Veiligheid en privacy

Veiligheid is nodig om met elkaar in vrijheid te kunnen leven. Veiligheid maak je met z’n allen. Voor elke wijk wil GroenLinks een  wijkveiligheidsplan. Samen met bewoners, politie, instellingen, bedrijven en gemeente worden onveilige knelpunten gesignaleerd en oplossingen gezocht. 

Het is ook zaak veel voorlichting te geven en gezamenlijke inkoop van inbraak-beveiligingsmateriaal te organiseren om woning- en auto-inbraken tegen te gaan, want voorkomen blijft  beter dan genezen.

GroenLinks hecht aan het grondrecht om te kunnen gaan en staan waar je wilt zonder bemoeienis van de overheid. We moeten ervoor waken dat repressieve mogelijkheden klakkeloos worden ingezet. Dit kan leiden tot een ‘low trust society’ die het vertrouwen in de samenleving ondermijnt en de onveiligheidsgevoelens vergroot. GroenLinks kiest voor een preventief veiligheidsbeleid, gebaseerd op een ‘high  trust society’, dat gericht is op contact tussen mensen en het creëren van een ontspannen, veilige leefomgeving, waar ruimte is voor de vrijheid van iedereen. Vrijheidsbeperking staan we dan ook alleen  onder zeer strenge voorwaarden toe. Cameratoezicht, mosquito’s, preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden worden alleen in situaties  toegepast waarin niets anders helpt.  Er komt zo snel mogelijk beleid waarmee we gebruik van drones aan banden leggen