Sociaal isolement voorkomen

Lichamelijke of psychische beperkingen mogen niet leiden tot sociaal isolement en vereenzaming. 

Mensen zijn meer dan hun ziekte of handicap. Ondersteuning bij participatie moet dan ook speerpunt zijn bij het Wmo-beleid. Bezuinigingen op ondersteuning zoals het Rijk doorvoert, leveren nu misschien wat geld op. Zij kunnen er echter ook toe leiden dat mensen, doordat ze niet meer kunnen meedoen, later meer en duurdere zorg nodig hebben. Investeren in welzijn kan veel leed en dure zorg voorkomen.