Persbericht: GroenLinks stelt vragen over lokale ontwikkelingen woningmarkt

GroenLinks Amstelveen stelt schriftelijke vragen aan B&W over lokale ontwikkelingen op de woningmarkt. De afgelopen weken is er in het nieuws aandacht geweest voor de snelle stijging van de huren van vrije sector huurwoningen. GroenLinks wil graag weten of dat in Amstelveen ook het geval is. Ook wil GroenLinks dat onderzocht wordt hoeveel betaalbare koopwoningen worden omgezet in dure huurwoningen.

Een groot aantal bereikbare vrije sector huurwoningen en betaalbare koopwoningen is een belangrijke schakel in het realiseren van de gemeentelijke woonvisie. De gemeente zet al jaren in op een beleid van doorstroming om de wachttijden voor een sociale huurwoning te verkorten. Mensen met een inkomen boven de 35.739 euro bruto per jaar worden geacht een koopwoning of vrije sector huurwoning te kunnen betalen.

GroenLinks vindt doorstroming belangrijk, maar is tegelijkertijd kritisch over de mogelijkheden een bereikbare voorraad vrije sector huurwoningen in Amstelveen in stand te houden. Ook zijn de huurstijgingen zorgelijk voor de groep mensen die hun vrije sector huurwoning net kunnen betalen. GroenLinks vindt het verder niet acceptabel dat mensen die wachten op een sociale huurwoning nu volledig zijn overgeleverd aan de vrije huursector om het probleem van gebrek aan doorstroming op te lossen.
Tessa van Wijnen, raadslid GroenLinks Amstelveen: “De benaming ‘vrije huur’ zegt het eigenlijk al, daar hebben we als gemeente geen enkele grip op.“

GroenLinks stelt verder vragen over het woningmarkt onderzoek dat de afgelopen jaren steeds door de Stadsregio is uitgevoerd. Nu deze organisatie zich als Vervoerregio niet meer bezighoudt met wonen, is onduidelijk wie het beleidsonderzoek uitvoert en in hoeverre dat nog in te zien is. Beleidsonderzoek op regionaal niveau is van wezenlijk belang om de regionale ontwikkelingen te kunnen volgen en te voorkomen dat alle gemeenten in de regio hetzelfde gaan doen.