Vrijwilligers en mantelzorg

Mantelzorg, het helpen van een naaste die behoefte heeft aan zorg, is heel belangrijk en vertrouwd voor mensen die zorg nodig hebben. Het vraagt wel heel veel van een mantelzorger zelf, die ook werkt, zorgt voor kinderen of vrijwilliger is. Door extra investeringen in tijdelijke vervanging (respijtzorg), inzet van vrijwilligers als ook cursussen en bijeenkomsten voor mantelzorgers wil GroenLinks zorgen dat elke mantelzorger krijgt waar hij of zij behoefte aan heeft en dat overbelasting wordt tegengegaan.

Omdat Den Haag steeds meer verwacht van vrijwilligers, vindt GroenLinks het heel belangrijk dat deze Amstelveners goede ondersteuning krijgen, want ze kunnen en hoeven de professionals uiteindelijk niet te vervangen. De gemeente moet zich hard maken voor modern, flexibel vrijwilligerswerk en ook jongeren zien aan te trekken. Er komt een keurmerk voor organisaties waar vrijwilligers op hun plek zijn.