Dienstverlener

Verreweg de meeste Amstelveners hebben met de gemeente te maken als dienstverlener, bijvoorbeeld als zij een paspoort of rijbewijs aanvragen. Die dienstverlening wordt al jaren goed beoordeeld, en dat wil GroenLinks zo houden. Iedereen moet overal goed zaken met de gemeente kunnen doen. Daarom is voor 2016 de mogelijkheid om alle aanvragen online te doen en komt er bij voldoende animo meer openstelling van het gemeentehuis buiten kantooruren. Voor de gemeenteambtenaren behouden we door tevredenheidsonderzoek en – aanpassing een prettige werksfeer, want een blije ambtenaar is een blije Amstelvener.