Bewoners betrekken

Amstelveen heeft de afgelopen jaren beroerd gehandeld als het op luisteren naar en betrekken van inwoners aankomt. Dat demotiveert mensen die echt betrokken zijn en willen meedenken.

Dossiers als de peuterspeelzalen, het parkeren, Cardanus en de uitbreiding van het Stadshart laten keer op keer zien dat de gemeente Amstelveners behandelt als lastpakken die ze voor voldongen feiten plaatst. En juist in een tijd waar meer van het eigen initiatief van inwoners wordt verwacht, is vertrouwen over en weer cruciaal. GroenLinks vindt dat Amstelveners met meer verantwoordelijkheid, ook meer vertrouwen en inspraak moeten krijgen. Op grote thema’s kunnen betrokken buurtbewoners vanaf het begin meedenken én meebepalen: beginspraak wordt de norm in alle dossiers. Dan voelen mensen zich serieus genomen en kunnen we met, in plaats van tegen elkaar aan een beter Amstelveen werken.