Laaggeletterdheid

Moeite met lezen, schrijven of rekenen mag nooit een drempel vormen voor jong of oud om mee te doen in Amstelveen. Voor peuters met taalproblemen wil GroenLinks dat ze in 2015 allemaal meedoen met voorschoolse educatie en dat de overdracht naar school goed verloopt via een doorlopende leerlijn. Voor volwassenen die kampen met laaggeletterdheid komen meer cursusplekken bij het ROC en worden ze in contact gebracht met taalambassadeurs. Hulpverleners en gemeentelijke ambtenaren worden gestimuleerd analfabetisme te herkennen en mensen door te verwijzen. Zo krijgt iedereen gelijke kansen om (weer) mee te doen.