Loslaten

De gemeente kan niet alles zelf regelen, en moet dat ook niet willen. Op veel vlakken moet de gemeente leren ‘loslaten’ en meer overlaten aan Amstelveen zelf en  vrijwilligers in de omgeving. Minder over mensen praten, meer met mensen praten. Minder voor  mensen, meer door mensen. Het goed ontwikkelen van  de nieuwe gemeentelijke rol als facilitator, aanjager  en verbinder is een van grootste uitdagingen voor de komende periode.

Loslaten betekent zeker niet laten  vallen. Wie loslaat heeft twee handen vrij om op  andere manieren te steunen. Minder voorschrijven,  meer meedenken. Minder controleren,  meer enthousiasmeren. Minder zelf regelen, meer  contacten leggen tussen mensen die elkaar kunnen helpen. Meer dan ooit moet de gemeente  samenwerken met burgers, bedrijven en instellingen en met andere  overheden in de regio.