Excellent onderwijs

De Amstelveense middelbare scholen doen het goed en daar is GroenLinks trots op. In het voortgezet onderwijs zet de gemeente zich samen met de scholen in om te zorgen voor voldoende plekken zodat iedere Amstelveense leerling die dat wil naar een Amstelveense school kan. Door verdere samenwerking tussen de scholen realiseren we innovaties en excellent onderwijs voor iedereen: van VMBO tot Gymnasium.

Voor hooggetalenteerde leerlingen komen er meer mogelijkheden die aansluiten op hun eigen ontwikkeling. De gemeente stimuleert dat scholen extra aandacht hebben voor deze leerlingen. Niet alle leerlingen zullen binnen het reguliere onderwijs kunnen worden opgevangen: voor hen blijft het speciaal onderwijs. Voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben kan het opzetten van een Zomerschool ook een duurzame verrijking van het onderwijsklimaat zijn. De gemeente gaat er actief op toezien dat elke school een goedwerkend anti-pestprogramma heeft of de uitgangspunten van ‘de vreedzame school’ hanteert.