Woningdelen

Woningdelen, het met meerdere personen samenwonen in één zelfstandige woning waarbij gezamenlijk een duurzaam gemeenschappelijke huishouding gevoerd wordt, moet weer mogelijk worden.

Het kan een goede optie zijn voor mensen die: onvoldoende wachttijd hebben opgebouwd bij Woningnet voor een sociale huurwoning, die een te hoog inkomen hebben voor de sociale sector, of een te laag inkomen hebben voor de vrije sector waar vaak salariseisen gelden, of geen vast arbeidscontract hebben en daarom geen hypotheek kunnen krijgen. Daarnaast is woningdelen voor veel jongeren vaak een eigen keuze. Men prefereert het samenwonen met vrienden of collega’s vaak boven het alleen wonen. Woningdelen kan ook van toepassing zijn als er een au pair inwoont, er ouders inwonen (mantelzorg) of grootouders hun studerende kleinkinderen in huis nemen.