Gelijke behandeling

Iedereen moet kunnen vertrouwen op een gelijke behandeling. Of je nu gelovig, vrouw, transgender, gehandicapt, homo, buitenlands of wat dan ook bent, dat mag nooit een reden zijn voor pesten, uitsluiting of discriminatie.

Op initiatief van GroenLinks is de gemeente begonnen hier actie op te ondernemen. Samen met onder andere ouders, scholen en sportclubs blijven we erop letten dat iedereen erbij hoort en mee kan doen. Het homovriendelijke keurmerk ‘de roze loper’ behoort door alle verzorgingshuizen gehaald te worden en een veilig klimaat voor álle inwoners is cruciaal. Ook komt er een werkgroep van bekende Amstelveners die zich publiekelijk inzetten voor meer tolerantie, verbinding en hoffelijkheid.