Meer vertrouwen in de zorg

Er verandert veel op het gebied van zorg en sociale zekerheid. De gemeente zal de aankomende jaren meer taken van Den Haag moeten uitvoeren voor minder geld. Dat zal een pijnlijke operatie worden, en nog niemand kan het hele speelveld overzien. GroenLinks is er van overtuigd dat we fors kunnen besparen op bureaucratie. De afgelopen jaren zijn de mensen op de werkvloer die zorg verlenen veel meer tijd kwijt aan het verantwoorden van wat ze doen, dan dat ze daadwerkelijk zorg kunnen bieden. GroenLinks wil in de zorg meer ruimte voor en vertrouwen in de professionaliteit van zorgmedewerkers, en dus minder tijd dan nu aan verantwoording besteden.