Emancipatie en discriminatie; Integraal wijkbeheer; Zorg en WMO; Gezondheid Welzijn; Recreatie;
Kunst en Cultuur; Welstand/monumenten

 

Maart 2022, ik ben nu 8 jaar raadslid voor GroenLinks in Amstelveen. De eerste vier jaar was vooral ontdekken hoe de hazen lopen in het politieke landschap, veel leren en uitproberen. Het bleek in ieder geval ontzettend leuk werk en ook zinvol.

De tweede vier jaar kon flink geoogst worden. Ik ben bijvoorbeeld heel content met de 50.000 euro per jaar die beschikbaar is gekomen voor kinderen uit minimagezinnen om gratis theatervoorstellingen bij te wonen, de regelarme bijstand en de basisbanen voor mensen die anders een leven lang in de bijstand blijven.

Toen ik na 7 jaar de beslissing moest nemen of ik door wilde gaan, constateerde ik bij mijzelf dat ik nog dromen heb die ik als raadslid denk te kunnen verwezenlijken. Dus graag 4 jaar erbij.

Ik hoop in deze laatste vier jaar in ieder geval bij te dragen aan: het bestrijden van de tweedeling in de maatschappij; starten met pilots voor een basisinkomen; zorgen dat de kosten van maatregelingen voor klimaatbestrijding op gemeentelijk niveau niet voor rekening van de financieel zwakkere komen; bewaken dat de invoering van de inburgeringscursus door de gemeente op de juiste manier geregeld wordt; betaalbare woningen voor ouderen realiseren.

Daarnaast is er ongetwijfeld nog veel meer te regelen om te komen tot een eerlijker, groener en progressiever Amstelveen.