Vangnet voor minima

Amstelveners die van een minimuminkomen moeten rondkomen krijgen, via bijvoorbeeld de Amstelveenpas kwijtschelding van gemeentelijke belasting of via bijzondere bijstand, de mogelijkheid hun situatie wat te verbeteren. GroenLinks wil meer publiciteit voor de Amstelveenpas, iedereen met een minimuminkomen moet er gebruik van kunnen maken, de pas moet bruikbare kortingen bieden, en kwijtscheldingsregelingen moeten makkelijk en vlug kunnen worden aangevraagd. Ook het aanvragen van bijzondere bijstand moet eenvoudiger. GroenLinks wil bijhouden of de gevolgen van beleid uit Den Haag, met name door stapeling, onze minima niet te hard treffen en zo nodig kunnen bijsturen.