Zorg om de hoek

In Amstelveen willen wij de zorg zo veel mogelijk op wijkniveau organiseren, met voor elke wijk een multidisciplinair wijkteam. 

Dat betekent minder versnippering. Professionals horen generalisten te zijn. GroenLinks wil geen dure indicatiesystemen voor lichte gevallen, dat kan goedkoper. In de wijkteams komen welzijnswerk, maatschappelijk werk, thuisbegeleiding, en opvoedondersteuning samen. Het wijkteam gaat in overleg met huisarts en ggz. Per gezin één plan, één regisseur, maar één keer je verhaal hoeven vertellen. Alle overlap moet verdwijnen.