Veilige en snelle fietsroutes

Voor GroenLinks krijgen fietsers binnen het verkeersbeleid prioriteit Fietsen is gezond, schoon en vaak het snelste vervoer binnen de stad. Dat betekent dat we kiezen voor veilige, snelle fietsroutes door heel Amstelveen met meer veilige fietsparkeerplekken. 

Ook krijgen stoplichten op belangrijke fietsroutes aftellers en regensensoren (sneller op groen bij regen) om het de fietsers prettiger te maken. Auto’s zijn minder leidend. Alle woonbuurten worden ingericht als 30 km gebieden conform de landelijke ‘Duurzaam Veilig’ richtlijnen.

Scooters weren we van het fietspad, dat is veiliger en gezonder. Scooters zijn een gevaar op het fietspad, stoten gevaarlijke stoffen uit en veroorzaken geluidsoverlast. Amstelveen kan niet op maatregelen uit Den Haag wachten, omdat de scooter steeds populairder wordt en de problemen steeds groter worden. Scooters zijn verantwoordelijk voor een groot aantal ongevallen en voor een groot deel van ernstige luchtverontreiniging op het fietspad.

Fietsen wordt pas aantrekkelijk op een comfortabel wegdek. Betonnen platen zoals op de Bovenkerkerweg of scheve tegels zoals aan de Handweg nodigen niet uit om je fiets te pakken. Daarom maken we een grote inhaalslag bij het onderhoud van fietspaden. We gaan ook door met het weghalen van obstakels als paaltjes, drempels en onhandige randen. Bij de aanleg van fietspaden en fietsparkeerplekken wordt rekening gehouden met ruimte voor bakfietsen, elektrische fietsen en scootmobiels. Op het Stadshart komt een gratis bewaakte fietsenstalling.

Drukke wegen (Amsterdamseweg, Van der Hooplaan, Keizer Karelweg, Groenelaan) zijn voor fietsers soms moeilijk in een keer te kruisen. Daarom wil GroenLinks op dergelijke kruisingen zonder stoplicht fietseilanden maken waardoor die wegen in twee etappes overgestoken kunnen worden. GroenLinks wil dat er bij wegwerkzaamheden gestopt wordt met de verplichting ‘fietsers afstappen’. Bij alle werkzaamheden hoort de verantwoordelijkheid om ook een (alternatieve) route voor fietsers te maken en aan te geven.