Ondersteunende gemeente

Zelfredzaamheid is geen wondermiddel. Niet alles kan door mantelzorgers en vrijwilligers gedaan worden, participatie vraagt ook om een lokale overheid die investeert om het zelfstandig functioneren van inwoners mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door gerichte hulp, het creëren van ontmoetingsplekken, het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers, en ouderen helpen een eigen ‘zorgnetwerk’ op te bouwen. Amstelveen moet een gemeente zijn die samen met haar inwoners zoekt naar een passende oplossing van hun problemen. Mensen zijn het uitgangspunt, niet het aanbod van allerlei instellingen.