Scholen verkeersveilig

In de buurt van scholen is verkeersveiligheid extra belangrijk. Doordat ouders de omgeving niet veilig vinden, brengen zij de kinderen vaak met de auto. Door geparkeerde auto’s, plots overstekende kinderen, etc. neemt de onveiligheid juist verder toe. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken wil GroenLinks de omgeving van scholen zodanig inrichten dat kinderen veilig kunnen oversteken, auto’s te gast zijn en fietsen wordt gestimuleerd.