Waterkwaliteit

De Amstelveense waterkwaliteit wil GroenLinks verbeteren door hemelwater te scheiden van afvalwater. 

De waterzuivering wordt zodanig verbeterd dat afvalwater op den duur als oppervlaktewater kan worden gebruikt. Hierdoor wordt Amstelveen voor haar oppervlaktewater zelfvoorzienend en hoeft er dus geen gebiedsvreemd, vervuild water meer te worden binnengelaten. Op termijn wordt het mogelijk om in de Poel te zwemmen.