Uilenstede

Uilenstede is met zo’n 3000 studenten de jongste en hoogst opgeleide wijk van Amstelveen. Op dit moment is de gemeente bezig met de herinrichting, waarbij de wijk wat GroenLinks betreft omgetoverd wordt tot moderne campus met ruimte voor groen, wonen, ontspanning en jonge ondernemers. 

Ook moet er een volwaardig alternatief terugkomen voor café Uilenstede die voldoet aan de wensen van studenten, en zal tijdens de sloop en nieuwbouw goede tijdelijke horeca moeten komen.

In de regio blijft verder een groot tekort aan studentenkamers. Via bijvoorbeeld het ombouwen van kantoren wil GroenLinks aan die behoefte tegemoetkomen. Daarnaast gaan we er werk van maken dat we deze groep ook na hun studententijd aan Amstelveen binden, door het realiseren van meer afstudeerstages op HBO- en WO-niveau, meer starterswoningen, en startersleningen voor als ze afgestudeerd zijn.