Laadpalen

Niet alle vervoer kan per fiets. Waar mensen toch kiezen voor de auto of scooter, hebben wij een sterke voorkeur voor elektrisch vervoer. 

Schoon vervoer is goed voor het milieu en voor onze gezondheid, stimuleert innovatie en is een stap naar een duurzame economie. Er komt een dekkend netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scooters bij parkeergarages en -plaatsen. Daarbij worden afspraken gemaakt met werkgevers met een groot wagenpark. Autobedrijven worden uitgenodigd mee te doen in het versneld realiseren van een dekkend netwerk van laadpalen. Dan gaat het niet alleen om laadpalen bij mensen voor de deur, maar ook drukbezochte publieke plaatsen zoals het Oude Dorp en de wijkwinkelcentra. Bewoners die een elektrische auto kopen en een laadpaal willen, worden ondersteund met snelle, gemakkelijke aanvragen en duidelijke informatie over alles wat kan en mag. Voor schone deelauto’s komt er een extra stimuleringsregeling. Gemeentelijke voertuigen worden bij vervanging verduurzaamd.