Betrokken bij je wijk

Op wijkniveau werken veel Amstelveners graag mee met wat er in hun stad gebeurt. Dit gebeurt nu meestal in de vorm van wijkplatforms. 

Deze wijkplatforms hebben al tijden moeite met het vinden van hun rol, hun bezetting en zijn niet altijd representatief voor de wijk. Wat ons betreft wordt er samen met deze wijkplatforms waar nodig een modern alternatief gezocht, zodat betrokken bewoners kunnen blijven meedenken, maar ook een groter publiek wordt bereikt en de rollen duidelijker worden. Een digitaal platform waar wijkbewoners de ontwikkelingen in hun wijk kunnen volgen en met elkaar in contact gebracht kunnen worden om verder te praten en actie te ondernemen is een goede optie.