i.polderman@amstelveen.nl

14 november 2020. Hoi Ilika,

Je bent goed bezig! En inderdaad is het soms spitsroeden lopen om een motie zo op te stellen dat de meerderheid van de raadsleden met de tekst tevreden is en mee wil instemmen. 

Ik las vandaan in de krant een interview met een hoogleraar Gender Gerelateerd Geweld, waarin benadrukt wordt dat geweld tegen vrouwen een wereldwijd probleem is. Ook in Nederland vindt geweld tegen vrouwen plaats. Over twee weken begint de internationale actie Orange the World. Dan worden gebouwen door een oranje licht beschenen, om aandacht te vragen voor het vrouwengeweld probleem. Samen met de soroptimisten (een vrouwenorganisatie) van Amsterdam/Amstelveen maak ik me druk om ook in Amstelveen het oranje licht te laten schijnen.

Komende week gaan we in de raad een motie bespreken om Amstelveen onderdeel van de Global Goal City te maken. Dat wil zeggen dat we ons lokaal beleid willen koppelen aan 17 duurzame wereldwijde ontwikkelingsdoelen van de VN. Een van de doelen is gendergelijkheid. Dat sluit mooi aan bij de Orange actie. 

Verder ben ik de afgelopen week bezig geweest om me te verdiepen in het atelierbestand van deze stad. Iedere plaats moet geschikte ruimte bieden aan een aantal kunstenaars, vind ik. Kunst maken hoort bij een gemeenschap. Het leuke van raadslid zijn is dat je dan op onderzoek uit kan gaan. Ateliers bezoeken, praten met kunstenaars en vragen waar zij behoefte aan hebben. Ik ben er een voorstander van om te kijken of we in Amstelveen meer ruimte kunnen vrij maken voor kunstenaars. Broedplaatsen, waar jonge schilders, beeldhouwers enzovoort de ruimte krijgen om zich na hun opleiding te ontplooien. Een beetje reuring in Amstelveen lijkt mij niet slecht.

Groet Stieneke

S.kruijer@amstelveen.nl

 

Gastles op KKC 2020. Links Ilika Poldereman Rechts Saloua Chaara

Gastlessen geven op KKC en discussie over gemeentebegroting

29 oktober 2020

Hoi Stieneke,

Afgelopen week stond in het teken van raadswerk. En het is nog niet voorbij, want er is komende week een extra vergadering voor de commissie B&S. Na het bespreken van de begroting waren de meeste fracties en het college al door hun tijd heen. De overige 5 onderwerpen op de agenda bespreken we dus in een extra vergadering. 

Die vergadering gaat voornamelijk over onderwijs. Toevallig hebben de woordvoerders onderwijs afgelopen week gastlessen gegeven op het KKC. Een ontzettend leuke ervaring. We hebben de leerlingen verteld over de gemeente politiek. Maar het was ook een uitgelezen kans om met de leerlingen in gesprek te gaan over wat zij anders zouden willen in Amstelveen. 

 

De leerlingen hadden leuke vragen. Zo werd gevraagd of een gemeenteraad altijd een oneven aantal zetels heeft. Dat dit zo is, is best logisch, maar ik had daar eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. De leerlingen gaven aan dat ze de tram door Amstelveen miste en dat ze bij werkzaamheden niet helemaal willen omfietsen. Ook wilden ze meer bankjes waar ze beschut kunnen zitten. Het was erg interessant om zo direct ideeën van jongeren in Amstelveen te horen. Maar ik heb wel hernieuwd respect voor de docenten gekregen. Ik vond het niet altijd even makkelijk de aandacht van de klas erbij te houden. En docenten krijgen dit elk lesuur weer voor elkaar.

Het was wel koud in de klas. De ramen stonden open voor de ventilatie. En ik begin me wel af te vragen hoe dat dan moet in de winter. Het lijkt me lastig concentreren als je het koud hebt en je met een winterjas aan in de klas zit. Het raadslid van AvA met wie ik de les gaf viel dit ook op. Dus we zijn van plan schriftelijke vragen te stellen of er scholen zijn in Amstelveen die in de winter de ramen open moeten laten voor de ventilatie. En of er al overleg is over een oplossing. 

 

Er staat voor de schoolgebouwen van Amstelveen nog wel wat te gebeuren. Dat bespreken we in het integraal huisvesting plan komende vergadering. Ik heb voor de toekomstige schoolgebouwen nog wel wat wensen die ik wil bespreken. Vooral als het gaat om modulair en natuurlijk inclusief bouwen. Maar dat hoor je komende commissievergadering wel.

Ilika Polderman 

i.polderman@amstelveen.nl

 

31 oktober 2020

Hoi Ilika,

Het gebeurt niet vaak dat er voor een extra vergaderavond wordt gekozen. Doorgaans kiezen de raadsleden ervoor om tot in de nacht door te gaan om alle onderwerpen te behandelen. Maar deze keer hadden veel fracties hun spreektijd inderdaad al opgebruikt bij het eerste onderwerp, de gemeentebegroting 2021. Dus komende week zitten we weer aan onze iPads gekluisterd om de resterende onderwerpen te behandelen.

Bij de behandeling van de begroting heb ik gezegd dat ik verontrust ben. In de begroting zoals we die te lezen kregen, was rekening gehouden met de eerste coronagolf.  De stukken waren al opgesteld voordat duidelijk werd dat er een tweede epidemiegolf rondwaart. De mogelijke risico’s van die tweede golf waren niet terug te vinden, ook niet als een aparte extra bijlage. Ik verwacht dat er een harde financiële dreun aankomt. Denk aan mensen die werkloos worden; aan mensen die in de schulden terecht komen; aan mensen die in de psychische problemen raken door de bizarre tijd waarin we leven. We moeten klaarstaan om die Amstelveners indien nodig te ondersteunen. En dan hebben we het nog niet gehad over de moeilijke situatie in bijvoorbeeld de cultuursector of bij de sportclubs. Voor al die dingen is, vrees ik, veel geld nodig. En alternatieve plannen. Aan dat laatste is gelukkig geen gebrek.

Behalve de crisis zijn er ook nog andere onderwerpen die me bezig houden. Zoals Orange the World. Dat is een internationale actie tegen geweld tegen vrouwen. In meer dan 90 landen wordt tussen 25 november en 10 december 16 dagen lang daar aandacht voor gevraagd. Het is de bedoeling dat in allerlei gemeenten dan objecten oranje verlicht worden. Natuurlijk moet Amstelveen ook meedoen, vind ik. Zou mooi zijn als we een gebouw in het Stadshart kunnen laten verlichten. 

Er is dus weer werk aan de winkel!

Stieneke Kruijer

S.kruijer@amstelveen.nl

Urbanuskerk
Stieneke Kruijer bij Orange the world

Gesprekken op locatie zijn de leukere dingen van het raadswerk

16 oktober 20202

Hoi Ilika

Woensdag heb ik bij de voedselbank samen met de wethouder 2000 mondkapjes gebracht. Ik hoorde om me heen dat mensen met een minimaal inkomen eigenlijk niet voldoende financiële ruimte hebben om die kapjes te kopen. En nu je op veel plaatsen verplicht bent om een mondbeschermer te dragen, betekent dat voor sommige mensen dat ze feitelijk buitengesloten worden van het maatschappelijk verkeer. Dus heb ik de wethouder gebeld en gesuggereerd om via de voedselbank kapjes te verstrekken. Binnen drie dagen was het geregeld!

Trouwens, over coronamaatregelen gesproken, ik vraag me af of Amstelveners die de Nederlandse of Engelse taal niet machtig zijn voldoende op de hoogte gebracht worden van alle regels die gelden. We hebben tenslotte veel expats, en ook mensen met een migratie achtergrond en asielzoekers. Volgens mij moeten we daar eens aandacht aan besteden.  

Over anderhalve week gaan we in de commissievergadering de gemeentebegroting bespreken. Dat is in deze coronatijden een bijzondere klus. We hebben de laatste maanden veel extra uitgaven gedaan om steun te geven aan mensen en organisaties die getroffen zijn door de maatregelen. Gezien de huidige situatie zijn we nog lang niet van de pandemie af. Laat staan dat de gevolgen ervan opgelost zijn. Dat kan nog jaren duren. Nou zijn we relatief een rijke gemeente, maar ja, ook in Amstelveen moet je keuzes maken. Waar geeft je het geld aan uit en waar bezuinig je op of houd je pas op de plaats. Er wordt luid geroepen dat gemeentes moeten blijven investeren. Dat is immers goed voor de economie. Maar we moeten mensen die in de financiële problemen dreigen te komen ook ondersteunen. Het is ook goed voor de economie als mensen voldoende geld hebben om te besteden. Kortom, we hebben een lastige klus te klaren. Ik ben dan ook blij dat wij als GroenLinks/fractie extra bij elkaar komen ( natuurlijk weer digitaal) om het een en ander uitputtend te bespreken. We hebben een verantwoordelijkheid om de keuzes die we maken diepgaand te doordenken.

Het wordt weer een drukke tijd!

 

17 oktober 2020

Hi Stieneke,

Je bent lekker bezig! Ik begin langzaamaan te wennen aan de mondkapjes in de supermarkt. Maar laatst droeg ik mijn bril en toen was het even zoeken wat handig was. Ik voel me soms wel voor gek lopen, maar het is voor een beter doel. Ik heb ook maar extra mondkapjes gekocht. Ze moeten na elk gebruik gewassen, dus een voorraadje is wel prettig. Fijn dat de voedselbank nu ook mondkapjes uitdeelt. 

Ik was laatst bij de muzikale bingo in wijkcentrum Alleman. Dit had participe georganiseerd in de week tegen de eenzaamheid en ik ging met nog andere Groenlinksers helpen. Ik speelde de muziek af. Allemaal oude Nederlandse nummers. Dat deed de sfeer wel goed. Maar ja, meezingen mocht niet. Dat was wel lastig af en toe. Gelukkig mocht een beetje mee dansen wel. En dat deden veel deelnemers ook. Ik vond het erg leuk om mee te mogen helpen. 

Een VVD raadslid had mij en andere raadsleden uitgenodigd om mee te gaan naar een gesprek met een lokale skater die contact had gezocht met de gemeenteraad na aanleiding van de AVA motie voor jongeren ontmoetingsplekken in coronatijd.  We zijn langs de skatebanen bij Onderuit en de Burgemeester Haspellaan geweest. Met de fiets, want skaten kan ik niet. De skater wees plekken aan die onderhoud nodig hadden en snel gemaakt moesten worden. Dit is gelijk aan de wethouder doorgegeven. Verder hebben we een goed gesprek gehad over de mogelijkheden om de skatebanen te verbeteren. Met in het achterhoofd dat skaten een goede manier is voor jongeren om corona-veilig samen te komen. 

Dit soort gesprekken vind ik wel een van de leukere dingen van het raadswerk. Op locatie langsgaan en van iemand die betrokken is horen hoe iets beter kan. Ik leer altijd weer van dit soort gesprekken. En zo kom je nog eens op andere plekken dan normaal. Ik moet toegeven dat het leuk was met de fiets over de skatebaan van de Burgemeester Haspellaan te gaan. Maar nu we weer in gedeeltelijke lockdown zitten zal ik toch meer binnen blijven, met de begroting als vermaak. 

 

Ilika Polderman

i.polderman@amstelveen.nl

Aandacht voor oplopende kosten jeugdzorg

2 oktober 2020

Hoi Stieneke,

Heb jij ook de uitzending van Zembla gezien? Ze volgen een Amstelveens gezin dat in de problemen raakt rondom de zorg voor hun dochter. Ik werd er emotioneel van tijdens het kijken. Verschrikkelijk dat door allerlei regeltjes ze telkens doodlopen. Het regelen van de juiste zorg werd een baan opzich. Terwijl je als ouder die energie juist wilt en moet steken in je kind. Dit toont maar weer aan hoezeer jeugdzorg onze aandacht verdient. Vooral het ontbreken van een cliëntondersteuner vond ik een doorn in het oog. Ik heb dit ook aangegeven bij de wethouder toen ik hem hierover sprak. En in de raadsvergadering deed hij een toezegging dat er actiever gewezen gaat worden op het recht op cliëntondersteuning. 

Dat hoorde ik op de bank ik mijn huiskamer, omdat ik thuis moest blijven. Mijn zoontje kreeg de dag voor de vergadering koorts. En hoewel kleine kinderen vaker koorts hebben, moest nu hierdoor het hele gezin thuis blijven. Dus jij en Cheimaa moesten mijn onderwerpen overnemen in de raadszaal, terwijl ik alleen maar kon mee kijken vanaf de bank. Het was een interessante vergadering om te volgen. Cheimaa noemde het al "een avond vol verrassingen". En ik kan me voorstellen dat het voor mensen lastig te volgen was. Gelukkig hebben jij en Cheimaa mij goed vervangen. Ik had het zelf niet beter kunnen doen. 

Ik heb afgelopen week nóg twee bijeenkomsten gehad waarin ik als enige digitaal aansloot. Erg fijn dat dit mogelijk was, want we werden bijgepraat over de jeugdzorg. De kosten blijven ook in Amstelveen een uitdaging. 

De komende tijd verwacht ik echter dat de vergaderingen weer volledig online worden. Ik moet ook toegeven dat als enige online meeluisteren wel lastig is. Ook al heb je een microfoon, meepraten is eigenlijk niet te doen. En ook onderlinge gesprekken zijn niet altijd goed te verstaan. Het gaat een interessante winter worden. En ik ben heel benieuwd hoe de schermpjes het verloop van het debat gaan beïnvloeden. 

 

Ilika Polderman

i.polderman@amstelveen.nl

 

Hoi Ilika,

 

Kan me voorstellen dat je zat te balen omdat je niet zelf vorige week bij de raadsvergadering aanwezig kon zijn. Je hebt je voorbereid en dan mag je alleen via het scherm meekijken en luisteren. En niet meedoen met de discussie. Dat wekt frustratie op. Vooral ook omdat het over een belangrijk onderwerp ging: over onze Amstelveense jongeren. Er is inderdaad sowieso veel te doen over jeugd en jeugdhulp. Veel gemeenten kampen met het probleem dat de kosten de pan uitrijzen. Is dat omdat er te weinig geld vanuit Den Haag komt, of omdat gemeenten de zaken niet op orde hebben. Follow de Money is bezig met een groot data-onderzoek naar de tekorten in de jeugdhulp. De meeste gemeenten onderschrijven de noodzaak van een dergelijk onderzoek, Maar van de 149 benaderde gemeenten konden of wilden er maar 7 de gevraagde informatie aanleveren. In een aantal gemeenten vragen raadsleden hun college alsnog mee te doen aan het onderzoek. Het gaat tenslotte over publieksgeld. Volgens mij zou het goed zijn als de gemeente Amstelveen ook aan het onderzoek meedoet. Misschien zijn we het beste jongetje van de klas, misschien kunnen we nog veel verbeteren. In ieder geval is het goed als er transparantie is. Laat onafhankelijke journalisten hun werk doen.

 

Afgelopen donderdag is de Week tegen Eenzaamheid geopend door de minister. In deze week worden in Nederland honderden activiteiten gehouden in het kader van het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Door de impact van het coronavirus hebben meer mensen te maken met gevoelens van eenzaamheid. Het is dus goed om daar als gemeente alert op te zijn. Ik probeer zo veel mogelijk informatie te krijgen over initiatieven in andere gemeenten. Daar kunnen we misschien iets van leren. Beter goed gejat, dan slecht bedacht. GroenLinks probeert ook praktisch een steentje bij te dragen. Een aantal van ons gaan donderdag 8 oktober helpen bij de muzikale bingo in het Odensehuis In Alleman. Dat is een mooi ontmoetingsmoment, helpt het eenzaamheidsgevoel wellicht iets te verminderen.

En zo schuiven we alweer richting herfstvakantie. Ik blijf thuis, gebruik de tijd om me voor te bereiden op de commissievergadering van 28 oktober. Dat wordt een belangrijke, want het is de voorbereiding op de begrotingsraadvergadering in november. Maar daarover de volgende keer.  

 

Stieneke Kruijer

3-10-2020

s.kruijer@amstelveen.nl

Dierenwelzijn centraal in Amstelveen

18 september 2020

Hoi Ilika,

Nou, de eerste fysieke commissievergadering van dit politieke jaar zit er op. Het was wat geschuif met zitplaatsen om aan de coronavoorschriften te voldoen. Zag er  een beetje uit als een stoelendans.

 We hebben het uitgebreid over dierenwelzijnsbeleid gehad. Ik heb mijn collega´s raadsleden nog nooit zo enthousiast over het welzijn van dieren horen praten. Het leek wel of er 10 dierenpartijen in Amstelveen bestaan. Tot mijn grote verbazing, want dit onderwerp werd door meerdere partijen twee jaar geleden te onbelangrijk gevonden om in de stemwijzer opte nemen. Het zal voortschrijdend inzicht zijn en ik ben blij mee. Wat mij opviel was dat de aandacht van de andere partijen vooral ging naar het welzijn van aaibare dieren. Ik heb betoogt dat wij, als GroenLinks, het breder willen trekken. De ogenschijnlijke nietige diertjes, kleine en ongewervelde, zijn ook  uiterst belangrijk. Die spreken misschien iets minder tot de verbeelding, dus daar moeten we via voorlichting Amstelveners enthousiast voor maken. In Amsterdam lukt dat. Groepen bewoners helpen biologen om onderzoek te doen. In het Vondelpark is zelfs een nieuwe keversoort en sluitwesp gevonden. De stad blijkt een schatkamer voor biodiversiteit. Hoe leuk, maar ook nuttig zou het zijn als in Amstelveen bijvoorbeeld een nieuwe duizendpoot of miljoenen poot wordt ontdekt. Die noemen we dan diplopoda Amstelvenus of zo.   

Komende woensdag weer raadsvergadering, maar er is nog meer werk aan de winkel. Afgelopen zaterdag deden we mee aan World Cleanup day vanuit Alleman. Komende zaterdag ga ik wat buurthuizen langs voor burendag. Ik ga kijken in de Buurtkamer Keizer Karel en Villa Randwijck. Op donderdag 1 oktober begint de Week tegen eenzaamheid 2020. Ik hoor om me heen dat vooral ouderen vanwege corona zich erg eenzaam zijn gaan voelen. Hoogste tijd om daar aandacht aan te besteden en na te denken over oplossingen.

We gaan er weer vol tegenaan!

s.kruijer@amstelveen.nl

Hoi Stieneke, 

 

Ik kom net uit de première voorstelling "Dubbel glas". Of nou ja, ik heb die voorstelling net geluisterd. Het is een initiatief van twee theater maaksters om het theater in je huiskamer te laten komen. Een erg creatieve oplossing in deze covid periode. Ze zijn sinds de lockdown begonnen met 'binnenwerkjes'. Kleine luister stukjes van 5 minuten. En dat heeft geleid tot deze voorstelling. Ik vond het een verfrissende afwisseling van de politieke podcasts die ik meestal luister. Het was een mooi rustmoment in deze tijd zo vlak voor de raadsvergadering. 

Fysiek bij elkaar zijn met de commissie vond ik vorige week heel fijn. Wel jammer dat jij aan de andere kant van de zaal moest zitten, waardoor we onderling vooral aangewezen waren op digitale communicatie. Ik heb nog nooit zoveel mensen op hun telefoon gezien tijdens een vergadering. Ik vraag me ook af of mensen tegenwoordig makkelijker vanuit huis even inloggen om met ons mee te luisteren tijdens de afwas ofzo. 

Qua debat vond ik het best een levendige avond. We hebben samen vrijwel al onze spreektijd op gemaakt. Dat is geloof ik de eerste keer. Maar de commissie was voor twaalf uur klaar, dus dat was wel redelijk.

Voor komende raadsvergadering ben ik nu bezig met het voorbereiden van een motie om modulair bouwen op te nemen in het integraal huisvesting plan voor onderwijshuisvesting. De onderwijshuisvesting vraagt veel flexibiliteit door de veranderende leerlingen aantallen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld vaker noodlokalen nodig als een school harder groeit dan verwacht. Of als er nieuwbouw komt en de leerlingen niet in het oude gebouw terecht kunnen. Ook blijkt energie neutraal bouwen lastig. Bij elk voorstel dat langs komt vraag ik er naar. Maat het eerste energie neutrale schoolgebouw moet nog komen. Met modulair bouwen wordt een gebouw als soort Lego gebouw neergezet. De 'steentjes' worden vooraf gemaakt. Hierdoor gaat bouwen sneller en duurzamer. Ook kan een gebouw makkelijk uitgebreid of verkleind worden. Een mooie kans voor onderwijshuisvesting. Maar om dit verhaal begrijpbaar in een motie te stoppen vraagt wat creativiteit. In de commissie kreeg ik hierop geen reactie van de andere partijen. Ik heb dus geen idee of de motie het woensdag gaat halen. We gaan het zien.

 

i.polderman@amstelveen.nl

Binnenwerkjes.nl

Ilika Polderman in commissievergadering 9 september 2020
Ilika Polderman in de commissievergadering 9 september 2020
Stieneke&Ilika in commissie

De fysieke commissievergaderingen starten weer

5 september

Hoi Stieneke, 

Komende week is de eerste commissie vergadering. Er staan 5 onderwerpen op onze agenda. Het waren er eerst 4 maar RTVA is eraan toegevoegd. Het commissariaat heeft besloten de uitzendlicentie wel te verstrekken. Op basis van de argumenten die ik in de laatste raadsvergadering ook aandroeg. De meerderheid van de raad wilde een negatief advies geven. Maar dat heb je vast gelezen in het persbericht. En komende vergadering gaan we dus praten over het indienen van een zienswijze bij het commissariaat voor de media. Wat mij betreft erg onverstandig om te doen. 

Verder staan de vernieuwde verordening jeugdhulpverlening, inventarisatie dierenwelzijn, onderwijshuisvesting en het lokaal sportakkoord op de agenda. Als ik dat zo zie dan kan het best wel eens een lange avond worden. Ik ben deze week begonnen met de eerste stukken door te nemen. Het zijn aardig wat lappen tekst die we moeten lezen. Dus daar ga ik dit weekend echt even voor zitten. 

Dat moet dan wel in de avonden, want de rest van dit weekend staat nog veel op de planning. We vieren onze trouwdag samen en er staat weer een leuke voorstelling in het poppentheater. Deze keer met acteurs van Sesamstraat. Ik heb er zin in. De vorige keer was wel duidelijk dat door de 1,5 meter er een stuk minder mensen in de zaal kunnen. Alles was wel heel netjes aangegeven met aangewezen zitplaatsen. Jij had laatst een bijeenkomst over hoe het nu gaat met de instellingen toch? Ik ben benieuwd hoe die was. 

We zien elkaar maandag voor de fractie en woensdag de eerste fysieke vergadering weer. Het is fijn iedereen weer te kunnen zien. En toen ik de griffie laatst sprak werd duidelijk dat ze de maatregelen goed naleven. Ze zijn met meetlint door de zaal gegaan. Alleen de woordvoerders zitten in de zaal en de andere raadsleden op de tribune. Het zal gek zijn om niet naast je te zitten en samen even snel te kunnen overleggen.

Ilika Polderman

i.polderman@amstelveen.nl

https://amstelveen.groenlinks.nl/nieuws/felicitaties-voor-rtva-van-groe…

 

5 september

Hoi Ilika,

Ja, deze week de eerste vergadering van het nieuwe politieke jaar. Het weerzien van de collega´s uit de raad na een lange periode met uitsluitend internet contact. Alhoewel, ik heb een aantal raadsleden al in actie gezien drie dagen geleden bij de bijeenkomst over Cultuur in het Cobra museum. Het zijn natuurlijk moeilijke tijden voor de kunst- en cultuurorganisaties, maar bij die bijeenkomst heerste een positieve spirit. Op zoek naar mogelijkheden en kansen. Ik heb ook maar een duit in het zakje gedaan door op te roepen tot vernieuwing en durf. Amstelveen kan best een beetje meer spannende activiteiten gebruiken op cultureel gebied . We hebben hier bijvoorbeeld wel een erg saai nachtleven. Niet dat ik zo nodig op mijn  oude dag swingend door de nacht wil, maar als raadslid zit ik niet per se voor mijn eigen belang. De prognose is dat de bevolking van Amstelveen verjongd en wil je de jongeren aan je stad binden dan moet er leven in de brouwerij. 

Voor deze eerste vergadering  ga ik me verdiepen in dierenwelzijn. Bepaald niet voor de eerste keer. Al in 2016 heb ik gevraagd om dierenartskosten voor mensen met een minima inkomen gedeeltelijk te compenseren. In 2017 heb ik een motie ingediend zodat mensen met een Amstelveenpas o.a.hun huisdier gratis zouden kunnen laten steriliseren. De motie werd niet aangenomen. Dat was heel jammer, want ik denk dat veel mensen  blij worden van het hebben van een huisdier. Dit is goed voor het geestelijk welzijn, ook voor mensen met erg weinig geld. Wat je als gemeente uitgeeft aan financiële ondersteuning zodat ook die groep hun beestjes goed kunnen verzorgen, bezuinig je mogelijk op medicijnen voor de eenzaamheid. En het is wreed als zieke beesten niet naar de dierenarts kunnen omdat de baas dat niet kan betalen. Ik ben benieuwd hoe de verschillende partijen in de raad deze keer tegen dit plan aankijken. Ineens is dierenwelzijn een politiek bespreekpunt geworden. GroenLinks pleitte in haar verkiezingsprogramma al voor het opstellen van een dierenwelzijnsbeleid. Niet alleen voor huisdieren, maar ook voor dieren in het wild. We kunnen alleen maar blij zijn dat die boodschap bij veel meer mensen is doorgedrongen.

Stieneke Kruijer

s.kruijer@amstelveen.nl

De hete zomer is voorbij, we gaan weer beginnen!

23 augustus 2020

Hoi Ilika,

We gaan weer beginnen! 

Het is klaar met het gelanterfant in mijn zinderende hete tuin. Afgelopen zaterdag was de start van het politieke jaar. Een bijeenkomst voor raadsleden, burgemeester en wethouders in de Amsteltuin. Alles op gepaste afstand natuurlijk. Best wel apart, want sommige collega’s had ik een paar maanden lang alleen via het scherm bij de digitale vergaderingen gezien, maar met anderen toch wat werk verzet in de vakantie. Samen met collega’s van D66 uitgebreide schriftelijke vragen voorbereid over het personeelsbeleid van de gemeente Amstelveen. Hoe staat het bijvoorbeeld met gelijke beloning en functieverdeling man/ vrouw? Hoe is het diversiteit- en inclusiebeleid? We willen uitgebreide informatie van het college, want de gemeente dient een voorbeeld te zijn.

Nog net voor het einde van het zomerreces ben ik met familie en vrienden naar het Openlucht Theater in het Amsterdams bos geweest. Het was een hilarische voorstelling. Wat een heerlijkheid dat we zo’n theater in de nabijheid van Amstelveen hebben. Het verdient onze sympathie. 

De hete zomer is voorbij, maar de politieke debatten gaan beginnen. Door de coronacrisis is de gemeenteraad enigszins op afstand gezet. De verdeling van het steunpakket is niet voortdurend via een stemming in de raad bekrachtigd. De burgemeester had en heeft vanwege de veiligheid extra bevoegdheden. Bijzondere tijden vereisen bijzondere maatregelen. Maar het democratische verantwoording afleggen aan de raad moet natuurlijk wel plaats vinden. De raad is tenslotte het hoogte bestuursorgaan. De vraag moet beantwoord worden waarom wie welke steun of bijzondere privileges gehad heeft. Dus daar moeten we het politieke jaar maar mee beginnen. En het beantwoorden van de vraag hoe we verder gaan. Behalve crisisbeleid moeten er ongetwijfeld structurele beslissingen over bezuinigingen genomen worden. Iedere politieke partij moet met de billen bloot. Welke keuzes worden gemaakt. Het gaat een heet politiek jaar worden. Ik verheug me erop!

Stieneke Kruijer

s.kruijer@amstelveen.nl

 

Hoi Stieneke, 

 

Ja, het gaat weer beginnen! Het is vrij gek, pas het tweede reces van deze periode. Maar toch voelt het al alsof we richting de eindstreep gaan. Die vier jaar gaan sneller dan gedacht. Ik ben dan ook begonnen met opnieuw mijn doelen voor deze periode te bekijken en daar actie op te ondernemen. Iets concreets betekenen voor jongeren is al sinds mijn burgerraadslid periode een speerpunt geweest. Ik heb de eerste stap gezet door gemeenschappelijke grond te gaan zoeken met coalitie partijen. 

Deze week heb ik ook meegelopen met de jongeren van de Nederlandse VN jongeren vertegenwoordigers die 523km door Nederland hebben gelopen. Het deel dat ik meeliep kregen we een rondleiding van een van de boswachters van het Amsterdamse bos. En ik heb zoveel geleerd. Ik realiseerde me toen ook dat ik zo weinig écht over de natuur weet. Ik vind klimaat en groen belangrijk, maar hoeveel ben ik zelf nog verbonden me de natuur? Onze mini vakantie in het bos en deze wandeling hebben laten zien dat er nog veel te leren en verbeteren is. Precies ook waarom dit initiatief gestart is. Helaas waren er geen andere partijen die meeliepen. 

Hoe verbonden is de politiek nog met de natuur kan je je dan afvragen. Het lezen van het laatste persbericht dat "dierenwelzijn in Amstelveen in beeld" is, lijkt te zeggen dat dit wel goed zit, maar ik ben nog niet overtuigd. Op de moties van onze collega raadsleden werd namelijk niet zo "dierenwelzijnsbewust" gereageerd. Het begon met het voorstel om een wethouder dierenwelzijn aan te wijzen. Na flink aandringen werd daar lacherig in een van de eerste vergaderingen een wethouder voor gekozen. Dat leek toen natte vingerwerk en ik kreeg niet het idee dat het college begreep waarom dit nodig was. Daarop volgden ook twee moties. De eerste over het opnemen van een dierenarts voor minima in de amstelveenpas. De tweede over het aanbieden van een vegetarische dag in de gemeente kantine. Beide keren had ik het gevoel alsof er maar vreemd naar onze diervriendelijke initiatieven wordt gekeken. En nu komt de wethouder met een persbericht dat dierenwelzijn in Amstelveen in beeld is. Natuurlijk mooi dat dat nu het geval is. Maar dat miste ik wel bij de behandeling van de voorstellen van onze partijgenoten. Het politieke seizoen is in elk geval weer begonnen. En we gaan weer vol moed en goede ideeën van start. 

 

Ilika Polderman

i.polderman@amstelveen.nl

Bostheater en jongeren in de wijk

11 juli 2020

Hoi Stieneke,

De laatste digitale raadsvergadering is geweest en het reces is begonnen. En jij gaat het reces goed in. Je motie over schuldhulpverlening is unaniem aangenomen! 

Het is wel gek om dat te vieren; de aanleiding is dat er waarschijnlijk meer mensen schuldhulpverlening nodig gaan hebben. Maar fijn dat er nu vooraf gezorgd wordt dat er geen onnodige lange wachttijden komen. 

Ik vind het reces een aparte tijd. Er zijn geen vergaderingen, maar het raadswerk stopt niet. Het is hét moment om de afspraken met instellingen en collega's te maken om bij te praten of om een cursus te volgen. Als we zouden willen zouden we het hele reces door kunnen werken. Maar even vrij nemen is ook wel fijn. 

Wij hadden dit jaar geen vakantie gepland en dat zit er voorlopig ook niet in. We houden het op een vakantie in de achtertuin. Het is prettig dat we langzamerhand steeds meer mensen gaan zien. En weer echt de gemeente in te kunnen gaan. 

Ik heb ook heel veel zin om met de fractie nog even bij elkaar te komen binnenkort om het einde van de raadsperiode in te luiden. Dan zien we elkaar eindelijk weer eens in het echt. Klopt het dat we bij de raadsvergadering 11 maart elkaar voor het laatst fysiek tegen gekomen zijn? En wat heb je een leuke locatie gevonden voor die afsluitborrel, dat hutje in de Blaak. Het is goed dat we met onze fractiebijeenkomsten elke keer in een ander deel van Amstelveen zitten. Dat vind ik toch wel het leukste aspect van het raadswerk, dat ik Amstelveen elke keer weer beter leer kennen.

 

Ilika Polderman 12 juli 2020

I.polderman@amstelveen.nl

Instagram: instilika  

 

12 juli 2020   

Hoi Ilika,

Ja, heerlijk, zomerreces, even niet vergaderen, even rust op de plaats. 

Nou ja, rust? Het is de afgelopen weken zo druk geweest en het heeft zoveel energie gekost om alle besprekingen en vergaderingen digitaal te volgen, dat ik aan een aantal dingen gewoon niet toegekomen ben. Bijvoorbeeld, het lezen van de vakbladen voor raadsleden. Normaal blader ik onmiddellijk Binnenlands Bestuur en het blaadje van de VNG (vereniging Nederlandse gemeenten) door als ze de brievenbus in rollen. Handige tijdschriften om jezelf op de hoogte te houden over gemeentelijke zaken. Door de coronatijd ligt er nu een stapeltje op me te wachten. Een snelle blik op de omslag leert dat een aantal artikelen niet ongelezen mogen blijven. Zoals het stukje in BB over

 ‘ Gemeenten moeten regie pakken in ouderenhuisvesting’. Dat geldt voor alle gemeenten, maar zeker ook voor Amstelveen. Over tien jaar telt onze stad vele 80+ inwoners extra. Daar moeten we nu al rekening mee houden en plannen voor maken. Zeker op het gebied van woningbouw. Het artikel roept de gemeenten op de woonwensen van ouderen te inventariseren, bijvoorbeeld woningen met een hoog voorzieningsniveau of gezamenlijk wonen. Toevallig staat er in mijn krant vandaag een artikel van de rijksbouwmeester Floris Alkemade met een oproep om wijken zo te bouwen dat ze kwetsbare mensen - oudere en/of eenzame – beter beschermen. ‘Het huis van de toekomst is dan misschien wel een middeleeuws hofje’; zegt hij. 

Dat moeten dan wel betaalbare woningen worden. Ilika, ik hoef jou niet te vertellen hoe bezorgd GroenLinks is over het tekort aan betaalbare woningen in onze stad. Jongeren, starters op de woningmarkt, maken geen kans om in Amstelveen een woning te bemachtigen. Het tekort geldt echter niet alleen jongeren. Als we niet oppassen, kunnen ook ouderen, die een passende woning nodig hebben straks niet in Amstelveen blijven wonen. Ik ga de zomer gebruiken om me te verdiepen in dit probleem. Onderzoeken hoe in andere steden en dorpen het probleem van betaalbare, passende ouderenhuisvesting wordt aangepakt. En dan na de zomervakantie er een punt van maken in de raad.

 

Stieneke Kruijer

s.kruijer@amstelveen.nl

Op eigen honk blijven inspireert en activeert

25 juni 2020

Hoi Ilika,

Jij bent waarschijnlijk ook al weer druk bezig met de voorbereidingen van de raadsvergadering van komende week. De laatste  vergadering van dit seizoen! Nog één keer digitale vergadering. Vanaf september komen we waarschijnlijk weer fysiek bij elkaar. 

Het wordt een lange zit woensdag 1 juli. We moeten ons  al om 19.00 uur achter de computer verzamelen. De zitting kan tot 23.00 uur duren. Ervaring leert dat het voor onze raadsleden geen enkel probleem is om de volledige tijd vol te praten. Ik zal er schermoogjes van krijgen.

Het zijn politiek bijzondere tijden.  Niemand heeft goed overzicht wat de coronacrisis met Amstelveen doet. Wat betekent het voor onze financiën?  Hoeveel geld hebben we nog als het epidemiestof neergedaald is? Moeten er in de toekomst activiteiten geschrapt worden? Welke keuzes maken we dan?  In de commissievergaderingen van twee weken geleden hebben we al tegen de wethouders  gezegd dat de hele raad in een vroeg stadium mee wil praten bij het maken van aangepast beleid.  In de  komende raadsvergadering zullen we dat zeker nog een keer benadrukken. 

Een aantal gevolgen zijn natuurlijk al op onze klompen aan te voelen. Bijvoorbeeld dat er Amstelveners in de schulden raken omdat ze hun baan kwijt zijn.  De gemeente Amstelveen moet voldoende personeel hebben om op een snelle manier een mensvriendelijke en effectieve  schuldhulp aan te bieden.  We zullen hiervoor de handen van de raad op elkaar proberen te krijgen.  Dat is in ieder geval één van de prioriteiten komende woensdag.

Stieneke Kruijer, s.kruijer@amstelveen.nl

 

26 juni 2020

Hoi Stieneke,

Ja, ik ben alweer druk bezig met de voorbereidingen. Het is de tijd om besluiten te nemen. En dat is niet altijd makkelijk. Het blijft lastig balanceren tussen de tijd nemen om goed voor te bereiden en je te laten informeren en snel actie ondernemen. Als je te snel bent, ben je misschien niet zorgvuldig en als je te langzaam bent mis je de boot. Jij zag dat met de motie over ouderen. Ik heb dat met de motie over jongeren die ik had aangekondigd in de commissie. Die lijkt door de snelle versoepelingen van de corona maatregelen overbodig. Dus daar zie ik vanaf. 

Komende woensdag wordt het besluit genomen over de lokale omroep. In plaats van zelf nieuws te brengen, is de lokale omroep nu het nieuws is. Dat voelt niet goed. Wat bijdraagt aan dit gevoel is dat er een belangrijk besluit wordt genomen op basis van een voorstel dat ik inhoudelijk vindt rammelen. In de commissie gingen maar weinig partijen hierop in. De vele uren voorbereiding vooraf komen in een commissievergadering dan niet goed naar voren. En de vraag is of er in de gemeenteraad nog iets bereikt kan worden. Het is wel goed om deze belangrijke beslissing zo goed mogelijk geïnformeerd te maken. Dat verdient de lokale omroep. Dus ik blijf bellen en mailen. 

De laatste vergadering voor het reces inderdaad en waarschijnlijk de laatste digitale vergadering. Het is wel grappig dat de digitale vergaderingen ons soms letterlijk een kijkje in iemands keuken geven. De verschillende boekenkasten en kunst op de achtergrond gaan we nog missen als we weer in de raadszaal zitten. En op sommige momenten vind ik digitaal vergaderen juist handig. Zo heb ik twee online cursussen gevolgd waar ik anders zeker een paar uur reistijd mee kwijt zou zijn. Ook merk ik dat ik nu sneller aanhaak bij een informatiesessie over een onderwerp. Maar die schermoogjes die je beschrijft herken ik wel. De commissie duurde al tot twaalf uur. Dat belooft wat voor komende woensdag. 

Al met al kijk ik erg uit naar weer fysiek kunnen vergaderen. Maar vooral naar ons eerste biertje samen.

Ilika Polderman, i.polderman@amstelveen.nl

 

Zomerreces

19-05-2020

Hoi Ilika,

Ben jij ook benieuwd hoe de eerste digitale raadsvergadering volgende week gaat verlopen. Tijdens de commissievergadering was het gedoe bij mij. De apparatuur wil niet wat ik wil. Het zweet staat dan in mijn handen. Terwijl ik verwoed op allerlei pictogrammen druk, bel ik dan service punt . Die mensen moeten gek worden van mijn verward verhaal over wat er aan de hand is met mijn laptopje. Tussendoor kreeg ik ook nog appjes van collega-raadsleden met de mededeling dat ik niet goed in beeld was. Ik vind het allemaal geen vooruitgang.

Voor mij wordt het een rustige vergadering, want vooral onze fractievoorzitter is aan het woord ivm de jaarstukken. Jij hebt nog wel twee onderwerpen zag ik. Moeten we daar nog over brainstormen?

 

Stieneke Kruijer

s.kruijer@amstelveen.nl

19-05-2020, Hey Stieneke,

Het is inderdaad wennen dat digitaal vergaderen.

Het heeft ook wel iets grappigs om te vergaderen met een grote mok thee in mijn hand. Maar ik merk dat het moeilijker is om in debat te gaan. Het werkt toch prettiger als je andere sprekers direct kan aankijken. En ik mis vooral onze korte overlegjes tussendoor over wat andere partijen inbrengen. Ben heel benieuwd hoe dat gaat komende raadsvergadering, want de onderwerpen zijn wel de moeite waard om goed te bespreken.

Voor mij zijn dat Amity en de eventuele komst van een islamitische basisschool. Dat gaat nog spannend worden. Brainstormen is zeker goed. Ik ben momenteel op zoek naar voorbeelden hoe een proces in andere gemeenten is gelopen.

 

Ilika Polderman, i.polderman@amstelveen.nl

Komende raadsvergadering

28 mei 2020, Hoi Ilika

Heb je lekker kunnen slapen na de eindeloze digitale raadsvergadering van gisteravond. Het duurde en het duurde; vooral dat persoonlijk stemmen is een langdradige boring bezigheid zeg.

Ik stoorde me ongelooflijk aan de opmerking vanuit de coalitie dat de particuliere verhuurders echt geen mensen uit huis zullen zetten als ze de extreme huurverhoging niet kunnen betalen. Dat vonden ze een reden om de motie die protesteert tegen deze belachelijke huurverhoging niet te steunen. Wat een naïeve opstelling, of willen ze gewoon verhuurders (dus zeg maar ondernemers) een handje boven hoofd houden. Ik weet wel beter. Als je de huur met deze verhoging niet kan betalen, omdat je inkomen niet meegroeit met dit bedrag ( zeker niet in coronatijd en waarschijnlijk ook daarna niet) dan kan je mooi op zoek naar een ander huis. Een buur van mij vertelde dat ze de particuliere eigenaar de vraag had voorgelegd. Helaas pindakaas, verhuizen was de enige optie. En dat er geen goedkopere huizen in Amstelveen zijn, jammer. Er zijn verhuurders die in deze tijd hun handen in onschuld wassen en raadsleden die wegkijken.

 

Groet Stieneke, s.kruijer@amstelveen.nl

 

7 juni 2020, Hoi Stieneke

Begrijpelijk dat je je stoorde aan die opmerking. Ik stoorde me op dat moment ook. De logica van het college om de motie niet te steunen vond ik onduidelijk. En het gaat hier wel om mensen die hun huis niet meer kunnen betalen. Maar die urgentie leek niet gevoeld te worden. Dat laat wel frustratie achter.

Wat ook frustratie achter liet was dat het debat over het beroep voor de islamitische school niet doorging. Ik heb uren met verschillende ambtenaren en juristen aan de telefoon gezeten om een goed betoog te kunnen houden, maar de andere partijen vonden het een hamerstuk, dus ik moest het doen met een stemverklaring. En toen kwam de VVD met een persbericht hierover. Ik heb het maar gezien als compliment dat mijn stemverklaring blijkbaar iets teweeg heeft gebracht. Maar het is frustrerend dat hierover dan geen debat heeft kunnen plaatsvinden.

Frustratie in de politiek hoort er bij denk ik. En laten we dit vooral omzetten naar goede initiatieven. Zoals jou vragen over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bij ambtenaren in Amstelveen. Hier aandacht voor vragen is zo belangrijk. Ik ben erg benieuwd naar de antwoorden.

We hebben een lange adem nodig in de politiek. Laten we daarom samen kleine successen blijven vieren.

 

Groetjes Ilika

Blog Stieneke&Ilika: 'Politiek gekeuvel'

11 juni 2020, Hoi Stieneke,

Het is weer duidelijk de week voor de commissie vergadering. In de voorbereidende gesprekken heb ik er al bijna een hele commissie vergadering op zitten. RTVA staat weer op de agenda. En ik vind onafhankelijke journalistiek belangrijk om tijd en moeite in te stoppen. Dus ik hang al de hele week aan de telefoon met verschillende mensen om maar zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn.

Dat zijn af en toe wel grappige gesprekken, omdat er ineens een baby geluidje of Winnie de Poeh liedje tussendoor komt. Dat de kinderen nu niet naar het kinderdagverblijf kunnen als ze een snotneus hebben vraagt wat creativiteit. Vaak heb ik de jongste op de heup terwijl ik door de kamer ijsbeer en een gesprek voer aan de telefoon. Gelukkig heeft iedereen wel begrip voor de situatie.

Ik heb hierdoor nog geen tijd gehad om naar de andere onderwerpen van de commissievergadering te kijken. Had jij daar al naar gekeken?

 

Groetjes Ilika, i.polderman@amstelveen.nl

 

 

12 juni 2020, Hoi Ilika,

Jij hebt het extra druk vanwege corona, met mij is het precies omgekeerd. Ik mag niet naar mijn werk, verveel me dus te pletter. Gelukkig is er nog het raadswerk; daar stort ik me helemaal op. Dat ik op dit moment ruim in de tijd zit komt goed uit, want de komende vergadering staat de zogenaamde Perspectiefnota op de agenda. Op zich natuurlijk een belangrijk stuk, de gemeenteraad neemt hiermee een beslissing over nieuwe plannen voor het komend jaar. Maar het is ieder jaar weer een hele klus om doorheen te worstelen. Heb je al gezien dat de nota ook dit jaar maar liefst 88 pagina´s lang is. En net nu ik alle gelegenheid heb om er eens goed voor te gaan zitten, worden er deze keer eigenlijk geen besluiten genomen, vanwege de onzekerheid door het coronagedoe. Het nemen van besluiten wordt doorgeschoven naar november. Op zich begrijp ik dat wel; er is inderdaad veel onzeker. Maar dat we aan het eind van het jaar duidelijk weten waar we aan toe zijn, is denk ik een illusie. Ook in onzekere situaties zullen besluiten moeten worden genomen en knopen doorgehakt.

 

Stieneke Kruijer, s.kruijer@amstelveen.nl

Reuring over wijkmobiel Waardhuizen-Middenhoven

Amstelveen, 14 augustus. Hoi Ilika,

 

De mussen vallen van het dak, de zinderende hitte is niet te ontlopen. Alles nodigt uit om geen enkele inspanning te verrichten. Toch begin ik de laatste dagen wat onrustig te worden. Een blik op de kalender laat zien dat de vakantie zachtjes naar het eind loopt. De voorbije weken had ik niet in mijn agenda gekeken, maar gisteren toch even snel doorgenomen wat mij de komende weken te wachten staat. En ook de ongelezen e-mails geopend om nog niet genoteerde afspraken te kunnen noteren.

 

Vanaf komende week staan er al wat ontmoetingen. Even een overleg om te controleren of alle voorbereidingen voor een GroenLinks bijeenkomst eind september op schema liggen en een oriënterende bijeenkomst over de viering van vrouwendag in maart 2023. Dat laatste lijkt nog heel ver weg, maar met dit soort activiteiten, waarbij ook misschien subsidie aangevraagd moet worden, kun je niet vroeg genoeg beginnen. Verder staan in augustus informele gesprekken met een paar wethouders op de to-do lijst. Natuurlijk wordt het ook tijd om bij de van vakantie terugkerende fractiegenoten te vragen hoe de vakantie was.

 

September staat al weer vol met allerhande afspraken. Natuurlijk de opening van het komende raadsjaar en de raadsvergaderingen en raadsgesprekken met de daaraan voorafgaande overleggen met de fractie. Ik zit in de agendacommissie die vaststelt welke onderwerpen besproken worden in de raad. Ook daarvoor moeten we begin september overleggen. Als ik verder door mijn agenda scroll zie ik begin september een overleg over de SDGs (sustainable developmentgoals). Amstelveen is tenslotte SDG-gemeente geworden en ik ben een van de ambassadeur daarvan. Werk aan de winkel dus. Ik ben stiekem best blij dat er weer reuring komt. Vakantie is leuk, maar bezig zijn het zaken die je belangrijk vindt is nog leuker. Mij hoor je dus niet klagen over al die afspraken. En als het nu ook nog iets koeler wordt klaag ik ook niet meer over het weer.

 

Stieneke Kruijer. S.kruijer@amstelveen.nl

 

Amstelveen, 15 augustus 2022. Hoi Stieneke,

 

Waar jij wacht op de reuring probeer ik deze laatste weken juist nog even te genieten van de rust. Want er zijn toch altijd kleine dingen die we in de gaten moeten houden in het reces.

 

Zo werd ik gewezen op een dienst van Participe: Wijkmobiel uit en thuis WaMi (Waardhuizen Middenhoven).

 

Dit initiatief is ontstaan om ouderen die geen ov meer kunnen gebruiken van A naar B te kunnen brengen. Met een Canta worden ze dan gehaald en gebracht. Een simpel idee met veel goede effecten. De ouderen worden mobieler en zijn minder snel geïsoleerd. Dat bevordert het thuis wonen en gaat eenzaamheid tegen. En de dienst wordt goed gevonden.

 

Er zijn vrijwilligers die de planning van de Canta voor hun rekening nemen en anderen die de Canta op de gewenste tijd op de juiste plaats rijden. Een hele organisatie dus, die vooral draait rondom vrijwilligers. Dit soort mooie initiatieven maken min trots om in Amstelveen te wonen.

 

Toen ik hoorde dat er onzekerheid bestond over de voortgang van de subsidie na augustus heb ik contact opgenomen met het college.

 

Ik werd gelijk teruggebeld. En de wethouder verzekerde me dat ze zo snel mogelijk contact gingen opnemen en dat dit goed zou komen. Een adequate service zo midden in het reces vond ik.

 

En zo zijn er meer mensen die een warm hart voor Amstelveen hebben en net als ik tijdens het reces alert blijven. Gelukkig maar.

 

De toekomst van 'Wijkmobiel uit en thuis' hou ik de komende tijd in de gaten. Wat zou ik het mooi vinden als dit initiatief zich over heel Amstelveen kan uitbreiden. En ik heb zo een idee dat ik niet de enige enthousiasteling ben hierover.

 

Ilika Polderman. i.polderman@amstelveen.nl