Motie GroenLinks: bij schuldhulp meer kredieten verstrekken

De gemeenteraad van Amstelveen heeft op initiatief van GroenLinks een motie aangenomen om aan mensen met problematische schulden vaker een saneringskrediet te verlenen.

Uit onderzoek naar het beleid van de schuldhulpverlening van de gemeente blijkt dat Amstelveen weinig gebruik maakt van de mogelijkheid om mensen met problematische schulden te helpen met behulp van een saneringskrediet. Met een saneringskrediet leent de schuldenaar het afkoopbedrag bij een kredietbank Voorwaarde is dat alle schuldeisers met het afkoopvoorstel instemmen. De gemeente staat garant.
In het onderzoeksrapport wordt de gemeente aangespoord het huidige beleid van de schuldhulpverlening te veranderen door meer gebruik te maken van een saneringskrediet. GroenLinks raadslid Stieneke Kruijer: ’Toepassen van een saneringskrediet heeft veel voordelen. Het vermindert de stress bij mensen met problematische schulden. Bij een saneringskrediet heeft de schuldenaar immers nog maar één schuldeiser, namelijk de kredietbank. Dit geeft duidelijkheid over het terug te betalen bedrag en de looptijd. Vermindering van stress is belangrijk, omdat daarmee de aflossing van de schulden effectiever blijkt te gebeuren.’
Maar niet alleen voor de schuldenaar is het inzetten van een saneringskrediet voordelig. Doordat er minder administratieve kosten zijn, hebben ook de gemeente en schuldeisers er baat bij. De schuldeiser krijgt direct een eenmalig bedrag en kan de vordering uit de boeken halen. Een aantal gemeenten, zoals Deventer, Assen en Hilversum volgen al het advies van deskundigen om saneringskredieten ruim toe te passen.
tieneke Kruijer: ‘Tot nu toe was de gemeente huiverig om veelvuldig gebruik te maken van een saneringskrediet, vanwege de mogelijke risico’s. Het onderzoeksrapport laat echter duidelijk zien dat het risico voor de gemeente te verwaarlozen is.
Wij hebben met het indienen van de motie het college verzocht in alle gevallen de mogelijkheid te onderzoeken van het verlenen van een saneringskrediet. De hele raad heeft deze motie ondersteund.´