Deltaplan jongerenhuisvesting

Zolang er op Rijksniveau geen grote hervormingen in de woningmarkt worden doorgevoerd, zal de situatie in Amstelveen moeilijk blijven. De gemeente moet zich daarom met haar regionale partners hard maken voor structurele hervormingen bij Den Haag. Alleen dan zijn wachtlijsten noemenswaardig terug te dringen en krijgen mensen weer een betere kans op een passende woning.

In de tussentijd moet Amstelveen doen wat het kan om extra kansen te creƫren voor die mensen die het op de lokale woningmarkt het zwaarst hebben. Het aantrekken en vasthouden van afgestudeerden en jonge werkenden is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van Amstelveen en onze economie. Dat betekent inzetten op zowel nieuwbouw als op doorstroming, en met bijzondere aandacht voor de doelgroepen starters, young professionals en jonge gezinnen met een middeninkomen. Daarvoor komt er een Deltaplan Jongerenhuisvesting. De gemeente zet wat GroenLinks betreft ook de starterslening door om de stap naar een koopwoning voor starters kleiner te maken.

In de regio blijft een groot tekort aan studentenkamers. Via bijvoorbeeld het ombouwen van kantoren wil GroenLinks aan die behoefte tegemoetkomen. Vanwege de aanvliegroute van Schiphol, is er een beperking aan de bouw op Uilenstede en Kronenburg. GroenLinks wil ook die regels versoepelen en op die manier meer studentenwoningen mogelijk maken.