Maatwerk en kwaliteit in zorg

Met cliëntgericht werken kan maatwerk worden geleverd en ontstaat er de noodzakelijke differentiatie in het hulpaanbod. Door middel van experimenten en pilots wordt gezocht naar de beste manieren in zorg en welzijn echt dit maatwerk te leveren.

Aanbestedingen in de zorg moeten zich richten op kwaliteit en op innovatie. Niet de prijs, maar de kwaliteit en klantgerichtheid moeten voorop staan. Aanbieders moeten worden uitgedaagd om mee te denken hoe de zorg te optimaliseren. Van mensen die het kunnen betalen vragen we een eigen bijdrage voor geleverde voorzieningen.

De gemeente heeft de taak om aansluiting tussen jeugdzorg en passend onderwijs te bewerkstelligen en draagt er aan bij dat zorgadvies-teams van scholen hun zorgplicht kunnen uitvoeren. Vrijwillige hulpverlening op maat, die aansluit bij de wensen en de mogelijkheden van kinderen, ouders en hun eigen netwerk is in de meeste gevallen te verkiezen boven gedwongen hulp. Wanneer kinderen desondanks in de knel dreigen te komen en gedwongen hulp of maatregelen nodig zijn, moet dit gebeuren met respect voor de waarden en de privacy van het gezin. Zonder wachtlijsten en onnodige bureaucratie.