Motie zorg voor jong volwassenen aangenomen

De gemeenteraad van Amstelveen heeft afgelopen woensdag unaniem de motie ‘Jong Volwassen Zorg’ ingediend. De motie richt zich op een sluitend zorgaanbod voor jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.

Naar aanleiding van schriftelijke vragen is door raadsleden Paul Meinhardt (D66) en Gert Jan Slump (GroenLinks) een motie opgesteld die 14 december door de voltallige gemeenteraad is ingediend en aangenomen. Alle partijen vinden dat jongeren niet in een zorggat mogen vallen wanneer ze 18 worden. Paul Meinhardt: “Het is fantastisch om te zien dat de hele Raad dit voorstel unaniem heeft ingediend. We zijn benieuwd naar de resultaten en blijven dit onderwerp de komende tijd nauwlettend volgen.”

De motie regelt onder andere dat het college en de partijen in de raad, in Den Haag gaan lobbyen om de leeftijd voor verplichte jeugdzorg te verhogen van 18 naar 23. Daarnaast krijgt elke jongere in Amstelveen van 17 jaar een brief met zijn rechten en plichten vanaf het moment dat hij of zij 18 wordt. Het college van B&W komt in het voorjaar van 2017 met een voorstel aan de raad om te zorgen dat deze zaken geregeld gaan worden. “Met deze motie en het voorbereidend werk is een problematiek die landelijk speelt, lokaal stevig geagendeerd”, aldus Gert Jan Slump.