GroenLinks zoekt samenwerking met college voor actie tegen de luchtvaartnota

Vorige week presenteerde minister Cora van Nieuwenhuizen de nieuwe luchtvaartnota, waarin de kaders voor de toekomst van Schiphol staan. Wethouder Herbert Raat sprak zich in zijn persoonlijke blog meteen uit tegen de uitgangspunten van dit visiedocument. GroenLinks Amstelveen wil boter bij de vis en raadslid Lennart de Looze vraagt het college om de zienswijze van Amstelveen in Den Haag neer te leggen.

Wethouder Raat schreef deze week in zijn persoonlijke blog dat de nieuwe luchtvaartnota een papieren werkelijkheid is die in een diepe la gestopt moet worden. Woorden waar GroenLinks raadslid Lennart de Looze volledig achter staat: ‘Wij zijn het niet vaak zo eens. Ik vind het belachelijk dat het centrale thema van de nieuwe luchtvaartnota nog steeds groei is, er geen stop komt op nachtvluchten en er geen aandacht is voor concrete klimaatdoelen’. Hoewel GroenLinks blij is met de woorden van de wethouder, hoopt de partij dat het niet blijft bij het schrijven van een persoonlijk blog, maar dat er ook concrete actie wordt ondernomen.

De negatieve gevolgen voor Amstelveen en andere buurgemeenten van Schiphol worden volgens GroenLinks erg onderschat. Nu, gedurende de coronacrisis, wordt er nauwelijks gevlogen vanaf Schiphol en wordt het verschil duidelijk. Wellicht is een voordeel van deze nare periode dat de nadelen van Schiphol nog duidelijker worden; nu geen geluidsoverlast, geen nachtvluchten en prachtige schone lucht zonder vliegtuigstrepen’, aldus de Looze optimistisch. Schiphol en KLM, die door deze crisis financieel hard getroffen worden, verwachten een miljardensteun van de overheid. Dit moet volgens GroenLinks een handvat zijn om voorwaarden aan hun bedrijfsvoering te stellen.

Vanaf 29 mei ligt de luchtvaartnota gedurende zes weken ter inzage en kunnen er zienswijzen worden ingediend. GroenLinks raadslid Lennart de Looze oppert om de politieke belangen opzij te schuiven en samen stelling te nemen tegen de luchtvaartnota om de Amstelveense visie op de toekomst van Schiphol duidelijk te maken. Helaas heeft Amstelveen weinig directe invloed op de luchtvaartsector, maar het minste wat we kunnen doen, is nu gezamenlijk onze stem laten horen in Den Haag’, aldus de Looze. GroenLinks vraagt het college schriftelijk om samen een concept zienswijze op te stellen en om deze in de raadscommissie van RWN op 18 juni te bespreken met alle partijen.