Persoonsgebonden budget

Kleinschalige zorg dichtbij mensen  staat voorop, waarbij zij zelf de regie in handen hebben. 

Amstelveners verdienen meer vertrouwen en zeggenschap. Persoonsgebonden budgetten kunnen goed werken om mensen invloed te laten hebben op de manier waarop zij zelf het liefst zorg willen ontvangen. Ook Amstelveense initiatieven als zorgcoöperaties, waarbij groepen inwoners zelf zorg organiseren en inkopen kan volgens GroenLinks worden gefaciliteerd met groepsgebonden budgetten.