Genotsmiddelen

GroenLinks staat voor een verantwoorde, maar niet krampachtige omgang met genotsmiddelen. Jongeren blijven we voorlichten over hoe je verantwoord drinkt of blowt, en bij te jonge jongeren zien we er streng op toe dat ze er niet aan kunnen komen. Daarover maken we afspraken met supermarkten, horeca en jongerenwerk. Voor een effectieve aanpak van verantwoord omgaan met genotsmiddelen is het cruciaal dat ouders meer betrokken worden bij waar hun jongeren zijn en wat ze gebruiken.