Schiphol

Schiphol is een belangrijke werkgever, maar ook een die overlast oplevert. Met kritiekloos ja-knikken over Schiphol is niemand gebaat. Wat GroenLinks betreft mag Schiphol alleen groeien als dat gepaard gaat met minder geluids- en milieuoverlast.

Normen die voor andere bedrijfstakken gelden moeten ook gelden voor vliegverkeer (veiligheid, geluid, BTW op tickets, belasting op brandstof). De overlast op de Buitenveldertbaan moet verminderen en het systeem om overlast te meten moet transparant en voor inwoners makkelijk te begrijpen zijn.  We willen een fysiek meetsysteem en afdwingbare regels over geluidsoverlast behouden. Schiphol mag, afhankelijk van het weer, alleen die banen gebruiken die de minste overlast geven. Daarbij hoort een norm- en handhavingsstelsel per individuele baan. Voorwaarde voor eventuele aanleg van een tweede Kaagbaan moet zijn dat de Buitenveldertbaan geheel wordt gesloten. Door verandering van uitvliegroutes moet de overlast in Amstelveen-Zuid verder teruggedrongen worden.