Diervriendelijk

Amstelveen moet diervriendelijker worden. Muizen, ratten, duiven, ganzen, konijnen en mollen maken onderdeel uit van een gezonde leefomgeving, maar kunnen ook overlast veroorzaken. 

GroenLinks wil dat dieren zoveel mogelijk in leven worden gelaten en diervriendelijke manieren om eventuele overlast aan te pakken. Dat kan door voedsel onbereikbaar te maken, nestgelegenheid ontoegankelijk te maken of goede afrasteringen te plaatsen. Er komt een jachtverbod uitgezonderd situaties waar ernstige natuurschade optreedt. Natuurvandalisme pakken we net zo hard aan als gewoon vandalisme.

GroenLinks wil specifieke aandacht voor de wilde en honingbijen, die met bestuiving een cruciale rol spelen in onze voedselvoorziening. Met bijenhouders en groenbeheer wordt een plan gemaakt om Amstelveen aantrekkelijker te maken voor bijen, zoals slimmer maaien en ruimte voor grondholletjes. Braakliggende gronden worden ingezaaid met speciale bijen- of vlinderbloemen.