Doorgaande leerlijn

Elk kind krijgt het onderwijs dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past.

Scholen zijn sindsĀ 1 augustus 2014 verplicht een passend onderwijsarrangement aan te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Een deel heeft buiten de school zorg nodig, bijvoorbeeld van de jeugdhulpverlening. De gemeente maakt samen met het onderwijs afspraken over de zorg die het onderwijs en de zorg die de gemeente (via de verschillende jeugdzorgaanbieders) levert. Zo bieden onderwijs en gemeente samen en in samenhang passend onderwijs en passende opvoed- en opgroeiondersteuning aan een kind, gezin, en docenten in de klas (om te voorkomen dat zwaardere extra zorg nodig is).