Buitenschoolse opvang

Om ouders te helpen met de indeling van hun tijd en kinderen te leren omgaan met elkaar, is buitenschoolse opvang belangrijk. De afgeschafte peuterspeelzalen waren een ideale manier voor kinderen om al spelend te leren en samen te werken. Tegenwoordig moet eenzelfde pedagogisch programma in de kinderopvang zitten. Om zeker te zijn dat zulke jonge kinderen de ontwikkeling krijgen die ze verdienen voor hun toekomst, moet de gemeente samen met de kinderopvanginstellingen een goed pedagogisch klimaat mogelijk maken en kwaliteit in de gaten houden.