Op verzoek GroenLinks meer peuterplaatsen

Het college regelt op verzoek van GroenLinks extra voorschoolse peuterplaatsen inclusief het benodigde budget.

Het college heeft de raad in september uitgenodigd om ideeën aan te leveren ten behoeve van het college-uitvoeringsprogramma 2018-2022. GroenLinks heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt en heeft onder meer gepleit voor een uitbreiding van de peuterarrangementen. De gemeente subsidieert peuter plaatsen ten behoeve van gezinnen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. De gemeente heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om voldoende voorschoolse voorzieningen te realiseren. Stieneke Kruijer: “In Amstelveen worden niet alle peuters uit de doelgroep bereikt. Er zijn nu 31 kindplaatsen, terwijl er behoefte is aan 184 plaatsen. Daarvoor is een bedrag van 150.000 euro nodig.” Tot vreugde van GroenLinks heeft het college dit idee volledig overgenomen.