Variatie in bouwen

Als sloop nodig blijkt omdat woningen verouderd of gehorig zijn, te kleine kamers hebben of anderszins, dan wil GroenLinks dat er voldoende gevarieerde woningen terugkomen om het aanbod voor Amstelveners actueel te houden. 

Naast midden en hoge inkomens, moet er in Amstelveen ruimte blijven voor mensen met een kleinere beurs. We maken daarvoor scherpe afspraken met woningcorporaties over huurprijzen en stijgingen daarvan, we maken ook afspraken over te verkopen huurwoningen en, indien noodzakelijk, terugbouw van huurwoningen.