Groene innovatie

Een duurzame economie is nu én in de toekomst een gezonde economie waar met voldoende werkgelegenheid, respect voor mens, omgeving en milieu prima geld wordt verdiend. 

Die omslag moeten we in Amstelveen ook maken. Daarom wil GroenLinks duurzaamheid niet verbijzonderen, maar integreren in alle beleidsterreinen. Daarbij hoort actieve communicatie over het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid en de vorderingen en uitdagingen voor biodiversiteit, lucht-, bodem- en waterkwaliteit, geluid, duurzaam inkopen, energieverbruik en groen ondernemerschap.